Ověření domény na webu 1&1 Internet

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jestliže jste již určitou doménu zaregistrovali na webu registrátora 1&1 Internet a chcete ji nakonfigurovat tak, aby spolupracovala s klientem služby Windows Azure AD, je nutné provést ověření domény, které potvrdí, že danou doménu vlastníte. Chcete-li určitou doménu ověřit, vytvořte na webu 1&1 Internet záznam DNS. Služba Windows Azure AD pak tento záznam použije k potvrzení, že doménu vlastníte.

notePoznámka
 • Pokud jste doménu zaregistrovali pomocí registrátora 1&1 Internet, ale hosting DNS přesunuli k jinému poskytovateli, bude nutné vytvořit záznam DNS u poskytovatele, u kterého je služba DNS nyní hostována.

 • Před vlastním ověřením domény je nutné doménu přidat do služeb Windows Azure AD. Přidaná, avšak ještě neověřená doména je ve stavu Click to verify domain (Kliknutím můžete ověřit doménu). Další informace o přidání domény naleznete ve službách Přidání domény.

 • Přidat a ověřit název domény můžete pouze jedenkrát. Pokud již ve společnosti někdo jiný doménu přidal a ověřil, zobrazí se při opakovaném pokusu o přidání stejné domény chybová zpráva.

Následující pokyny popisují způsob ověření domény, pokud je služba DNS pro danou doménu spravována u doménového registrátora 1&1 Internet. Chcete-li ověřit doménu ve službách Windows Azure AD, je nutné dokončit všechny tyto kroky. Obecné informace týkající se ověření domény naleznete v tématu Ověření domény u kteréhokoli registrátora názvu domény.

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1. Shromáždění informací o doméně

O doméně budete potřebovat určité informace, které využijete k vytvoření záznamu DNS určeného pro ověření.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény. Postupujte podle pokynů a přidejte vybranou doménu do služeb cloudová služba.

  notePoznámka
  Pokud jste již doménu přidali, vyhledejte v seznamu názvů domén na stránce Domény doménu, kterou právě ověřujete. Ve sloupci Status (Stav) klikněte na volbu Click to verify domain (Kliknutím můžete ověřit doménu).

 2. Na stránce Ověření domény v rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s: zvolte možnost 1&1 Internet. Pokud se možnost 1&1 Internet v seznamu nezobrazuje, zvolte možnost General instructions.

  ImportantDůležité
  V případě, že se v seznamu nezobrazí možnost 1&1 Internet, postupujte podle pokynů v tomto tématu. Nepoužívejte obecný postup, který se zobrazí, když kliknete na stránku General instructions (Obecné pokyny).

 3. Z tabulky si zkopírujte nebo poznamenejte informace Cíl nebo ukazatele na adresu.

Tyto informace budete potřebovat při vytváření nového záznamu DNS na webu 1&1 Internet v další části.

Krok 2. Vytvoření záznamu MX na webu 1&1 Internet

Cloudová služba používá záznam MX, který jste vytvořili na webu 1&1 Internet, k potvrzení vlastnictví domény. Tento záznam MX není součástí toku e-mailů v rámci služby Exchange Online. Umožňuje jen v rámci služeb Windows Azure AD potvrdit, že doménu vlastníte. Podle pokynů v další části vytvořte záznam na webu 1&1 Internet.

notePoznámka
Web 1&1 Internet se může poněkud lišit od webu popsaného v těchto pokynech.

 

Následujícím postupem se přihlaste k účtu na webu 1&1 Internet.

 1. Na webu 1&1 Internet klikněte na horním řádku stránky na položku Customer Login.

 2. Na stránce CONTROL PANEL zadejte svoje ID zákazníka a heslo.

 3. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Přidejte svou doménu.

 1. V oblasti Domains & Web Space klikněte na položku Domains.

 2. Na stránce Domain Overview zaškrtněte v seznamu domén políčko vedle domény, kterou chcete ověřit.

Přejděte do oblasti, kde můžete přidávat záznamy DNS.

 1. Klikněte na položku DNS nad tabulkou názvů domén.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte položku Edit DNS Settings.

Přidejte záznam MX.

Na stránce DNS Settings (Nastavení DNS) vytvořte v oblasti Advanced DNS settings (Rozšířené nastavení DNS) nový záznam MX.

 1. Vyhledejte první prázdné pole záznamu MX. Zde vytvoříte záznam MX. Může mít například popisek MX 2 / Prio .

 2. V prvním poli záznamu pro nový záznam MX zadejte nebo vložte hodnotu, kterou jste si poznamenali dříve z pole Destination or Points To Address. Jedná se o informace zaznamenané v části Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

 3. Za tyto informace přidejte „.outlook.com“ (bez uvozovek). Konečný text v prvním poli záznamu MX bude vypadat přibližně takto, ale bude obsahovat vaši jedinečnou hodnotu v části „ms“:

  ms13032104.msv1.invalid.outlook.com

 4. Druhé textové pole (pro stejný záznam MX) je pole priority. Do tohoto pole zadejte číslo, které bude vyšší než počet záznamů MX, které již máte. Vytvoří se záznam MX s nižší prioritou než ostatní záznamy MX.

  Pokud bude například nejvyšší priorita, kterou nyní máte pro záznam MX, 100, mohli byste nastavit u nového záznamu MX hodnotu priority 200.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Odhlaste se z webových stránek 1&1 Internet.

Pro odhlášení od účtu 1&1 Internet klikněte na možnost Logout v pravém horním rohu stránky.

Po odhlášení z webu 1&1 Internet se vraťte na portál cloudové služby k ověření domény.

notePoznámka
Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Rozšíření vytvořeného záznamu MX celým systémem DNS však může trvat až 72 hodin.

Krok 3: Ověření vaší domény

Jakmile se záznam, který jste pro danou doménu vytvořili, úspěšně rozšíří v systému DNS, proveďte následující akce a dokončete ověření domény ve službách Windows Azure AD.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. V seznamu Domény vyhledejte ověřovanou doménu a ve sloupci Stav klikněte na možnost Kliknutím můžete ověřit doménu.

 3. Na stránce Ověření domény klikněte na tlačítko Ověřit.

  • Proběhne-li ověření domény úspěšně, zobrazí se dialogové okno, které vás informuje o přidání domény k účtu.

  • Jestliže se ověření domény nezdaří, může rozšíření změn, které jste provedli u doménového registrátora, trvat o něco déle. Zrušte proces ověřování. Později se vraťte zpět a doménu ověřte.

  notePoznámka
  Pokud již uplynulo více než 72 hodin od okamžiku, kdy jste provedli změny na účtu 1&1 Internet, přihlaste se k webu 1&1 Internet a ověřte, že jste zadali informace o záznamu DNS správně. Jestliže jste informace zadali nesprávně, je nutné odebrat nesprávný záznam a vytvořit nový záznam se správnými informacemi podle postupu v tomto tématu.

 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Stav domény se nyní v seznamu domén zobrazí jako Ověřeno.

Po ověření můžete doménu nakonfigurovat tak, aby pracovala s vašimi účty.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: