Poznámky k verzi: Důležité skutečnosti o Windows Serveru 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Tyhle poznámky k verzi se zabývají nejdůležitějšími problémy a informacemi o operačním systému Windows Server® 2012. Informace o záměrných změnách, nových funkcích a opravách v této verzi najdete v dokumentaci a v oznámeních od týmů příslušné funkce. Informace o důležitých krocích, které je potřeba provést před instalací této verze, včetně problémů, které případně budete muset vyřešit, najdete v dokumentu Instalace systému Windows Server 2012, který je dostupný na stejném místě jako tento dokument. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto poznámky pro všechny edice a pro všechny možnosti instalace systému Windows Server 2012.

Tento dokument se průběžně aktualizuje. Při zjištění zásadních problémů, které vyžadují řešení, se řešení přidá do dokumentu.

Pokud spustíte počítač z instalačního DVD Windows Serveru 2012 v režimu UEFI a pak se pokusíte nainstalovat systém Windows Server 2012 na jednotku s velikostí logického sektoru 4k („4K native“), zobrazí se tato chybová zpráva: Nepovedlo se vytvořit nový oddíl.

Předejdete tomu tak, že potřebný oddíl nenecháte vytvořit programem Setup.exe, ale vytvoříte ho pomocí nástroje Diskpart.exe. Jakmile v průvodci instalací přejdete na stránku Kam chcete Windows nainstalovat?, otevřete stisknutím kláves SHIFT+F10 příkazový řádek. Pomocí nástroje DiskPart vytvořte oddíl a pak se vraťte do průvodce a pokračujte v instalaci. Informace o použití nástroje Diskpart.exe pro tyto účely najdete v článku Ukázka: Konfigurace oddílů pevných disků s režimem UEFI/GPT pomocí prostředí Windows PE a nástroje DiskPart

Pokud už k problému došlo, postupujte takto:

  1. Na stránce průvodce Kam chcete Windows nainstalovat? vyberte oddíl vytvořený programem Setup a klikněte na Odstranit. Postup opakujte pro všechny oddíly vytvořené programem Setup.

  2. Kliknutím na Nový vytvořte nový instalační oddíl a potom pokračujte v instalaci.

Další informace o jednotkách se 4k sektory, včetně postupu jak zjistit, jestli je vaše jednotka tohoto typu, najdete v článku Zásady podpory Microsoftu pro pevné disky se 4k sektory ve Windows

Pokud upgradujete z úplné instalace systému Windows Server® 2008 nebo Windows Server® 2008 R2 na Windows Server 2012 v režimu serveru s grafickým uživatelským rozhraním a potom Windows Server 2012 přepnete do režimu jádra serveru, převod zpátky do režimu serveru s grafickým uživatelským rozhraním se nepovede.

Tomu můžete předejít, když pomocí následujících příkazů odstraníte tyto klíče registru:

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{bc2eeeec-b77a-4a52-b6a4-dffb1b1370cb}

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{57e0b31d-de8c-4181-bcd1-f70e880b49fc}

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{8c9dd1ad-e6e5-4b07-b455-684a9d879900}

Po spuštění těchto příkazů upgrade zopakujte.

Tento dokument se poskytuje „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva týkající se duševního vlastnictví produktů společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Tento produkt obsahuje software grafického filtru, který je zčásti založený na práci sdružení Independent JPEG Group.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

2.1

Zobrazit: