Instalace prostředí Windows PowerShell pro jednotné přihlašování se službou AD FS 2.0

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Po nasazení služby Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 je dalším krokem při nastavování jednotného přihlašování stažení a instalace nástroje Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Chcete-li takto postupovat, je nutné mít potřebný software pro nástroj Modul Windows Azure Active Directory. Po stažení a instalaci modulu je nutné podle pokynů v tomto tématu spustit řadu rutin v rozhraní příkazového řádku prostředí Windows PowerShell a přidat nebo převést domény pro jednotné přihlašování (podrobnosti naleznete v dalším kroku dále v tomto tématu).

Další informace o nasazování služby AD FS 2.0 naleznete v tématu Plan for and deploy AD FS 2.0 for use with single sign-on.

Postupujte podle následujících kroků:

1. Postupujte podle požadavků modulu služeb Microsoft Online Services

Ke spuštění nástroje Modul Windows Azure Active Directory je vyžadováno následující:

 • Operační systém: Použijte systém Windows 7 nebo systém Windows Server 2008 R2.

 • Microsoft .NET Framework: Je nutné zapnout funkci rozhraní Microsoft .NET Framework 3.51 v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

 • Windows PowerShell 2.0 a AD FS 2.0: Abyste mohli spustit rutiny potřebné k nastavení jednotného přihlašování, je nutné zapnout funkci Windows PowerShell 2.0 a dále je nutné mít oprávnění správce na serveru služby AD FS 2.0. Při spuštění rutin doporučujeme použít vzdálený přístup k serveru služby AD FS 2.0; chcete-li takto postupovat, použijte vzdálenou komunikaci prostředí Windows PowerShell. Informace naleznete v tématu About_Remote_Requirements.

 • Všechny aktualizace softwaru cloudové služby: Ze stránky cloudové služby se soubory ke stažení nainstalujte požadované aktualizace. Chcete-li získat přístup ke stránce souborů ke stažení pro cloudovou službu, přihlaste se k portálu cloudové služby a pod položkou Zdroje klikněte na možnost Položky ke stažení. Tyto aktualizace jsou vyžadovány, protože funkce služeb cloudová služba nebudou bez odpovídající verze operačního systému, prohlížeče a softwaru fungovat správně.

Postupujte podle následujících kroků:

2. Stažení modulu služeb Microsoft Online Services

Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell je soubor ke stažení, který se používá s cloudovou službou společnosti Microsoft. Tento modul instaluje do prostředí Windows PowerShell sadu rutin, jejichž spuštěním nastavíte přístup pomocí jednotného přihlašování ke cloudové službě, kterou máte předplacenu. Před nastavením jednotného přihlašování v úplném provozním prostředí můžete také spustit pilotní nasazení jednotného přihlašování. Další informace naleznete v tématu Spuštění pilotního nasazení k otestování jednotného přihlašování před jeho nastavením (volitelné).

notePoznámka
 • Další informace o rutině, kterou můžete spustit v prostředí Windows PowerShell, získáte po zadání příkazu Get-help spolu s názvem dané rutiny na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell.

 • Další informace týkající se rutin jednotného přihlašování naleznete v tématu Use Windows PowerShell to manage your cloud service.

Spuštění pilotního nasazení k otestování jednotného přihlašování před jeho nastavením (volitelné)

Před přidáním nebo převedením určité domény na doménu s jednotným přihlašováním můžete spustit pilotní nasazení. Převedení na jednotné přihlašování nelze v současné době provádět na etapy, federace všech uživatelů probíhá současně. Pilotní nasazení jednotného přihlašování však můžete provést s určitou skupinou uživatelů provozního prostředí z provozní doménové struktury služby Active Directory.

Je třeba, aby uživatelé pilotního nasazení důkladně otestovali různé scénáře přihlášení a zajistili tak správnou konfiguraci jednotného přihlašování (a nasazení služby AD FS 2.0) a připravenost jednotného přihlašování k zavedení v celé organizaci. V rámci testování umožněte uživatelům přístup ke cloudové službě jak z prohlížečů, tak z rozsáhlých klientských aplikací (jako je Microsoft Office), a to v následujících prostředích:

 • Z počítače připojeného k doméně

 • Z počítače nepřipojeného k doméně uvnitř podnikové sítě

 • Z roamingového počítače připojeného k doméně mimo podnikovou síť

 • Z různých operačních systémů, které ve společnosti používáte

 • Z domácího počítače

 • Z internetové kavárny (pouze prohlížeč)

 • Ze smartphonu (například ze smartphonu využívajícího protokol Microsoft Exchange ActiveSync)

Další informace naleznete v tématu Jak provést pilotní nasazení jednotného přihlašování v provozní struktuře uživatelů.

Postupujte podle následujících kroků:

3. Další krok

Po instalaci modulu je nutné pomocí těchto rutin nakonfigurovat důvěryhodnost mezi vaší službou AD FS 2.0 Federation Service a službou Windows Azure AD. Další informace naleznete v tématu Nastavení důvěryhodnosti mezi službou AD FS 2.0 a službou Windows Azure AD.

Postupujte podle následujících kroků:

Viz také

Zobrazit: