Přehled integrace adresářů

Aktualizováno: únor 2013

Pokud vaše organizace používá místní adresářovou službu, můžete ji integrovat s klientem služby Windows Azure AD vaší organizace za účelem automatizace úloh správy v cloudu a k optimalizaci přihlašování uživatelů. Služba Windows Azure AD podporuje následující dvě funkce integrace adresářů:

  • Synchronizace adresáře: Používá se k synchronizaci místních adresářových objektů (uživatelů, skupin, kontaktů) s cloudem, aby byly sníženy administrativní režijní náklady.

    Jakmile je synchronizace adresářů nastavena, správci mohou začít zřizovat adresářové objekty z místní služby Active Directory do vašeho klienta. Další informace o tom, jak lze spravovat adresářová data uložená ve vašem klientovi, naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

    Obecné informace o synchronizaci adresářů naleznete v tématu Konfigurace synchronizace adresáře.

  • Jednotné přihlašování: Umožňuje uživatelům zjednodušit ověřování tím, že mohou snadno získat přístup ke cloudovým službám společnosti Microsoft, zatímco jsou přihlášeni k podnikové síti. Aby bylo možné nastavit jednotné přihlašování, je nutné, aby organizace místně nasadily službu tokenů zabezpečení. Další informace o službách tokenů zabezpečení, které fungují se službou Windows Azure AD, naleznete v tématu Jednotné přihlašování: rozcestník.

    Jakmile je jednotné přihlašování nastaveno, mohou uživatelé pomocí svých podnikových pověření služby Active Directory (uživatelské jméno a heslo) získat přístup ke službám v cloudu a svým stávajícím místním zdrojům.

    Obecné informace týkající se jednotného přihlašování naleznete v tématu Konfigurace jednotného přihlašování.

Další informace o způsobech využití integrace adresářů ve vaší organizaci naleznete v tématu Scénáře integrace adresářů.

Viz také

Zobrazit: