Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Zkušební verze a možnosti upgradu Windows Serveru 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Tento dokument shrnuje klíčové informace o zkušebních verzích systému Windows Server® 2012 včetně toho, kde je můžete získat, omezení pro jejich používání a jak je převést na úplné maloobchodní verze. Taky shrnuje podporované způsoby upgradu z dříve licencovaných maloobchodních verzí Windows Serveru na Windows Server 2012.

Plně funkční, časově omezené zkušební verze systému Windows Server 2012 jsou dostupné pro tyto edice:

 • Windows Server 2012 Standard

 • Windows Server 2012 Datacenter

 • Windows Server® 2012 Essentials

Tyto zkušební verze jsou jenom 64bitové a dají se instalovat s možností Jádro serveru nebo Server s grafickým uživatelským rozhraním. Další informace o těchto možnostech instalace, o jejich vzájemných převodech a o používání Minimálního serverového rozhraní a Funkcí na vyžádání najdete v tématu http://technet.microsoft.com//library/hh831786.

U všech edicí máte 10 dní na provedení online aktivace – v tomto okamžiku začne zkušební období, které trvá 180 dní. Během zkušebního období se na ploše zobrazuje zbývající počet dnů zkušebního období (kromě Windows Server 2012 Essentials). Zbývající dobu můžete zjistit taky tak, že na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spustíte příkaz slmgr.vbs /dlv.

Zkušební verze můžete získat těmito způsoby:

Všechny zkušební verze jsou během zkušebního období plně funkční. Spuštění v nouzovém režimu ale není možné. Edice Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012 Datacenter se dodávají s předinstalovaným aktivačním klíčem. Po uplynutí 180denního zkušebního období vás server upozorní. Způsob upozornění závisí na edici:

Windows Server 2012 Standard; Windows Server 2012 Datacenter:

 • Na ploše se objeví tohle upozornění: Platnost licence systému Windows vypršela.

 • Když se k Windows přihlásíte, nabídnou se vám tyto možnosti:

  • Aktivovat nyní

  • Zobrazit dotaz později

 • Systém se každou hodinu vypne.

 • Jediné aktualizace, které se dají instalovat, jsou aktualizace zabezpečení.

 • V aplikačním protokolu se objeví událost s ID 100 ze zdroje WLMS: „Licenční období pro tuto instalaci systému Windows vypršelo. Operační systém se každou hodinu vypne.”

Windows Server 2012 Essentials: Zobrazí se upozornění na ploše a na řídicím panelu, ale server se nevypne.

Většinu zkušebních verzí jde převést na plné maloobchodní verze, ale způsob se mírně liší v závislosti na edici. Předtím, než se pokusíte převést verzi, ověřte, že váš server skutečně běží na zkušební verzi. Provedete to jedním z těchto způsobů:

 1. Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spusťte slmgr.vbs /dlv. Zkušební verze bude ve výstupu obsahovat slovo EVAL.

 2. Na obrazovce Start otevřete Ovládací panely. Otevřete Systém a zabezpečení a pak Systém. Oblasti aktivace Windows na stránce Systém si zobrazte stav aktivace Windows. Další informace o stavu aktivace Windows získáte tak, že kliknete na Zobrazit podrobnosti o aktivaci Windows.

Pokud jste už Windows aktivovali, zobrazuje se na ploše zbývající čas zkušebního období.

Pokud server běží na maloobchodní verzi místo zkušební verze, projděte si pokyny k upgradu na Windows Server 2012 v části tohoto dokumentu „Upgrade předchozích licencovaných verzí”.

Windows Server 2012 Essentials: Převod na plnou maloobchodní verzi můžete provést zadáním maloobchodní licence, multilicence nebo klíče výrobce OEM v příkazu slmgr.vbs.

Pokud na serveru běží zkušební verze systému Windows Server 2012 Standard nebo Windows Server 2012 Datacenter, můžete ji převést na prodejní verzi takto:

 1. Pokud je server řadičem domény, nedá se převést na prodejní verzi. V takovém případě nainstalujte další řadič domény na server, na kterém běží prodejní verze, a odstraňte službu AD DS z řadiče domény, na kterém běží verze zkušební. Další informace najdete na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh994618.aspx.

 2. Přečtěte si licenční podmínky.

 3. V příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními určete název aktuální edice pomocí příkazu DISM /online /Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, které je zkrácenou formou jejího názvu. Pak spusťte příkaz DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ve kterém zadáte ID edice a instalační klíč. Server se dvakrát restartuje.

Stejným příkazem s příslušným klíčem Product Key můžete v jediném kroku převést i zkušební verzi systému Windows Server 2012 Standard na prodejní verzi systému Windows Server 2012 Datacenter.

System_CAPS_tipTip

Další informace o příkazu Dism.exe najdete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192466.

Následující tabulka stručně shrnuje, které již licencované (tedy ne zkušební) operační systémy Windows jde upgradovat na které edice systému Windows Server 2012.

Všimněte si následujících obecných pokynů pro podporované způsoby:

 • Nepodporují se místní upgrady z 32bitové architektury na 64bitovou. Všechny edice systému Windows Server 2012 jsou pouze 64bitové.

 • Nepodporují se místní upgrady z jednoho jazyka na jiný.

 • Nepodporují se místní upgrady z jednoho typu buildu (třeba fre na chk).

 • Pokud je server řadič domény, přečtěte si důležité informace v tématu http://technet.microsoft.com/library/hh994618.aspx.

 • Upgrady z předběžných verzí systému Windows Server 2012 (třeba verze Release Candidate) nejsou podporované. Proveďte čistou instalaci systému Windows Server 2012.

 • Upgrady, při kterých se v jednom kroku přepne z instalace systému Windows Server 2012 v režimu Jádro serveru na režim Server s grafickým uživatelským rozhraním (a naopak) nejsou podporované. Po dokončení upgradu jde však v systému Windows Server 2012 mezi těmito režimy přepínat libovolně. Další informace o těchto možnostech instalace, o převodu mezi nimi a o použití nového minimálního serverového rozhraní a funkcí na vyžádání najdete na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh831786.

 • Pokud v levém sloupci tabulky není vaše současná verze, upgrade na tuto verzi systému Windows Server 2012 není podporovaný.

  Pokud v pravém sloupci vidíte víc než jedno vydání, podporuje se upgrade z dané počáteční verze na kteroukoli edici.

Pokud používáte:

Můžete upgradovat na tyto edice:

Windows Server 2008 Standard s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 Enterprise s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2 Enterprise s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2012 Standard

I při podporovaných upgradech z předchozích maloobchodních verzí na systém Windows Server 2012 může být pro určité nainstalované role serveru potřeba provést další přípravu nebo akce, aby fungovaly i po upgradu. Tyto důležité informace shrnuje následující tabulka.

Role serveru

Informace o upgradu

Služba Active Directory

 • Služba AD DS (Active Directory Domain Services): Domény služby Active Directory jde upgradovat upgradováním operačního systému stávajících řadičů domény nebo jejich nahrazením řadiči domény s Windows Serverem 2012. Další informace najdete v tématu Nasazení služby AD DS (Active Directory Domain Services) ve vašem podniku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=262195).

 • Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services): Další informace najdete v tématu Upgrade ze služby ADAM na službu AD LDS (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=186351).

AD FS (Active Directory Federation Services)

Další informace o upgradu služby AD FS z Windows Serveru 2008 R2 na Windows Server 2012 najdete v tématu http://technet.microsoft.com/library/jj647765.aspx

Služba Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Můžete provést místní upgrade z Windows Serveru 2008 nebo Windows Serveru 2008 R2 na Windows Server 2012. Po dokončení upgradu operačního systému pro všechny servery s rolí serveru služby AD RMS je nutné spustit průvodce upgradem služby AD RMS, aby se upgradoval cluster služby AD RMS a zajistila se konzistence. V opačném případě by cluster služby AD RMS nemusel být v konzistentním stavu. Poslední informací, kterou je potřeba vzít na vědomí při upgradu z těchto verzí operačního systému Windows Server je to, že pokud byla pro potřeby databáze služby AD RMS vybraná databáze WID (Windows Internal Database), bude tato konfigurace blokovat upgrade na Windows Server 2012 a bude vyžadovat další kroky. K odblokování upgradu na Windows Server 2012 je nutné nejdřív odinstalovat roli serveru AD RMS a migrovat stávající instanci WID na instanci SQL Serveru. Další informace najdete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229299.

Faxový server

V tématu http://technet.microsoft.com/library/jj134193.aspx.

Souborová služba a služba úložiště

Po upgradu serveru založeného na systému Windows Server 2008 R2, ve kterém je nainstalovaná správa systému souborů DFS, je nutné na serveru přeinstalovat Nástroje správy Systému souborů DFS. Nástroje správy Systému souborů DFS nainstalujete spuštěním této rutiny Windows PowerShellu jako správce: Install-WindowsFeature RSAT-DFS-Mgmt-Con

Můžete taky použít Průvodce přidáním rolí a funkcí ve Správci serveru Na stránce průvodce Funkce rozbalte Nástroje pro vzdálenou správu serveru, Nástroje pro správu rolí, Nástroje souborové služby a potom zaškrtněte políčko Nástroje správy Systému souborů DFS.

Hyper-V

Před spuštěním upgradu vypněte a uložte všechny virtuální počítače. Další informace najdete v tématu http://technet.microsoft.com /library/hh831531

Tiskové a dokumentové služby

V tématu http://technet.microsoft.com/library/jj134150.

Vzdálený přístup

RRAS (Routing and Remote Access Service) byla služba role v operačních systémech Windows Server starších než Windows Server 2012, která umožňovala použít počítač jako směrovač IPv4 nebo IPv6, jako směrovač IPv4 překladu adres (NAT) nebo jako server vzdáleného přístupu, který hostoval telefonická připojení nebo připojení k síti VPN ze vzdálených klientů. Tato funkce v kombinaci s technologií DirectAccess teď dala vzniknout roli serveru vzdáleného přístupu ve Windows Serveru 2012. Další informace o migraci z Windows Serveru 2008 R2 a dalších verzí starších než Windows Server 2012 najdete v tématu http://technet.microsoft.com/library/hh831423.aspx

Služba Vzdálená plocha

Služby role Vzdálená plocha systému Windows Server® 2008 R2 nejde migrovat na Windows Server 2012. Jde však integrovat stávající nasazení serveru Hostitele relace VP Windows Serveru 2008 R2 do nasazení služby Vzdálená plocha Windows Serveru 2012. Program RD Web Access Windows Serveru 2012 jde nakonfigurovat tak, aby odkazoval na stávající serverovou farmu Hostitele relace VP Windows Serveru 2008 R2. Stolní počítače a aplikace RemoteApp publikované v serverové farmě Hostitele relace VP Windows Serveru® 2008 R2 jsou přístupné ze serveru RD Web Access Windows Serveru 2012. Aby se stávající serverová farma Hostitele relace VP Windows Serveru® 2008 R2 přidala do nasazení služby Vzdálená plocha Windows Serveru 2012, je nutné provést tyto kroky:

 • Naplnit skupinu zabezpečení TS Web Access Computers.

 • Nakonfigurovat na serverech Hostitele relace Windows Serveru 2008 R2 správný certifikát k podepisování souborů RDP.

 • Nastavit odkazování serveru RD Web Access Windows Serveru 2012 na serverovou farmu Hostitele relace VP Windows Serveru® 2008 R2.

Služby aktivace multilicence

Díky aktivaci založené na službě Active Directory nepotřebujete další hostitelský server. Vaše stávající řadiče domény můžou podporovat klienty aktivace, ale platí u nich tato omezení:

 • Aktivaci prostřednictvím služby Active Directory nejde konfigurovat na řadičích domény jen pro čtení.

 • Aktivaci založenou na službě Active Directory nejde používat s adresářovými službami třetích stran.

 • Aby mohla služba AD DS ukládat aktivační objekty, musí být na úrovni schématu Windows Serveru 2012. Řadiče domény se staršími verzemi Windows Serveru můžou klienty aktivovat, až se jejich schémata aktualizují pomocí verze nástroje Adprep.exe pro Windows Server 2012. Další informace najdete v tématu Novinky v instalaci a odebrání služby Active Directory Domain Services.

Webový server (IIS)

Žádné funkce nebyly odebrané ani změněné. Webové aplikace, které fungují ve službě IIS 7.0, fungují ve službě IIS 8.0 normálně.

Po instalaci systému Windows Server 2012 můžete kdykoli znovu spustit instalační program a opravit instalaci (někdy se označuje jako „místní oprava”) nebo, v některých případech, systém převést na jinou edici.

Spustit instalační program a provést opravu na místě můžete v jakékoli edici systému Windows Server 2012. Výsledkem bude stejná edice, s jakou jste začali.

Pro Windows Server 2012 Standard můžete systém převést na Windows Server 2012 Datacenter tak, že v příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními určíte název aktuální edice pomocí příkazu DISM /online /Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, které je zkrácenou formou jejího názvu. Pak spusťte příkaz DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ve kterém zadáte ID edice a instalační klíč. Server se dvakrát restartuje.

Systém Windows Server 2012 Essentials můžete po spuštění instalačního programu převést na systém Windows Server 2012 Standard zadáním příslušného maloobchodního licenčního kódu.

Zobrazit: