Správa obsahu spravovaného pomocí přístupových práv pro superuživatele

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

V tomto tématu naleznete informace, jak používat modul Windows Azure AD Rights Management v prostředí Windows PowerShell k přidání, zobrazení nebo odstranění superuživatelů služby Rights Management.

Přidání superuživatele

Následující postup znázorňuje, jak lze do služby Rights Management přidat superuživatele zadáním e-mailové adresy k identifikaci uživatele, kterému mají být udělena práva superuživatele:

Add-AadrmSuperUser -EmailAddress "user1@contoso.com"

Další informace

Skupina Superuživatel je speciální skupina s plnou kontrolu nad obsahem, který je ve vaší organizaci chráněn pomocí práv služby Rights Management. Jejím členům jsou udělena úplná práva vlastníka ke všem licencím pro používání vydaným v rámci účtu službou Rights Management, pro kterou je skupina superuživatelů nastavena. To znamená, že členové této skupiny mohou dešifrovat veškerý obsah chráněný právy a odstranit z něj tuto ochranu.

Zobrazení všech superuživatelů

Následující postup znázorňuje, jak zobrazit všechny superuživatele ve službě Rights Management:

Get-AadrmSuperUser

Odebrání superuživatele

Následující postup znázorňuje, jak lze odebrat správce s konkrétní rolí ze služby Rights Management zadáním e-mailové adresy k určení uživatele, kterému má být role správce odebrána:

Remove-AadrmSuperUser -EmailAddress "user1@contoso.com"

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: