Ochrana obsahu pomocí správy přístupových práv

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Služba Windows Azure AD Rights Management poskytuje dva způsoby ochrany obsahu: Práva určená šablonou nebo uživatelem

Šablony

Šablony jsou přednastavená práva umožňující uživatelům snadněji uplatnit oprávnění k obsahu chráněného technologií IRM (Správa přístupových práv k informacím). V systému Office 15 Technical Preview jsou k dispozici následující šablony:

  • Důvěrné v rámci podniku – pokud uplatníte na obsah tuto šablonu, spotřebitelé obsahu budou mít všechna práva pro práci s obsahem a jeho úpravu, ale nebudou moci obsah kopírovat nebo tisknout.

  • Důvěrné v rámci podniku pouze pro čtení – pokud uplatníte na obsah tuto šablonu, spotřebitelům obsahu bude povoleno číst si a prohlížet obsah, ale nebude jim umožněno změnit původní publikovanou podobu obsahu.

notePoznámka
Pokud na obsah uplatníte některou ze šablon služby Rights Management, budou ho moci zobrazit pouze uživatelé v rámci vaší společnosti.

Práva definovaná uživatelem

Pokud je požadována lepší úroveň ovládání, uživatelé mohou také oprávnění uplatnit ručně vlastním nastavením práv. Uživatelé mohou zadat uživatele nebo skupiny, kterým bude určena zásada a také konkrétní práva používání obsahu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: