Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konfigurace a správa instalací jádra serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Když je Windows Server® 2012 v režimu Jádro serveru, nejsou systém a prohlížeč nápovědy dostupné, a proto tato kolekce témat poskytuje informace potřebné pro instalaci a nasazení serverů Jádro serveru, pro instalaci, správu a odinstalaci rolí serveru a funkcí, pro konfiguraci nastavení (například aktivace a pojmenování serveru, členství v doméně nebo brány Windows Firewall), pro instalaci aktualizací a pro místní nebo vzdálenou správu serveru. Obsahuje taky stručnou referenční tabulku s běžnými úlohami a příkazy k jejich místnímu provedení na serveru s jádrem serveru.

Pokud si zvolíte možnost Jádro serveru, standardní uživatelské rozhraní ( „serverové grafické rozhraní“) se nenainstaluje. Server spravujete prostřednictvím nástrojů pro vzdálené uživatelské prostředí, Windows PowerShelu, nebo v případě potřeby místně přes příkazový řádek (nebo Windows PowerShell). Další informace o rozdílech mezi režimem Jádro serveru a Server s grafickým uživatelským rozhraním, funkcích, které jsou v jednotlivých režimech k dispozici, přepínání mezi režimy, režimu Minimální serverové rozhraní a funkcích na vyžádání, najdete v tématu http://technet.microsoft.com/library/hh831786.

Zobrazit: