Správa klienta služby Windows Azure AD pomocí rutin prostředí Windows PowerShell

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: leden 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jako správce můžete pomocí rutin prostředí Windows PowerShell v klientovi služby Windows Azure AD provádět celou řadu úloh správce (například správu uživatelů či domén). V tomto tématu najdete informace o prostředí Windows PowerShell a o způsobu instalace rutin pro použití s klientem.

Co chcete udělat?

O prostředí Windows PowerShell

Windows PowerShell je úkolovým prostředím s příkazovým řádkem a skriptovacím jazykem, který byl navržen pro správu systému. Na rozdíl od většiny prostředí, jež přijímají a vracejí text, je prostředí Windows PowerShell vybudováno nad společným jazykovým běhovým prostředím (CLR – Common Language Runtime) v rozhraní Microsoft .NET Framework a .NET Framework. Přijímá a vrací objekty rozhraní .NET Framework. Prostředí Windows PowerShell zavádí koncept rutin, jež jsou jednoduchým nástrojem příkazového řádku s jedinou funkcí, který je zabudován do prostředí. Rutiny mají tyto zásady pojmenování: sloveso a podstatné jméno oddělené pomlčkou (-), například Get-Help, Get-Process či Start-Service. Prostředí Windows PowerShell obsahuje více než stovku základních rutin. Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete v průvodci Začínáme s prostředím Windows PowerShell.

K dispozici máte mnoho rutin, pomocí nichž můžete provádět celou řadu úloh správce. Další informace o různých činnostech, které můžete provádět pomocí rutin, naleznete v tématu Popisy rutin prostředí Windows PowerShell.

Instalace rutin prostředí Windows PowerShell

Chcete-li začít používat rutiny ke správě klienta služby Windows Azure AD, je nutné je nejdříve nainstalovat. Požadavky pro instalaci rutin jsou následující:

Rutiny instalujete pomocí následujícího postupu:

  1. Z webu služby Stažení softwaru stáhněte jednu z následujících položek:

  2. Rutiny instalujete dvojitým kliknutím na soubor AdministrationConfig.msi.

    Instalační program přidá program do nabídky Start a zástupce na plochu.

Připojit prostředí Windows PowerShell ke službě

Kliknutím na zástupce Modul Windows Azure Active Directory otevřete pracovní prostor prostředí Windows PowerShell s rutinami. Alternativně můžete načíst rutiny služeb Microsoft Online Services ručně zadáním příkazu import-module MSOnline na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell.

Další informace o rutinách získáte níže uvedeným postupem:

  • Seznam rutin získáte zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: get-module MSOnline

  • Soubor nápovědy k určité rutině zobrazíte zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: get-help <cmdlet-name> -detailed

Viz také

Zobrazit: