Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nápověda pro partnery Microsoft Intune

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Microsoft Intune

Portál pro partnery a služby, které poskytuje, jsou rozšíření vašeho předplatného Microsoft Intune, které je přidružené k vaší identitě partnera. Když se přihlásíte na portál účtu Intune s pracovním účtem, který je přidružený k vašemu ID partnera, získáte přístup na portál pro partnery pomocí odkazu Partner v horní části portálu.

 

Co chcete udělat? Podrobnosti

Ověření informací o společnosti

Vždycky ověřte, jestli jsou informace o společnosti jako telefonní čísla a e-mailové adresy správné, protože je uvidí vaši zákazníci.

Při ověřování těchto údajů klikněte v levém podokně portálu pro partnery na název společnosti pro zobrazení a úpravy informací o společnosti.

Abyste mohli upravovat údaje o společnosti, potřebujete účet globálního správce.

Vyhledání zákazníků

Portál pro partnery můžete použít k Vyhledání zákazníků a pomoc zákazníkům, kterým chcete nabízet služby nebo se kterými už pracujete.

Zákazníky, kteří se přihlásí k odběru Microsoft Intune, můžete vyhledávat podle názvu uživatelského účtu nebo podle názvu jejich domény.

Vytvoření a rozeslání zkušebních pozvánek a nabídek nákupů

Jako partner máte možnost Vytvoření zkušebních pozvánek a nabídek nákupů. To vašim zákazníkům usnadní první vyzkoušení služby a nákup.

Nabídky, který vytvoříte, obsahují odkaz, ze kterého můžou uživatelé přejít na nabídku. Odkaz obsahuje integrovaný kód, který vás identifikuje jako poradce pro předplatné.

Nabídka delegované správy

Jako partner můžete Nabídka delegované správy, která uživatelům ve vaší společnosti umožní vašim zákazníkům poskytovat další podporu.

Konfigurace uživatelů na pozici delegovaných správců

Kromě správy předplatného ve vaší společnosti (včetně udělení přístupu uživatelům ke správě vašeho předplatného) můžete Udělení oprávnění uživatelům působit jako delegovaní správci ve společnostech, které podporujete.

Správa zákazníka

Pokud mají vaši uživatelé přístup pro správu ke společnostem, které podporujete, můžou portál pro partnery používat ke Správa zákazníka jako delegovaný správce.

Ke správě svého vlastního předplatného včetně zařízení a uživatelů dál používáte portál účtu Microsoft Intune. Informace o správě Intune najdete v tématu Documentation Library for Microsoft Intune.

Portál pro partnery použijte k určení zákazníků, kterým můžete pomáhat. Po vyhledání zákazníka můžete poskytovat služby nebo pomoc, které zahrnují:

 • Nabídka zkušebních verzí a placená předplatná

 • Správa zákazníků, kteří přijali delegovanou správu

 • Vytvoření a odeslání žádosti o službu

 • Resetování uživatelských hesel


Pokud chcete vyhledat zákazníka na portálu pro partnery, hledejte jeho uživatelské jméno nebo název domény. Pokud jste už delegovaný správce pro zákazníka, můžete vyhledat jakýkoli název domény přidružené k tomuto předplatnému.

 1. Na stránce Přehled partnera Intune portálu pro partnery klikněte na Vyhledat uživatele nebo doménu.

 2. Na stránce Hledání uživatele nebo domény zadejte úplné uživatelské jméno (adresa@example.com) nebo název domény (contoso.com), které chcete najít. Názvy se musí přesně shodovat. Zástupné znaky se nepodporují. Hledání začněte kliknutím na Další.

 3. Při zjištění shody se zobrazí stránka s výsledky, která obsahuje informace o účtu zákazníka a odkazy na akce v horní části stránky. Klikněte na odkaz požadované akce.

   

  Akce Podrobnosti

  Správa jménem

  Tato možnost je dostupná, jenom pokud vám zákazník udělil oprávnění delegovaného správce.

  Tento odkaz otevře portál účtu Microsoft Intune předplatného zákazníka.

  • Ověřte, jaké předplatné spravujete – podívejte se na název společnosti na displeji v horní části levého podokna.

  • Pokud jsou pověření vašeho partnera nakonfigurována na možnost Omezená správa, nebudete mít přístup k uzlům Správa, Nákup nebo Doména v předplatném vašeho zákazníka.

  • Pokud kliknete na odkaz v dostupné konzole, jako je firemní portál nebo konzola pro správu, přejdete na konzolu pro svou společnost a ne na konzolu pro zákazníka.

  Vytvoření žádosti o služby

  Otevře jménem zákazníka žádost o služby.

  Zobrazení všech správců

  Zobrazí seznam všech správců klientů pro společnost vašeho zákazníka.

  Resetování hesla

  Resetuje heslo pro uživatelský účet vašeho zákazníka v Microsoft Intune.

  • Pokud jste globální správce, můžete resetovat hesla z portálu pro partnery.

  • Pokud jste správce s omezeními, můžete resetovat jenom hesla z portálu účtů zákazníků.

Zkušební pozvánka může najednou obsahovat jenom jednu nabídku na zkušební předplatné.

Nabídky nákupu můžou obsahovat jedno nebo víc předplatných. Díky tomu můžete seskupit několik předplatných do jediné nabídky.


Zkušební verze a nabídky mají společné následující prvky:

 • Při vytvoření pozvánky k vyzkoušení vytvoří Microsoft Intune zprávu s podrobnostmi. Tuto zprávu můžete přizpůsobit a poslat zákazníkovi.

 • Po přizpůsobení zprávy můžete kliknout na Zobrazit v e-mailu pro automatické vytvoření e-mailové zprávy s podrobnostmi o zprávě. Můžete taky ručně zkopírovat a vložit zprávu do jiného komunikačního formátu.

 • Podrobnosti zprávy obsahují odkaz s vloženým kódem, který identifikuje vaši společnost jako poradce pro předplatné přidruženého ke službám, které zadáte.

 • Stejnou zprávu můžete použít pro několik zákazníků. Pozvání k vyzkoušení ani nabídka nákupu neobsahují nic, co by bylo vázané na konkrétního zákazníka.

 • Když zákazník klikne na odkaz v podrobnostech zprávy, zobrazí se mu nabídka k vyzkoušení nebo nákupu s podrobnostmi, které jste uvedli.

 • Zákazník může nabídku k vyzkoušení nebo nákupu přijmout a nemusí přijímat nabídku delegované zprávy.

Pokud zákazník přijme nabídku a klikne na odkaz ve zprávě, přesměruje ho to na standardní přihlašovací stránku a proces vyzkoušení nebo nákupu služby. Odkaz na přihlašovací stránku obsahuje vestavěný kód, který vaši společnost identifikuje jako poradce pro předplatné.


Při přizpůsobování zprávy mějte na paměti následující:

 • Identifikujte se jako autorizovaný partner společnosti Microsoft.

 • Informujte zákazníky, že faktury budou dostávat přímo z Microsoftu.

 • Řekněte zákazníkům, jak vás můžou kontaktovat s otázkami na službu nebo nabídku.

 • Vaši zákazníci určují počet zakoupených licencí uživatele. Počet licencí můžou změnit při přijetí nabídky.

 • Pokud nabízíte delegovanou správu, vysvětlete, co znamená a jaké jsou vaše zodpovědnosti.

 1. Na stránce Přehled partnera portálu pro partnery Intune klikněte na Odeslat pozvánky k vyzkoušení nebo Vytvořit nabídky k nákupu.

 2. V průvodci nakonfigurujte dostupné možnosti:

  • Kancelář partnera: Pokud má vaše společnost víc poboček, vyberte pobočku, kterou chcete s touto pozvánkou k vyzkoušení spojit. Pokud vaše pobočka uvedená není, přidejte nová místa na web Microsoft Partner Network. Nové záznamy se v seznamu Kancelář partnera můžou zobrazit až za 24 hodin.

  • Místo využívání: Vyberte místo, kde budou vaši zákazníci služby využívat.

  • Zkušební předplatná (zkušební verze) nebo Předplatná (nákupní nabídky): Seznam dostupných odběrů je určený místem využívání v zemi nebo oblasti zákazníka.

   V případě nákupních objednávek se zobrazí výzva k zadání počtu uživatelských licencí po výběru předplatného.

  • Delegovaná správa: Tuto možnost vyberte, pokud zákazníkovi chcete nabídnout delegovanou správu. Zákazníci můžou pozvánku k vyzkoušení nebo nabídku přijmout s nebo bez přijetí delegované správy.

 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Zobrazit v e-mailu pro otevření nového e-mailu s odkazem na pozvání nebo ručně zkopírujte a vložte odkaz do formátu zprávy, který zvolíte, a pošlete zprávu zákazníkovi.

  • Pokud máte v počítači zapnuté Řízení uživatelských účtů, může se po kliknutí na Zobrazit v e-mailu kromě e-mailové zprávy otevřít prázdná webová stránka.

  • Poznamenejte si ID nabídky. Toto ID můžete použít ke sledování nabídky na řídicím panelu Microsoft Online Services Partner Commerce.

Jako autorizovaný partner Microsoftu můžete nabízet delegovanou správu. To znamená, že můžete nabídnout předplatné společnosti jejich jménem.

Delegovaní správci:

 • Delegovaní správci jsou správci klientů, kteří můžou používat portál účtu k jednoduchým úlohám jako přidání uživatelů a resetování hesel zákazníků, ale i k technicky náročnějším úlohám jako přidání domény k účtu zákazníka.

 • Nejsou správci služeb a proto nemají přístup ke správě každodenních operací zákazníka, jako je nasazení softwaru, podle konfigurace v konzole pro správu.


Než budete moct spravovat předplatné zákazníka, customer must authorize you as a delegated administrator. Pro získání schválení od zákazníka můžete odeslat nabídku k delegované správě, kterou může zákazník přijmout. Zákazník může nabídku ke zkušebnímu předplatnému nebo nákupu přijmout a nemusí přijímat nabídku delegované zprávy.

 • Delegovanou správu můžete nabízet při vytváření pozvánek k vyzkoušení a nabídek k nákupu. To vám může pomoct budovat silný vztah se zákazníkem už od začátku.

 • Delegovanou správu můžete nabídnout zákazníkovi, který si dřív koupil předplatné.

Když zákazník vaši nabídku přijme a nakonfiguruje vaše ID partnera jako delegovaného správce, můžou uživatelé z vaší společnosti, kteří mají oprávnění pro přístup ke společnosti zákazníka, fungovat jako delegovaný správce.

 1. Na stránce Přehled partnera portálu pro partnery Intune klikněte na Odeslat nabídky delegované správy.

 2. Klikněte na Zobrazit v e-mailu nebo zkopírujte odkaz nabídky a ručně ho vložte do e-mailové zprávy.

 3. Když váš zákazník dostane vaši nabídku s odkazem, může na něho kliknout, aby vám udělil oprávnění delegovaného správce.

Nabídku delegované správy můžete zahrnout taky při vytváření zkušebního předplatného výběrem Zahrnout oprávnění pro delegovanou správu při výběru možností k vyzkoušení nebo nabízení.

Na portálu účtu Microsoft Intune předplatného můžete nakonfigurovat uživatele tak, aby měli přístup pro správu ke společnostem, které podporujete:

 • Tuto konfiguraci jenom pro partnery můžete nastavit při vytváření nových uživatelských účtů nebo při úpravách existujících účtů.

 • Uživatelé nemusí být správci vaší společnosti, aby dostali přístup pro správu společností, které podporujete.


Uživatelé, kteří jsou delegovaní správci, mají tyto možnosti:

 • Mají přístup k portálu pro partnery.

 • Můžou vyhledávat uživatele a domény zákazníků.

 • Můžou vytvářet pozvánky k vyzkoušení a nabídky k nákupu a nabízet zákazníkům delegovanou správu.

 • Můžou spravovat předplatná zákazníka na základě role přiřazené jejich uživatelskému účtu.

Informace o konfiguraci administrativních uživatelů najdete v tématu Task 5: Assign administrative users. Informace o rolích správce a oprávněních najdete v tématu Přiřazování rolí správce.

 1. Na portálu účtů Microsoft Intune vaší společnosti klikněte na Uživatelé.

 2. Vyberte uživatelský účet, který chcete konfigurovat, a klikněte na Upravit.

 3. Na kartě Nastavení klikněte v části Přiřadit přístup pro správu k podporovaným společnostem na Ano a vyberte pro tento účet vhodnou roli:

  • Plná správa: Dává uživateli oprávnění stejná jako v roli globálního správce podporovaných společností.

  • Omezená správa: Dává uživateli oprávnění stejná jako v roli správce hesel podporovaných společností.

 4. Postup dokončete kliknutím na Uložit.

Oprávnění delegovaného správce platí jenom pro správu předplatného zákazníka. Neuděluje uživateli oprávnění správce klientů ani služeb předplatného vaší společnosti.

Když zákazník nakonfiguruje vaše ID partnera jako delegovaného správce, můžou uživatelé nakonfigurovaní jako delegovaní správci spravovat předplatné zákazníka.

Když spravujete předplatné zákazníka:

 • Máte přístup jenom na portál účtů zákazníka.

 • Když přejdete mimo portál účtů zákazníka, skončí relace správy tohoto zákazníka.

 • Pokud v prohlížeči použijete tlačítko Zpět pro pokus o návrat na portál zákazníka, vrátíte se místo toho na portál účtů vašeho vlastního předplatného.

 • Pokud se chcete vrátit na portál účtu zákazníka, musíte se přihlásit na portál pro partnery, najít a pak spravovat vybraného zákazníka.

 1. Přihlaste se na portál pro partnery společnosti.

 2. Na stránce Přehled pro partnery klikněte na Vyhledat uživatele nebo doménu a vyhledejte předplatné zákazníka, které chcete spravovat.

 3. Po jeho nalezení klikněte na Správa jménem.

Až se otevře portál účtu Microsoft Intune, podívejte se v levém horním rohu levého podokna na název společnosti. Tím ověříte, že pracujete s účtem zákazníka. Potom udělejte požadované úlohy správy.

 
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft