Zobrazení nebo nastavení adresy URL, která má být použita při migrování obsahu se správou přístupových práv do služby AD RMS

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Toto téma zobrazuje způsob použití modulu služby Windows Azure AD Rights Management pro prostředí Windows PowerShell k zobrazení nebo nastavení adresy URL pro migraci obsahu původně spravovaného přístupovými právy služby Rights Management.

Nastavení adresy URL pro migraci

Následující postup znázorňuje, jak nastavit adresu URL pro migraci ve službě Rights Management:

Set-AadrmMigrationUrl -Domain "aadrm.online.contoso.com"

Další informace

Adresy URL pro migraci jsou užitečné, pokud se rozhodnete ukončit používání služeb Office 365, potřebujete podporu migrace ze služby Rights Management do místního serveru služby AD RMS a budete potřebovat neomezený přístup k obsahu, který byl předtím chráněn pomocí služby Rights Management.

Zobrazení adresy URL pro migraci

Následující postup znázorňuje, jak zobrazit adresu URL pro migraci ve službě Rights Management:

Get-AadrmMigrationUrl

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: