Ověření domény na webu Network Solutions

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jestliže jste již určitou doménu zaregistrovali u registrátora Network Solutions a chcete ji nakonfigurovat pro práci s klientem služby Windows Azure AD, je nutné provést ověření domény, které potvrdí, že danou doménu vlastníte. Chcete-li určitou doménu ověřit, vytvořte na webu Network Solutions záznam DNS. Služba Windows Azure AD pak tento záznam použije k potvrzení, že doménu vlastníte.

notePoznámka
 • Pokud jste doménu zaregistrovali u poskytovatele Network Solutions, ale hosting DNS jste přesunuli k jinému poskytovateli, bude nutné vytvořit záznam DNS u poskytovatele, u kterého je služba DNS nyní hostována.

 • Před vlastním ověřením domény je nutné doménu přidat do služeb Windows Azure AD. Přidaná avšak ještě neověřená doména je ve stavu Kliknutím můžete ověřit doménu. Další informace o přidání domény naleznete ve službách Přidání domény.

 • Přidat a ověřit název domény můžete pouze jedenkrát. Pokud již ve společnosti někdo jiný doménu přidal a ověřil, zobrazí se při opakovaném pokusu o přidání stejné domény chybová zpráva.

Následující pokyny popisují způsob ověření domény, která je registrována u doménového registrátora Network Solutions. Chcete-li ověřit doménu ve službách Windows Azure AD, je nutné dokončit všechny tyto kroky. Obecné informace týkající se ověření domény naleznete v tématu Ověření domény u kteréhokoli registrátora názvu domény.

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1. Shromáždění informací o doméně

O doméně budete potřebovat určité informace, které využijete k vytvoření záznamu DNS určeného pro ověření.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény. Postupujte podle pokynů a přidejte vybranou doménu do služeb cloudová služba.

  notePoznámka
  Pokud jste již doménu přidali, vyhledejte v seznamu názvů domén na stránce Domény doménu, kterou právě ověřujete. Ve sloupci Stav klikněte na volbu Kliknutím můžete ověřit doménu.

 2. Na stránce Ověření domény v rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s: zvolte poskytovatele hostingu DNS. Pokud se váš poskytovatel v seznamu nezobrazuje, zvolte možnost Obecné pokyny.

 3. V rozevíracím seznamu Vyberte metodu ověření: zvolte možnost Přidání záznamu TXT (upřednostňovaná metoda) nebo Přidání záznamu MX (alternativní metoda).

  Nejste si jisti, kterou metodu ověřování zvolit? Další informace naleznete v tématu Ověřovat doménu pomocí záznamu TXT nebo MX?.

 4. Z tabulky si zkopírujte nebo poznamenejte informace Cíl nebo ukazatele na adresu.

Tyto informace budete potřebovat při vytváření nového záznamu DNS na webu Network Solutions.

Krok 2. Vytvoření záznamu DNS na webu Network Solutions

Cloudová služba používá záznam DNS, který jste vytvořili na webu Network Solutions, pro potvrzení, že danou doménu vlastníte. Postupujte podle níže uvedených pokynů a vytvořte záznam TXT (případně záznam MX) domény, která je registrována na webu Network Solutions.

notePoznámka
Web Network Solutions se může poněkud lišit od webu popsaného v těchto pokynech.

Chcete-li přidat záznam TXT a ověřit doménu, proveďte níže uvedené akce.

 1. Přejděte na web Network Solutions a klikněte na možnost Manage My Domain Names.

 2. Klikněte na možnost Log in (Přihlásit) a zadejte adresu ID uživatele a heslo.

 3. V rozevíracím seznamu Log in to: vyberte možnost Manage My Domain Names a poté klikněte na tlačítko Login.

 4. Vyberte ověřovaný název domény a pak přejděte na stránku Domain Names.

 5. Na stránce Domain Names klikněte na položku Edit Advanced DNS Records.

 6. Na stránce Update Advanced DNS v části Text (TXT) Records klikněte na tlačítko Edit TXT Records.

 7. Do prvního prázdného řádku v poli Host zadejte následující: @

 8. Do pole TTL zadejte hodnotu 1. Tím nastavíte hodnotu TTL na jednu hodinu.

 9. Do pole Text zadejte nebo vložte Cíl nebo ukazatele na adresu, které jste si poznamenali v Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

 10. Klikněte na tlačítko Continue.

 11. V dialogovém okně Confirm Your Request si prohlédněte vytvořený záznam a klikněte na tlačítko Save Changes.

V případě potřeby můžete namísto toho také vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověříte doménu. Chcete-li vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověří služby Windows Azure AD danou doménu, proveďte níže uvedené akce.

 1. Přejděte na web Network Solutions a klikněte na možnost Manage My Domain Names.

 2. Klikněte na možnost Log in (Přihlásit) a zadejte adresu ID uživatele a heslo.

 3. V rozevíracím seznamu Log in to: vyberte možnost Manage My Domain Names a poté klikněte na tlačítko Login.

 4. Vyberte ověřovaný název domény a pak přejděte na stránku Domain Names.

 5. Na stránce Domain Names klikněte na položku Edit Advanced DNS Records.

 6. Na stránce Update Advanced DNS v části Mail Servers (MX Records) klikněte na tlačítko Edit MX Records.

 7. Na prvním volném řádku v okně Priority zadejte číslo, které je větší než číslo zadané u stávajících záznamů MX. Tím můžete předejít interferencím mezi záznamem MX a směrováním pošty dané domény

 8. Do pole TTL zadejte hodnotu 1. Tím nastavíte hodnotu TTL na 1 hodinu.

 9. Do pole Mail Server zadejte nebo vložte Cíl nebo ukazatele na adresu, které jste si poznamenali v Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

 10. Klikněte na tlačítko Continue.

 11. V dialogovém okně Confirm Your Request si prohlédněte vytvořený záznam a klikněte na tlačítko Save Changes.

Po vytvoření záznamu TXT nebo MX a odhlášení z webu se vraťte do cloudové služby a doménu ověřte podle Krok 3: Ověření vaší domény.

notePoznámka
Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Rozšíření vytvořeného záznamu celým systémem DNS však může trvat až 72 hodin.

Krok 3: Ověření vaší domény

Jakmile se záznam, který jste pro danou doménu vytvořili, úspěšně rozšíří v systému DNS, proveďte následující akce a dokončete ověření domény ve službách Windows Azure AD.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. V seznamu Domény vyhledejte ověřovanou doménu a ve sloupci Stav klikněte na možnost Kliknutím můžete ověřit doménu.

 3. Na stránce Ověření domény klikněte na tlačítko Ověřit.

  • Proběhne-li ověření domény úspěšně, zobrazí se dialogové okno, které vás informuje o přidání domény k účtu.

  • Jestliže se ověření domény nezdaří, může rozšíření změn, které jste provedli u doménového registrátora, trvat o něco déle. Zrušte ověřování na portálu cloudové služby a vraťte se a ověřte doménu později.

  notePoznámka
  Pokud již uplynulo více než 72 hodin od okamžiku, kdy jste provedli změny na účtu Network Solutions, přihlaste se k webu Network Solutions a ověřte, zda jste zadali informace o záznamu DNS správně. Jestliže jste informace zadali nesprávně, je nutné odebrat nesprávný záznam a vytvořit nový záznam se správnými informacemi podle postupu v tomto tématu.

 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Stav domény se nyní v seznamu domén zobrazí jako Ověřeno.

Po ověření můžete doménu nakonfigurovat tak, aby pracovala s vašimi účty.

Viz také

Zobrazit: