Vytvoření pozvánek k vyzkoušení a nabídek k zakoupení

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: červen 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Potenciálním zákazníkům zašlete pozvánky k vyzkoušení, které propagují služby Microsoft Online Services, jako jsou například služby Windows Intune. Pozvánky k vyzkoušení nebo nabídky k nákupu vytvoříte pomocí průvodců, k nimž přejdete ze stránky Přehled partnera. Můžete pokračovat vytvořením a odesláním nabídek k nákupu, které upravíte podle potřeb zákazníka.

Co chcete udělat?

Vytvoření a odeslání pozvánky k vyzkoušení

Průvodce vytvořením pozvánky k vyzkoušení vytvoří adresu URL, kterou můžete odeslat v e-mailu nebo použít v jiných dokumentech. Každá pozvánka k vyzkoušení může obsahovat pouze jednu zkušební verzi předplatného. Předplatné může v závislosti na konkrétní nabídce obsahovat i více služeb.

 1. V záhlaví klikněte na položku Partner.

 2. Na stránce Přehled partnera klikněte na položku Odeslat pozvánku k vyzkoušení.

 3. V prvním kroku průvodce vytvořením pozvánky k vyzkoušení vyberte možnosti pozvánky k vyzkoušení.

  • Kancelář partnera: Má-li společnost několik poboček, vyberte pobočku, kterou chcete přidružit k této pozvánce k vyzkoušení.

   notePoznámka
   Adresy kanceláří partnerů lze přidávat na webu Microsoft Partner Network.

   Informace o nových kancelářích se v seznamu Kancelář partnera zobrazí do 24 hodin.

  • Místo využívání: Vyberte místo, kde bude zákazník služby používat.

  • Zkušební předplatná: Seznam zkušebních předplatných, která jsou k dispozici, závisí na zemi či oblasti, kde bude zákazník služby používat.

  • Delegovaná správa: Tuto možnost vyberte, chcete-li nabídnout zákazníkovi delegovanou správu. Nabídnete-li zákazníkovi delegovanou správu, může zákazník přijmout nabídku k vyzkoušení s delegovanou správou, nebo bez ní.

 4. V druhém kroku můžete kliknout na položku Zobrazit v e-mailu, nebo zkopírovat a vložit adresu URL do zprávy, dokumentu či na webovou stránku ručně.

  notePoznámka
  • Poznamenejte si ID nabídky. Pomocí tohoto kódu můžete sledovat nabídku na Řídicím obchodním panelu partnerů služeb Microsoft Online Services.

  • Je-li v počítači aktivován nástroj Řízení uživatelských účtů, může se po kliknutí na tlačítko Zobrazit v e-mailu otevřít kromě e-mailové zprávy také prázdná webová stránka.

 5. Zprávu můžete upravit připojením loga společnosti, úvodu, závěrečných poznámek nebo dalších informací.

 6. Zprávu odešlete zákazníkovi.

Vytvoření a odeslání nabídky k nákupu

Vytvořená nabídka k nákupu může obsahovat i více předplatných. To znamená, že můžete sdružit několik předplatných do jedné nabídky k nákupu. K nabídce jste automaticky přiřazeni jako partner. Pokud zákazník nabídku přijme, budete přidruženi k jeho nákupu.

 1. V záhlaví klikněte na položku Partner.

 2. Na stránce Přehled partnera klikněte na položku Vytvoření nabídek k nákupu.

 3. V prvním kroku průvodce vytvořením nabídky k nákupu vyberte požadované možnosti.

  • Kancelář partnera: Má-li společnost několik poboček, vyberte pobočku, kterou chcete přidružit k této nabídce k nákupu.

   notePoznámka
   Adresy kanceláří partnerů lze přidávat na webu Microsoft Partner Network.

   Informace o nových kancelářích se v seznamu Kancelář partnera zobrazí do 24 hodin.

  • Místo využívání: Vyberte místo, kde bude zákazník služby používat.

  • Předplatná: Seznam předplatných, která jsou k dispozici, závisí na zemi či oblasti, kde bude zákazník služby používat. Vyberete-li určité předplatné, budete vyzváni k zadání počtu uživatelských licencí.

  • Delegovaná správa: Tuto možnost vyberte, chcete-li zákazníkovi nabídnout delegovanou správu. Nabídnete-li zákazníkovi delegovanou správu, může zákazník nabídku k nákupu přijmout s delegovanou správou, nebo bez ní.

 4. V druhém kroku můžete kliknout na položku Zobrazit v e-mailu, nebo zkopírovat a vložit text do zprávy, dokumentu či na webovou stránku ručně.

  notePoznámka
  • Poznamenejte si ID nabídky. Pomocí tohoto ID můžete sledovat nabídku k nákupu na panelu Partner Commerce Dashboard.

  • Je-li v počítači aktivován nástroj Řízení uživatelských účtů, může se po kliknutí na tlačítko Zobrazit v e-mailu otevřít kromě e-mailové zprávy také prázdná webová stránka.

 5. Zprávu můžete upravit připojením loga společnosti, úvodu, závěrečných poznámek nebo dalších informací.

 6. Zprávu odešlete zákazníkovi.

Adresy URL vytvořené průvodcem se nepřidružují ke konkrétnímu zákazníkovi. Stejný odkaz můžete použít pro více zákazníků.

Až budete zprávu upravovat, zvažte následující doporučení:

 • Představte se jako autorizovaný partner společnosti Microsoft.

 • Informujte zákazníky, že faktury budou dostávat přímo od společnosti Microsoft.

 • Sdělte zákazníkům způsob, jak vás kontaktovat v případě dotazů ke službám nebo nabídce.

 • Zákazníci si sami stanoví počet zakoupených uživatelských licencí. Počet licencí mohou změnit při přijetí nabídky.

 • Nabídnete-li delegovanou správu, vysvětlete, co to znamená a jaké jsou vaše povinnosti.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: