Základy systému DNS

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Domény jsou spravovány pomocí celosvětového systému doménových registrátorů a databází. Systém DNS (Domain Name System) mapuje propojení mezi hostitelskými názvy počítačů pochopitelnými pro lidi a IP adresami používanými síťovými zařízeními. Porozumění systému DNS a základům doménových registrátorů pomůže správcům při správě domén ve vašem klientovi služby Windows Azure AD. Další informace o používání vašeho klienta služby Windows Azure AD naleznete v tématu Co je klient služby Windows Azure AD?.

Také je užitečné mít základní znalosti z hlediska toho, jak funguje služba DNS a jaký je rozdíl mezi registrátory domény a službami hostování domén. Pokud pochopíte význam těchto pojmů, pomůže vám to pochopit, jak registrovat a spravovat domény. Získejte rychlý přehled ze souhrnu v tématu Registrace názvů domén a služby hostování DNS.

Co chcete udělat?

Názvy domén

Názvy domén se používají v adresách URL a e-mailových adresách přidružených k jedné nebo více IP adresám. Názvy domén se vytvářejí v několika úrovních. Adresa mail.contoso.com je například názvem domény o následujících třech úrovních:

  • Řetězec .com označuje doménu nejvyšší úrovně

  • Název contoso je doménou druhé úrovně

  • Slovo mail je doménou třetí úrovně    notePoznámka
    Domény třetí úrovně se někdy používají k označení webových stránek se specifickými funkcemi, například blog.contoso.com.

Další informace naleznete v tématu Práce s názvy domén a záznamy DNS.

Typ záznamu a funkce systému DNS

Záznamy DNS se používají k řízení datového provozu do domény a z domény. Tyto záznamy přidruží název domény ke konkrétní IP adrese. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny často používané záznamy DNS a jejich funkce.

 

Záznam názvového serveru

Identifikuje názvové servery, které jsou autoritativními názvovými servery konkrétní domény. Informace DNS mohou být po určitou dobu uloženy v mezipaměti několika názvových serverů. Jakmile však platnost této mezipaměti vyprší, neautoritativní servery kontaktují autoritativní názvový server a vyžádají si aktualizované informace o dané doméně.

Záznam A (záznam adresy)

Přidružuje název domény k IP adrese.

Záznam CNAME (alias neboli název v kanonickém tvaru)

Určuje, zda je název domény aliasem jiného kanonického názvu domény. Když názvový server při hledání domény nalezne záznam CNAME, nahradí název první domény záznamem CNAME a poté vyhledá tento nový název.

Záznam MX (směrování pošty)

Identifikuje server, na který je směrována pošta. Obsahuje také pole priority a pošta tak může být směrována na více serverů v předepsaném pořadí.

Specifikace SPF (Sender Policy Framework)

Systém pro validaci e-mailu navržený tak, aby pomáhal zabraňovat falšování identity a phishingu v rámci posílání e-mailů.

Záznam SRV (záznam služby)

Upřesňuje informace o dostupných službách. Záznamy SRV využívají některé cloudové služby společnosti Microsoft, například služba Lync Online a služba Exchange Online ke koordinaci toku informací mezi službami.

Hodnota TTL (time-to-live)

Doba, po kterou názvový server nebo jiné servery uchovají či uloží do mezipaměti určitý záznam DNS předtím, než server opětovně vyhledá aktualizované informace na autoritativním názvovém serveru. Tím se řídí počet dotazů směrovaných na daný názvový server.

Zobrazit: