Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Poznámky k verzi: Důležité skutečnosti o Windows Serveru 2012

Publikováno: únor 2012

Aktualizováno: srpen 2014

Platí pro: Windows Server 2012Tyhle poznámky k verzi se zabývají nejdůležitějšími problémy a informacemi o operačním systému Windows Server® 2012. Informace o záměrných změnách, nových funkcích a opravách v této verzi najdete v dokumentaci a v oznámeních od týmů příslušné funkce. Informace o důležitých krocích, které je potřeba provést před instalací této verze, včetně problémů, které případně budete muset vyřešit, najdete v dokumentu Installing Windows Server 2012, který je dostupný na stejném místě jako tento dokument. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto poznámky pro všechny edice a pro všechny možnosti instalace systému Windows Server 2012.

Tento dokument se průběžně aktualizuje. Při zjištění zásadních problémů, které vyžadují řešení, se řešení přidá do dokumentu.

Pokud spustíte počítač z instalačního DVD Windows Serveru 2012 v režimu UEFI a pak se pokusíte nainstalovat systém Windows Server 2012 na jednotku s velikostí logického sektoru 4k („4K native“), zobrazí se tato chybová zpráva: Nepovedlo se vytvořit nový oddíl.

Předejdete tomu tak, že potřebný oddíl nenecháte vytvořit programem Setup.exe, ale vytvoříte ho pomocí nástroje Diskpart.exe. Jakmile v průvodci instalací přejdete na stránku Kam chcete Windows nainstalovat?, otevřete stisknutím kláves SHIFT+F10 příkazový řádek. Pomocí nástroje DiskPart vytvořte oddíl a pak se vraťte do průvodce a pokračujte v instalaci. Informace o použití nástroje Diskpart.exe pro tyto účely najdete v článku Ukázka: Konfigurace oddílů pevných disků s režimem UEFI/GPT pomocí prostředí Windows PE a nástroje DiskPart

Pokud už k problému došlo, postupujte takto:

  1. Na stránce průvodce Kam chcete Windows nainstalovat? vyberte oddíl vytvořený programem Setup a klikněte na Odstranit. Postup opakujte pro všechny oddíly vytvořené programem Setup.

  2. Kliknutím na Nový vytvořte nový instalační oddíl a potom pokračujte v instalaci.

Další informace o jednotkách se 4k sektory, včetně postupu jak zjistit, jestli je vaše jednotka tohoto typu, najdete v článku Zásady podpory Microsoftu pro pevné disky se 4k sektory ve Windows

Pokud upgradujete z úplné instalace systému Windows Server® 2008 nebo Windows Server® 2008 R2 na Windows Server 2012 v režimu serveru s grafickým uživatelským rozhraním a potom Windows Server 2012 přepnete do režimu jádra serveru, převod zpátky do režimu serveru s grafickým uživatelským rozhraním se nepovede.

Tomu můžete předejít, když pomocí následujících příkazů odstraníte tyto klíče registru:

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{bc2eeeec-b77a-4a52-b6a4-dffb1b1370cb}

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{57e0b31d-de8c-4181-bcd1-f70e880b49fc}

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{8c9dd1ad-e6e5-4b07-b455-684a9d879900}

Po spuštění těchto příkazů upgrade zopakujte.

Tento dokument se poskytuje „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva týkající se duševního vlastnictví produktů společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Tento produkt obsahuje software grafického filtru, který je zčásti založený na práci sdružení Independent JPEG Group.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

2.1

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft