Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Odstranění potíží se synchronizací adresáře

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Tento článek věnovaný řešení potíží je určen správcům, kteří zaznamenávají při používání funkce synchronizace služby Active Directory pro cloudové služby společnosti Microsoft potíže. Pomocí nástroje Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory mohou správci společnosti udržovat místní službu Active Directory neustále synchronizovanou se službami Windows Azure Active Directory.

Dochází-li u vás k chybám synchronizace, Synchronizační nástroj služby Active Directory o tom e-mailovou zprávou uvědomí kontaktní osobu pro technické záležitosti (správce, který nastavil předplatné cloudové služby společnosti Microsoft pro vaši společnost). Pro zajištění příjmu zpráv o synchronizaci adresářů je proto nutné, abyste poskytli platnou e-mailovou adresu technického kontaktu vaší společnosti.

TipTip
Používáte služby Office 365? Potřebujete podrobnější informace k řešení potíží? Projděte si oddíly věnované řešení potíží v následujících wiki článcích pro služby Office 365:

Nápověda k těmto problémům a chybám

Synchronizace adresářů nebyla aktivována

Pokud nebyla synchronizace adresářů aktivována, můžete ji aktivovat ze svého portálu.

Chcete-li synchronizaci adresáře aktivovat, naleznete další informace v tématu Příprava synchronizace adresářů.

Nerozpoznaná nebo neplatná data v místní službě Active Directory

Při synchronizaci existují určitá kritéria akceptování údajů, která jsou aplikována pro každý atribut v každém uživatelském účtu ve vaší místní službě Active Directory. Se službami Windows Azure AD jsou pak synchronizovány pouze ty atributy, které jsou správně zadány. Kritéria správného zadání konkrétních atributů se u jednotlivých atributů liší. Například e-mailové adresy mohou mít maximálně 256 znaků a nesmí obsahovat některé znaky, které nejsou alfanumerické.

Chyby zapříčiněné nekompatibilními daty v místní službě Active Directory jsou zjišťovány následujícími způsoby:

  • Uživatelům, kteří se pokusí přihlásit k aplikaci Microsoft Office Outlook Web Access, se zobrazí následující chyba a zpráva o výjimce:

    Typ výjimky: Microsoft.Exchange.Data.DataValidationException

    Zpráva výjimky: <Název_aliasu> není pro alias platný.

  • Správci je automaticky doručen e-mail o vložených znacích LDAP nebo chybách synchronizace.

Tyto chyby lze odstranit instalací a spuštěním následujícího nástroje: Nástroj pro vyhodnocení připravenosti počítače na služby Microsoft Office 365. Můžete se také podívat na video (4:14).

Změny v místní službě Active Directory se neprojeví v cloudové službě a správcům se neodesílají žádné chyby

Neobjevují-li se ve službě Windows Azure AD změny, které provedete v místní službě Active Directory, jako například noví uživatelé nebo aktualizace stávajících uživatelů, je možné, že v procesu synchronizace adresáře došlo k chybám. Zprávy o chybách se odesílají na technický kontakt dané společnosti. Ověřte, zda je adresa technického kontaktu vaší společnosti platnou e-mailovou adresou správce. Chcete-li adresu zkontrolovat, otevřete v prohlížeči portál cloudové služby a přejděte na stránku Přehled správce. V horní části levého postranního navigačního podokna klikněte na název společnosti. Technický kontakt společnosti se zobrazí v automaticky otevíraném dialogovém okně.

Aktualizace objektu se nezdařila kvůli duplicitní adrese nebo nesprávně přidruženému atributu

Pokud nemůžete aktualizovat objekt ve službách Windows Azure AD, může to být proto, že jeden z atributů přidružených k tomuto objektu v místní adresářové službě Active Directory již byl přidružen k jinému objektu ve službách Windows Azure AD. Chcete-li tento problém vyřešit, opravte přidružení objektů nebo odeberte duplicitní adresu.

Další informace týkající se atributů ve službě Active Directory naleznete v seznamu Všechny atributy definovaném službou Active Directory.

Aktualizace objektu se nezdařila, protože byla překročena maximální povolená délka atributu

Pokud nemůžete aktualizovat objekt ve službách Windows Azure AD, může to být proto, že jeden z atributů přidružených k tomuto objektu v místní adresářové službě Active Directory překročil maximální povolenou délku. Chcete-li tento problém vyřešit, zkraťte příslušný atribut v místní službě Active Directory.

Další informace týkající se atributů ve službě Active Directory, včetně maximálně povolených délek, naleznete v seznamu Všechny atributy definovaném službou Active Directory.

Aktualizace objektu se nezdařila, protože objekt má stejnou adresu proxy jako jiný objekt odlišné kategorie

Pokud nemůžete aktualizovat objekt ve službách Windows Azure AD, může to být proto, že daný objekt má stejnou adresu proxy jako jiný objekt odlišné kategorie, který již byl synchronizován do služeb Windows Azure AD. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte hodnoty adres proxy serverů daného objektu a opravte nebo odeberte duplicitní hodnoty v místní službě Active Directory nebo ve službě Windows Azure AD.

Další informace týkající se atributů ve službě Active Directory naleznete v seznamu Všechny atributy definovaném službou Active Directory.

Aktualizace objektu se nezdařila, protože jeden z přidružených atributů není platný

Pokud nemůžete aktualizovat objekt ve službách Windows Azure AD, může to být proto, že k danému objektu je přidružen atribut s neplatnou hodnotou. Chcete-li tento problém vyřešit, opravte hodnotu atributu.

Další informace týkající se atributů ve službě Active Directory naleznete v seznamu Všechny atributy definovaném službou Active Directory.

Objekt se nepodařilo aktualizovat kvůli neplatnému vícehodnotovému popisnému atributu

Pokud nemůžete aktualizovat objekt ve službách Windows Azure AD, může to být proto, že objekt má neplatný vícehodnotový popisný atribut. Tento problém se vyskytne v případě, kdy se v sestavě exportu ILM objeví chybová zpráva flow-multi-values-to-single-value. Problém je možné vyřešit změnou vícehodnotového popisného atributu za jednohodnotový popisný atribut.

Další informace týkající se atributů ve službě Active Directory naleznete v seznamu Všechny atributy definovaném službou Active Directory.

Objekt se nepodařilo aktualizovat kvůli neplatné adrese SMTP proxy serveru

Nedaří-li se vám aktualizovat určitý objekt ve službě Windows Azure AD, může to být kvůli neplatné adrese SMTP proxy serveru, která je k objektu přidružena. K tomu obvykle dochází v případě, kdy se na konci adresy SMTP proxy serveru vyskytují mezery nebo neplatné znaky. Tento problém lze vyřešit opravením adresy SMTP proxy serveru v místní službě Active Directory.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft