Práce s názvy domén a záznamy DNS

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: březen 2013

Platí pro: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jakmile se vaše organizace zaregistruje ke cloudové službě společnosti Microsoft, obdržíte výchozí název domény, který má následující podobu: contoso.onmicrosoft.com. V tomto příkladu je contoso názvem, který jste si vybrali při registraci. Jakožto globální správce můžete přidat vlastní názvy domén organizace, které se budou používat ve službách, nebo můžete dříve přidané domény zase odebrat.

TipTip
Chcete-li spravovat domény, klikněte v levém podokně stránky Správce na položku Domény. Na stránce Domény můžete zobrazit a spravovat domény přidružené k vašemu účtu.

Co chcete udělat?

Informace o doméně onmicrosoft.com

Svou doménu onmicrosoft.com můžete použít s ostatními službami. Tuto doménu můžete například používat se systémem Exchange Online nebo službou Lync Online k vytváření distribučních seznamů a přihlašovacích účtů umožňujících uživatelům přístup ke službě SharePoint Online či kolekcím webů.

TipTip
Používáte služby Office 365? Službu SharePoint Online však nemůžete hostovat v doméně onmicrosoft.com. Službu SharePoint Online lze hostovat pouze ve vaší doméně služby SharePoint (například contoso.sharepoint.com) nebo prostřednictvím vlastní domény (například www.contoso.com), kterou přidáte do cloudové služby.

Přidáte-li do služeb cloudová služba vlastní název domény, můžete nadále používat doménu onmicrosoft.com.

notePoznámka
Jakmile si vyberete název, který budete používat během registrace k doméně cloudová služba, například contoso.onmicrosoft.com, nelze již název změnit.

Použití vlastní domény

Chcete-li, aby hostovaný e-mail a další služby používaly vámi vlastněný název domény, a nikoli ten, který jste získali při registraci, můžete název domény přidat do služeb Windows Azure AD. Jakmile danou doménu přidáte a bude ověřeno, že danou doménu vlastníte, můžete změnou záznamů DNS u poskytovatele hostingu DNS nastavit e-mail, vytvářet účty s danou doménou, vytvářet skupiny obsahující tento název domény a používat tento název domény pro web hostovaný službou SharePoint Online. Další informace naleznete v tématu Přidání domény.

ImportantDůležité
 • Před přidáním názvu domény je nutné tento název vlastnit. Jestliže název domény ještě nevlastníte, zaregistrujte doménu pomocí některého doménového registrátora.

 • Nelze přidat domény, které již používáte.

 • Není-li názvový server domény místním serverem, je nutné před ověřením přidané domény získat přihlašovací pověření doménového registrátora nebo poskytovatele hostitelských služeb. Jestliže si nepamatujete, kde jsou vaše záznamy DNS hostovány, naleznete další informace v tématu Vyhledání služeb domény nebo zakoupení nové domény.

TipTip
Používáte služby Office 365? Pokud vaše organizace již používá název vaší internetové domény k odesílání a příjmu e-mailů a vy chcete tuto doménu používat se službou Exchange Online, můžete název domény se službou Exchange Online začít používat několika způsoby. Můžete například nastavit službu Exchange Online tak, aby koexistovala se stávajícím systémem e-mailové zprávy. Další možností je migrace stávajícího e-mailového systému tak, aby používal službu Exchange Online. Další informace týkající se nastavení a používání e-mailu s názvem domény naleznete v tématu Hybridní nasazení systému Exchange a migrace ve službách Office 365.

notePoznámka
Pokud plánujete, že budete s cloudovou službou používat jednotné přihlašování, doporučujeme si připravit prostředí služby Active Directory spuštěním Nástroje připravenosti na nasazení služeb Microsoft Office 365. Tento nástroj zkontroluje vaše prostředí služby Active Directory a poskytne sestavu obsahující informace o tom, zda jste připraveni k nastavení jednotného přihlašování. Pokud ne, uvede výčet změn, které je v rámci přípravy na jednotné přihlašování třeba provést. Zkontroluje například, zda vaši uživatelé mají hlavní názvy uživatele (UPN) a zda jsou tyto hlavní názvy uživatele (UPN) ve správném formátu. Chcete-li tento nástroj stáhnout, naleznete další informace zde: Nástroj pro vyhodnocení připravenosti počítače na služby Microsoft Office 365.

Stav domény

Na stránce Domény si můžete prohlédnout stav každého ze svých názvů domény v rámci služeb cloudová služba. V následující tabulce najdete možné stavy, ve kterých se mohou domény nacházet.

 

Stav Definice

Kliknutím můžete ověřit doménu

Doména byla přidána k účtu, avšak služby cloudová služba ještě neověřily, že doménu vlastníte. Dokud nebude ověřování dokončeno, nebudete moci doménu používat v žádné službě. Kliknutím na stav můžete doménu ověřit. Další informace týkající se ověřování naleznete v tématu Přidání domény.

Aktivní

Tento stav má počáteční doména onmicrosoft.com, která je vytvořena, když otevřete svůj účet.

Ověřeno

Doména byla úspěšně přidána a její vlastnictví bylo ověřeno službami cloudová služba.

Probíhá odstraňování

Cloudová služba začala s odebíráním domény, avšak proces odebrání není dokončen, nebo při odebírání došlo k problému. Další informace naleznete v následující části dále v tomto článku: Odebrání domény

Pokud má vaše doména stav Ověřeno, ale přesto vám v rámci služeb cloudová služba pro danou doménu nejsou doručovány e-maily, můžete se pokusit problém odstranit. Další informace naleznete v tématu Odstraňování potíží po změně názvu domény.

Změna výchozího názvu domény

Jakmile příslušný název domény přidáte do služeb Windows Azure AD, můžete změnit výchozí název domény pro nové e-mailové adresy. To provedete níže uvedeným způsobem.

 1. Na stránce portálu klikněte v levém horním rohu na název vaší organizace.

 2. Klikněte na tlačítko Upravit.

 3. Zvolte nový výchozí název domény (například vámi přidaný název vlastní domény).

Odebrání domény

Před odebráním názvu domény zvažte následující skutečnosti:

 • Původní název domény contoso.onmicrosoft.com, který jste pro klienta získali při registraci, nelze odebrat.

 • Aktivovali jste synchronizace adresáře? Pokud ano, byla na váš účet automaticky přidána doména, která vypadá nějak takto: contoso.mail.onmicrosoft.com. Tento název domény nelze odebrat.

 • Před odebráním názvu domény je nutné daný název domény odebrat u všech uživatelů, e-mailů a účtů služeb Windows Azure AD, které jsou k dané doméně přidruženy. Můžete odebrat všechny účty nebo můžete hromadně upravit uživatelské účty a změnit jejich informace o názvu domény a e-mailové adresy. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů a Přidání více uživatelů pomocí hromadného importu.

 • Hostujete-li web SharePoint Online v názvu domény, který se používá pro kolekci webů SharePoint Online, je nutné před odebráním názvu domény tuto kolekci webů odstranit.

Název domény odstraníte následujícím postupem:

 1. Na stránce portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. Na stránce Domény vyberte název domény, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat doménu.

 3. Na stránce Odebrat doménu klikněte na tlačítko Ano.

Nelze-li daný název domény v daném okamžiku odebrat, zobrazí se na stránce Domény stav názvu domény jako Probíhá odstraňování. Jestliže tento stav potrvá, pokuste se název domény odebrat znovu.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: