Co je klient služby Windows Azure AD?

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Na začátku, při první registraci ke cloudové službě společnosti Microsoft, například Microsoft Office 365 nebo Windows Intune, se zobrazí výzva k zadání podrobností o vaší organizaci registraci názvu internetové domény organizace. Tyto informace se pak použijí k vytvoření nového klienta pro vaši organizaci v rámci služby Windows Azure Active Directory. Ke klientovi služby Windows Azure se stačí přihlásit jen jednou. Ke stejnému klientovi se pak můžete přihlásit, když si budete chtít zakoupit předplatné několika služeb cloudové služby společnosti Microsoft.

Více informací o ID uživatelů najdete v části Jaké je moje uživatelské ID a proč ho potřebuji?.

Díky využívání klienta organizace tímto způsobem bude možné u všech dalších služeb, které byste se mohli rozhodnout si v budoucnosti předplatit, plně využít stávající uživatelské účty, zásady, nastavení nebo místní nasazení na serveru, které již můžete mít nakonfigurované dříve, což by mohlo přispět ke zlepšení efektivity mezi vaší místní infrastrukturou identit organizace a službou Windows Azure AD.

Pokud jste si například původně zaregistrovali předplatné služby Windows Intune a původně jste provedli kroky k další integraci vaší místní služby Active Directory s vaším klientem služby Windows Azure AD nasazením synchronizace adresáře nebo serverů jednotného přihlašování, můžete si později zaregistrovat jinou cloudovou službu společnosti Microsoft, například služby Office 365, a při tom také využívat stejných výhod integrace adresáře jako v případě služby Windows Intune.

Další informace o integraci vašeho místního adresáře se službou Windows Azure AD naleznete v části Přehled integrace adresářů.

Otázky licencování v případě používání jak služby Windows Intune, tak i služeb Office 365

Aktuálně máte v případě, že si zaregistrujete jak službu Windows Intune, tak služby Office 365, možnost přiřadit licence specifické pro danou službu uživatelům na daném portále účtu (tzn. na stránce Správce v oblastí záhlaví v uživatelském rozhraní těchto služeb). To také znamená, že pokud byste chtěli nakonec někdy v budoucnosti přidat obě služby do stejného klienta, bylo by potřeba přejít na portál účtu služby Windows Intune, pokud byste chtěli spravovat licence služby Windows Intune, a licence služeb Office 365 by bylo potřeba spravovat zvlášť na portálu účtu služeb Office 365.

Další informace týkající se používání portálu účtu naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Není možné odstranit žádný účet, kterému byla dříve přiřazena licence z kontextu jiné služby. Pokud byste chtěli v takovém případě odstranit účty uživatelů, bylo by potřeba se odhlásit od portálu účtu, který byste používali v době, kdy byste se pokoušeli odstranění provést, přihlásit se k odpovídajícímu portálu účtu, na kterém byla licence původně přiřazena, odebrat přidružené licence a teprve potom byste se mohli pokusit uživatele znovu odstranit.

Zobrazit: