Naplánování uchovávání informace na souborových serverech

Publikováno: srpen 2012

Aktualizováno: srpen 2012

Platí pro: Windows Server 2012Zásady uchovávání informací jsou důležité pro každou organizaci.

Díky následující tabulce si můžete naplánovat, jak uchovávat informace ve vaší organizaci.

 

Úloha Popis

1.1. Stanovení plánu uchovávání informací

Tím, že určíte, jak dlouho se mají uchovávat data, můžete snížit požadavky na úložiště, snížit zodpovědnost a plnit předpisy.

1.2. Určení souborů, které se mají uchovávat

Před implementací zásad uchovávání informací musíte nejdřív znát typ dat uložených na každém souborovém serveru ve vaší organizaci.

1.3 Informace týkající se většího počtu počítačů

Pokud je to možné, použijte k exportu konfigurace ze základního počítače sadu nástrojů klasifikace dat a importujte ji na souborové servery.

Pokud určíte, jak dlouho mají být data uložená na souborových serverech v síti, a vytvoříte plán uchovávání informací, získáte tyhle výhody:

  • Omezení velikosti dat pro uložení, což snižuje celkové náklady na úložiště ve vaší organizaci

  • Snížení odpovědnosti

  • Splnění předpisů

Při určování plánu uchovávání informací byste se měli obrátit na právního zástupce, který vám pomůže zajistit, aby byl tento plán v souladu s předpisy odvětví, do kterého spadá vaše organizace. Pokud je třeba vaše společnost a poskytovatelem zdravotní péče, měli byste se seznámit s předpisy HIPAA.

Dříve než budete moct implementovat zásady uchovávání svých informací, musíte nejdřív určit data uložená na každém souborovém serveru. Po určení dat byste měli označit složky s dobou a počátečním datem uchovávání. Dál byste měli odebrat oprávnění odstraňovat podřízené uzly z libovolné složky, která by mohla obsahovat uchovávané soubory. Soubory tak nebude možné omylem odstranit.

ImportantDůležité
Vlastnosti klasifikace by se neměly zadávat jako datum. Ke klasifikaci souboru byste měli používat dobu uchovávání informací. Pokud by se měla změnit doba uchovávání, můžete aktualizovat interval doby uchovávání protokolu, aniž byste museli znovu klasifikovat každý soubor.

Je několik věcí, které byste měli zvážit, když máte v organizaci víc než jeden souborový server:

  • Zásady uchovávání informací jsou obvykle stejné v celé organizaci, takže můžete opakovaně použít stejnou sadu pravidel na víc počítačích.

  • Sada nástrojů klasifikace dat používá pro import a export pravidel klasifikace rutiny prostředí Windows PowerShell. Tohle byste měli udělat, pokud chcete exportovat konfiguraci ze základního počítače a importovat ji do jiného tak, aby byla konfigurace stejná.

  • Měli byste použít dynamické obory názvů, pokud zdrojové a cílové servery používají stejná písmena jednotek pro úložiště na serveru. Při vytváření nové sdílené složky ve Správci serveru můžete zadat obor názvů. Další informace o dynamických oborech názvů najdete v tématu Novinky ve správě prostředků souborového serveru.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: