Vyhledání zákazníků a poskytnutí pomoci

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: červen 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jako autorizovanému partnerovi společnosti Microsoft vám služby Microsoft Online Services mohou pomoci sestavit seznam zákazníků ve formě databáze obsahující podrobné informace o zákaznících. Zákazníkům můžete pomáhat se správou účtů, vytvářením a odesíláním požadavků na služby a resetováním hesel.

Chcete-li určitého zákazníka kontaktovat, můžete vyhledat příslušný účet pomocí uživatelského jména či názvu domény. Jste-li delegovaným správcem účtu zákazníka, můžete vyhledat jakýkoli název domény, který je k danému účtu přidružen.

Chcete-li vyhledat zákazníka a poskytnout mu pomoc, postupujte takto:

 1. V záhlaví klikněte na položku Partner.

 2. Na stránce Přehled partnera klikněte na položku Vyhledat uživatele nebo doménu.

 3. Po výzvě zadejte úplné uživatelské jméno (adresa@example.com) nebo název domény (contoso.com).

  Vámi zadané jméno se musí přesně shodovat, včetně úplné e-mailové adresy uživatelů. Částečná jména a zástupné znaky nejsou povoleny.

 4. Klikněte na položku Další.

  Bude-li nalezen odpovídající záznam, zobrazí se stránka s výsledky a odkazy akcí v horní části stránky.

 5. Klikněte na odkaz požadované akce.

   

  Odkaz Popis

  Správa jménem

  Objeví se v případě, že vám zákazník udělil oprávnění delegovaného správce.

  Vytvořit žádost o služby

  Otevře žádost o služby jménem zákazníka.

  Zobrazit všechny správce

  Zobrazí seznam všech správců společnosti zákazníka.

  Resetovat heslo

  Resetuje heslo pro ID uživatele zákazníka. Máte-li omezená oprávnění správce, můžete resetovat pouze hesla koncových uživatelů a správců hesel.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: