Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Instalace nebo upgrade nástroje pro synchronizaci adresáře

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Nástroj Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory je aplikace, která spouští synchronizaci služby Active Directory se službami cloudová služba společnosti Microsoft. Tento nástroj by měl instalovat správce a spustit jej pouze v jediném počítači místní podnikové sítě.

Než nainstalujete Synchronizační nástroj služby Active Directory, je nutné, abyste se seznámili s požadavky na počítač a nutnými předpoklady v tématu Příprava synchronizace adresářů.

notePoznámka
 • Přístup k počítači, v němž je spuštěn Synchronizační nástroj služby Active Directory, byste měli omezit ve stejné míře, jako přístup k řadičům domény služby Active Directory a dalším citlivým součástem sítě. Přístup do tohoto počítače by měly mít pouze osoby s oprávněními globálního správce místní služby Active Directory.

 • Před zahájením synchronizace je nutné dokončit Průvodce konfigurací synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services podle popisu v tématu Synchronizace adresářů.

Co chcete udělat?

Instalace nástroje pro synchronizaci adresáře

Než nainstalujete Synchronizační nástroj služby Active Directory, je nutné, abyste aktivovali synchronizaci adresáře a pak spustili Nástroj pro vyhodnocení připravenosti počítače na služby Microsoft Office 365.

CautionUpozornění
Nástroj pro synchronizaci adresáře neinstalujte do stejného počítače, v němž je nainstalována služba Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0.

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Chcete-li nainstalovat nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory, spusťte portál web společnosti Microsoft a postupujte podle těchto kroků:

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Integrace a potom podle toho, na kterou možnost jste kliknuli, proveďte jednu z následujících možností:

  1. Pokud jste kliknuli na možnost Uživatelé, klikněte vedle možnosti Synchronizace služby Active Directory na možnost Nastavit.

  2. Pokud jste kliknuli na možnost Integrace, klikněte na možnost Nasadit synchronizaci adresářů.

 2. Klikněte na tlačítko Stáhnout a postupujte podle pokynů pro uložení instalačního souboru v počítači. Podle potřeby zkopírujte instalační soubor do počítače, do kterého bude soubor nainstalován.

 3. Na poslední stránce instalačního programu vyberte položku Spustit průvodce konfigurací a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Spustí se Průvodce konfigurací synchronizace adresářů služeb Microsoft Online Services.

Upgrade nástroje pro synchronizaci adresáře

Pokud se počítač s nástrojem Synchronizační nástroj služby Active Directory dostane do neobnovitelného stavu, bude pravděpodobně nutné nástroj upgradovat. Stejně bude nutné postupovat v případě, že máte spuštěnu 32bitovou verzi nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory a nyní požadujete 64bitovou verzi.

notePoznámka
Funkce 64bitové verze nástroje pro synchronizaci adresářů je shodná s 32bitovou verzí. Liší se však základní schéma databáze SQL. V důsledku toho nelze provést standardní upgrade. Pokud chcete upgradovat 32bitovou instalaci nástroje pro synchronizaci adresářů, musíte ji nejprve odinstalovat a potom nainstalovat 64bitovou verzi do nového počítače za použití následujícího postupu.

Pokud instalujete novou instanci tohoto nástroje, vyhledá a porovná objekty v cloudu s místními objekty. Nová instance nástroje však nenajde a neporovná objekty v cloudu tehdy, pokud došlo k odstranění místních objektů, když nefungovala původní instance nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory.

Pokud neupgradujete na 64bitovou verzi a myslíte, že jste odstranili místní objekty v době, kdy Synchronizační nástroj služby Active Directory nefungoval, měli byste místo toho provést postup v části Aktualizace nástroje pro synchronizaci adresáře pomocí jiného počítače.

 1. V počítači, ve kterém je nainstalován Synchronizační nástroj služby Active Directory, otevřete Ovládací panely, vyberte možnost Přidat nebo odebrat programy a poté Synchronizační nástroj služby Active Directory odinstalujte.

  notePoznámka
  Jestliže je spuštěna relace synchronizace, objeví se při pokusu o odstranění nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory zpráva upozornění. Pokud se toto upozornění zobrazí, vyčkejte, dokud nebude synchronizace dokončena a poté tento krok opakujte.

 2. Nainstalujte nejnovější verzi instalačního souboru nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory. Chcete-li takto postupovat, přihlaste se k portálu webu společnosti Microsoft, v záhlaví klikněte na možnost Správce, v levém podokně pod položkou Správa klikněte na možnost Uživatelé, v podokně Uživatelé klikněte na možnost Nastavit, vyberte možnost 32bitová verze systému Windows nebo 64bitová verze systému Windows a klikněte na tlačítko Stáhnout pro krok 4: Instalace a konfigurace nástroje pro synchronizaci adresáře.

 3. Na poslední stránce instalačního programu vyberte položku Spustit průvodce konfigurací a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Spustí se Průvodce konfigurací adresářů služeb Microsoft Online Services.

Pokud z místního počítače odinstalujete nástroj pro synchronizaci adresáře a poté jej do počítače znovu nainstalujete (nebo tento nástroj přesunete z jednoho počítače do jiného), položky odstraněné z počítače v době, kdy byl nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory odinstalován, nebudou odstraněny ze služeb cloudová služba.

Aktualizace nástroje pro synchronizaci adresáře pomocí jiného počítače

V některých případech, jako například při práci s větším počtem objektů, můžete v druhém počítači instalovat nejnovější verzi nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory. Tak bude synchronizace probíhat bez přerušení a neztratí se žádné aktualizace.

Chcete-li aktualizovat nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory pomocí jiného počítače, postupujte takto:

 1. Přihlaste se ke stávajícímu počítači se synchronizací adresáře, klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Ovládací panely, otevřete Nástroje pro správu a poté v položce Služby zastavte službu synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services.

 2. V jiném počítači standardně stáhněte a spusťte instalační soubor nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory a poté spusťte průvodce konfigurací.

 3. Na poslední stránce průvodce konfigurací vyberte možnost Synchronizovat adresáře a pak klikněte na tlačítko Dokončit. Tím bude resetováno heslo služby synchronizace, dojde k přerušení synchronizačního vztahu se starým počítačem a vytvoří se synchronizační vztah s počítačem novým.

 4. Jakmile prohlížeč událostí v novém počítači se synchronizací adresáře zobrazí informaci o dokončení synchronizace, přihlaste se ke starému počítači se synchronizací adresáře, spusťte průvodce konfigurací a vynuťte synchronizaci. Tím dojde k identifikaci a synchronizaci všech objektů, které byly odstraněny, když byla synchronizace adresáře zastavena.

 5. V novém počítači se synchronizací adresáře opětovně spusťte průvodce konfigurací a vynuťte další synchronizaci. Heslo synchronizační služby bude resetováno a znovu se vytvoří synchronizační vztah.

 6. Odinstalujte nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory ze starého počítače se synchronizací adresářů.

CautionUpozornění
Při instalaci nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory se vytvoří účet MSOL_AD_SYNC ve standardní organizační jednotce (OU) uživatelů v místní adresářové službě Active Directory. Nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory tento účet využívá pro čtení informací místní služby Active Directory. Nepřesouvejte ani neodstraňujte tento účet. Přesunutím nebo odstraněním účtu dojde k poruše synchronizace.

Další krok: Synchronizace adresářů

Po dokončení instalace nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory ve správném počítači jste připraveni synchronizovat adresáře (viz Synchronizace adresářů). Průvodce konfigurací můžete spustit okamžitě po instalaci nástroje zvolením možnosti Spustit průvodce konfigurací nyní na stránce Dokončeno průvodce instalací.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft