Ověření domény u kteréhokoli registrátora názvu domény

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jestliže již vlastníte název domény, můžete jej nakonfigurovat tak, aby pracoval s kteroukoli z cloudových služeb společnosti, které máte předplacené v rámci svého klienta služby Windows Azure AD. Po nakonfigurování domény pro práci se službou Windows Azure AD můžete změnit cíl doménových služeb – např. e-mailu a webových hostitelských služeb – tak, aby odkazoval na cloudovou službu. Další informace naleznete v tématu Přidání domény.

Jestliže jste již určitou doménu registrovali u registrátora názvu domény a tuto doménu chcete nakonfigurovat pro práci se službou Windows Azure AD, je nutné provést ověření domény, které potvrdí, že danou doménu vlastníte. Chcete-li doménu ověřit, vytvořte u registrátora názvu domény, nebo tam, kde je vaše služba DNS hostována, záznam DNS. Služba Windows Azure AD pak použije tento záznam k potvrzení, že doménu vlastníte.

notePoznámka
 • Před vlastním ověřením domény je nutné doménu přidat do služeb Windows Azure AD. Přidaná avšak ještě neověřená doména je ve stavu Kliknutím můžete ověřit doménu.

 • Přidat a ověřit název domény můžete pouze jedenkrát. Pokud již ve společnosti někdo jiný doménu ve službách Windows Azure AD přidal a ověřil, zobrazí se při opakovaném pokusu o přidání stejné domény chybová zpráva.

Zobrazí-li se váš aktuální poskytovatel hostingu, který by mohl být vaším doménovým registrátorem, v níže uvedeném seznamu, kliknutím na příslušný odkaz zobrazíte podrobné pokyny, pomocí nichž ověříte danou doménu. Není-li registrátor názvu domény v seznamu uveden, doménu ověříte podle pokynů uvedených pod seznamem. Pro ověření domény ve službách cloudová služba je nutné dokončit všechny kroky uvedené v tomto tématu.

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1. Shromáždění informací o doméně

O doméně budete potřebovat určité informace, které využijete k vytvoření záznamu DNS určeného pro ověření.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény. Postupujte podle pokynů a přidejte vybranou doménu.

  notePoznámka
  Pokud jste již doménu přidali, vyhledejte v seznamu názvů domén na stránce Domény doménu, kterou právě ověřujete. Ve sloupci Status (Stav) klikněte na volbu Click to verify domain (Kliknutím můžete ověřit doménu).

 2. Na stránce Ověření domény v rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s: zvolte poskytovatele hostingu DNS. Pokud se váš poskytovatel v seznamu nezobrazuje, zvolte možnost Obecné pokyny.

 3. V rozevíracím seznamu Vyberte metodu ověření: zvolte možnost Přidání záznamu TXT (upřednostňovaná metoda) nebo Přidání záznamu MX (alternativní metoda).

  Nejste si jisti, kterou metodu ověřování zvolit? Další informace naleznete v tématu Ověřovat doménu pomocí záznamu TXT nebo MX?.

 4. Z tabulky si zkopírujte nebo poznamenejte informace Cíl nebo ukazatele na adresu.

Tyto informace budete potřebovat při vytváření nového záznamu DNS u doménového registrátora.

Krok 2. Vytvoření záznamu DNS u doménového registrátora

Služby Windows Azure AD používají záznam DNS, který jste vytvořili u registrátora názvu domény, pro potvrzení, že danou doménu vlastníte. Postupujte podle níže uvedených pokynů a vytvořte záznam TXT (případně záznam MX) domény, která je registrována u vašeho registrátora.

notePoznámka
Web vámi zvoleného registrátora názvu domény se může poněkud lišit od webu popsaného v těchto pokynech.

Chcete-li přidat záznam TXT a ověřit doménu, proveďte níže uvedené akce.

 1. Přihlaste se k webu registrátora názvu domény a pak vyberte ověřovanou doménu.

 2. U daného účtu vyberte v části pro správu služby DNS volbu přidání záznamu TXT domény.

 3. V poli TXT zadejte u dané domény následující: @

 4. V poli Fully qualified domain name (FQDN) nebo Points to zadejte nebo vložte cíl nebo ukazatele na adresu, které jste si poznamenali v Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

 5. Budete-li vyzvání k zadání hodnoty TTL, zadejte hodnotu 1. Tím nastavíte hodnotu TTL na jednu hodinu.

 6. Uložte provedené změny a poté se odhlaste z webu registrátora názvu domény.

V případě potřeby můžete namísto toho také vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověříte doménu. Chcete-li vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověří služby Windows Azure AD danou doménu, proveďte níže uvedené akce.

 1. Přihlaste se k webu registrátora názvu domény a pak vyberte ověřovanou doménu.

 2. V oblasti správy domén daného účtu vyberte v části pro správu služby DNS volbu přidání záznamu MX dané domény.

 3. V poli MX zadejte u dané domény následující: @

 4. V poli Fully qualified domain name (FQDN) nebo Points to zadejte nebo vložte cíl nebo ukazatele na adresu, které jste si poznamenali v Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

 5. Budete-li vyzvání k zadání hodnoty TTL, zadejte hodnotu 1. Tím nastavíte hodnotu TTL na jednu hodinu.

 6. Budete-li vyzváni k zadání priority (nebo preference), zadejte číslo, které je větší než číslo zadané u stávajících záznamů MX. Tím můžete předejít interferencím mezi záznamem MX a směrováním pošty dané domény Namísto priority se mohou zobrazit tyto možnosti: Low, Medium, High. V tomto scénáři vyberte nastavení Low.

 7. Uložte provedené změny a poté se odhlaste z webu registrátora názvu domény.

Po vytvoření záznamu TXT nebo MX a odhlášení z webu se vraťte do služeb cloudová služba a doménu ověřte.

notePoznámka
Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Rozšíření vytvořeného záznamu celým systémem DNS však může trvat až 72 hodin.

Krok 3: Ověření vaší domény

Jakmile se záznam, který jste pro danou doménu vytvořili, úspěšně rozšíří v systému DNS, proveďte následující akce a dokončete ověření domény ve službách Windows Azure AD.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. V seznamu Domény vyhledejte ověřovanou doménu a ve sloupci Stav klikněte na možnost Kliknutím můžete ověřit doménu.

 3. Na stránce Ověření domény klikněte na tlačítko Ověřit.

  • Proběhne-li ověření domény úspěšně, zobrazí se dialogové okno, které vás informuje o přidání domény k účtu.

  • Jestliže se ověření domény nezdaří, může rozšíření změn, které jste provedli u doménového registrátora, trvat o něco déle. Zrušte proces ověřování. Později se vraťte zpět a doménu ověřte.

  notePoznámka
  Pokud již uplynulo více než 72 hodin od okamžiku, kdy jste doménu změnili, přihlaste se k webu doménového registrátora a ověřte, zda jste zadali informace o aliasu správně. Jestliže jste informace zadali nesprávně, je nutné odebrat nesprávný záznam DNS a vytvořit nový se správnými informacemi podle postupu v tomto tématu.

 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Stav domény se nyní v seznamu domén zobrazí jako Ověřeno.

Po ověření můžete doménu nakonfigurovat tak, aby pracovala s vašimi účty.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: