Správa licencí

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Předplatné ke cloudové službě společnosti Microsoft se skládá z určitého počtu licencí k určité sadě služeb. Společnost si dle svých potřeb zvolí služby a požadovaný počet uživatelů pro každou z těchto služeb. Správce poté přiřadí jednotlivým uživatelům licence k jednotlivým službám, k nimž daný uživatel potřebuje mít přístup.

Existují dvě široké kategorie úkolů, které správci u licencí provádějí:

 • Přiřazení a přidání licencí: Licence můžete přiřadit novým uživatelům při vytváření nových účtů, nebo je můžete přiřadit stávajícím účtům. Licenci můžete přidat (pokud jste například již přiřadili veškeré své licence pro určitou službu a další uživatel tuto službu potřebuje) nebo licenci uživateli zcela odebrat (pokud daný uživatel již danou službu nebude potřebovat).

 • Řešení konfliktů licencí: Konflikt licencí nastane, přiřadí-li společnost k určité službě více uživatelů, než kolik má pro danou službu dostupných licencí. Tuto situaci lze řešit nákupem dalších licencí, odebráním licence některému uživateli, odstraněním uživatelského účtu nebo prodloužením předplatného společnosti, pokud vypršela platnost tohoto předplatného.

Různé druhy správců mohou s licencemi pracovat různým způsobem, a to v závislosti na svých rolích. V následující tabulce naleznete souhrn nejběžnějších možností. Úplný seznam rolí a oprávnění správců naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

 

Role správce Přiřazení licence Odebrání licence Zakoupení dalších licencí Odstranění uživatele

Globální správce

Ano

Ano

Ano

Ano

Správce fakturace

Ne

Ne

Ano

Ne

Správce správy uživatelů

Ano

Ano

Ne

Ano

Správce služeb

Ne

Ne

Ne

Ne

Správce hesel

Ne

Ne

Ne

Ne

Co chcete udělat?

Zakoupení dalších licencí

Pokud vaše společnost zaměstná další osoby nebo změní pracovní přidělení, může se stát, že budete potřebovat další licence pro již používané služby. Globální správce nebo správce fakturace může kdykoli zakoupit další licence. Kromě toho, dochází-li ke konfliktu licencí, kdy počet uživatelů přiřazených ke službě převyšuje počet dostupných licencí, tento konflikt můžete vyřešit zakoupením dalších licencí k dané službě.

Chcete-li zakoupit další služby, postupujte takto.

 1. V záhlaví klikněte na položku Správce.

 2. V levém podokně klikněte pod položkou Předplatná na možnost Nákup.

 3. Vyhledejte služby, pro které chcete zakoupit licence, a poté klikněte na možnost Přidat další.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nákup.

Další informace o předplatných najdete v části Zakoupení předplatných pro organizaci.

Prodloužení předplatného společnosti za účelem řešení konfliktů licencí

Většina společností volí možnost, aby byla jejich předplatná cloudové služby prodlužována automaticky. Automatické prodlužování předplatných je možné vypnout. Pokud jste automatické prodloužení vypnuli, po vypršení platnosti předplatného nastane konflikt licencí u každého uživatele a každé služby v tomto předplatném. Tento druh konfliktu licencí lze řešit pouze tak, že pověříte globálního správce nebo správce fakturace, aby předplatné společnosti prodloužil. Informace týkající se postupu při zapnutí a vypnutí automatického prodloužení naleznete v tématu Změna licencí nebo úložného prostoru pro vaše předplatné.

Chcete-li se obrátit na technickou podporu služeb cloudová služba a prodloužit předplatné, postupujte takto.

 1. V záhlaví klikněte na položku Správce.

 2. V levém podokně klikněte pod položkou Podpora na možnost Žádosti o služby.

 3. Na stránce Žádosti o služby klikněte na možnost Nová žádost.

 4. Chcete-li uvést typ problému, klikněte na možnost Podpora předplatného a fakturace a poté dokončete žádost o služby.

(Co chcete udělat?)

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Přiřazení licence uživateli

Globální správci a správci správy uživatelů mohou přiřadit licenci uživateli. Ve většině případů se tak děje poté, co je vytvořen uživatelský účet. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů.

Uživateli lze také změnit přiřazení licencí poté, co je vytvořen. Chcete-li přidat licenci ke stávajícímu uživatelskému účtu, postupujte takto:

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle uživatele, kterému chcete přiřadit licenci, a klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

  notePoznámka
  • Některé služby nejsou dostupné ve všech uživatelských národních prostředích. Seznam omezení naleznete v tématu Omezení licence.

  • Můžete přiřadit nové licence nebo nahradit stávající licence u více uživatelů současně. Na stránce Uživatelé zaškrtněte políčko vedle jmen požadovaných uživatelů, klikněte na možnost Upravit a poté dvakrát klikněte na možnost Další, dokud se nezobrazí stránka Přiřazení licencí. Vyberte možnost Nahradit stávající přiřazení licencí nebo Přidat ke stávajícím přiřazením licencí a poté zaškrtněte políčko u licencí, které chcete přiřadit. Informace týkající se úpravy více uživatelů naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů.

  • Nemůžete přiřadit licenci pro službu, pro kterou nemá vaše společnost žádné dostupné licence. Informace o postupu při zakoupení dalších licencí naleznete v tématu Zakoupení dalších licencí.

  • Klikněte na možnost Licence, zaškrtněte políčka vedle licencí, které chcete uživateli přiřadit, a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání licence uživateli

Změní-li se pracovní povinnosti uživatelů, globální správce nebo správce správy uživatelů může změnit jimi používané služby tím, že těmto uživatelům odebere licence. Dále, dochází-li ke konfliktu licencí, kdy počet uživatelů přiřazených ke službě převyšuje počet dostupných licencí, tento konflikt můžete vyřešit odebráním licencí uživatelům, kteří je již nepoužívají.

Když odeberete licenci, veškerá data přidružená k dané službě jsou u daného uživatele odstraněna a nelze je obnovit (s výjimkou dokumentů uložených ve službě SharePoint Online). Odeberete-li například uživateli licenci k systému Exchange Online, poštovní schránka tohoto uživatele bude odstraněna včetně veškerých zpráv, které obsahuje. Doporučujeme namísto toho zakoupit další licence, nebo odstranit uživatelské účty uživatelů, kteří již ve vaší společnosti nepracují.

Chcete-li uživateli odebrat licenci, postupujte takto:

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle uživatele, kterému chcete odebrat licenci, a klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

 3. Klikněte na možnost Licence, zrušte zaškrtnutí políček vedle licencí, které chcete uživateli odebrat, a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  CautionUpozornění
  Když uživateli odeberete licenci, veškerá data přidružená k tomuto uživateli pro danou službu budou odstraněna a nelze je obnovit (s výjimkou dokumentů uložených ve službě SharePoint Online).

Další informace naleznete v tématu Odstranění nebo obnovení uživatele a Změna licencí nebo úložného prostoru pro vaše předplatné.

(Co chcete udělat?)

Odstranění uživatele za účelem uvolnění licence

Opustí-li některý zaměstnanec společnost, globální správce nebo správce správy uživatelů může odstranit účet tohoto uživatele. Když tak učiníte, všechny licence přiřazené této osobě budou dostupné a lze je přiřadit jiným uživatelům.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, postupujte takto:

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit, nebo na ikonu Odstranit.

 3. Po zobrazení dialogového okna s dotazem, zda opravdu chcete uživatele odstranit, klikněte na možnost Ano.

  CautionUpozornění
  Při odstranění uživatelského účtu jsou zároveň odstraněna všechna data daného uživatele (s výjimkou dokumentů uložených ve službě SharePoint Online). Uživatele odstraňte, pouze pokud jste si jisti, že nebude tato data v budoucnu potřebovat.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: