Připojení ke službě správy přístupových práv

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Toto téma poskytuje informace ohledně používání modulu služby Windows Azure AD Rights Management pro prostředí Windows PowerShell k připojení ke službě Rights Management.

Příklad

Následující informace znázorňují, jak se připojit ke službě Rights Management:

Connect-AadrmService

Další informace

Po zadání rutiny Connect-AadrmService bez parametrů budete vyzváni k zadání pověření uživatelského účtu, které bude využito k dokončení této úlohy.

Pokud chcete zadat pověření, zadejte platné uživatelské jméno správce služeb Office 365, například „User@aadrmeval.onmicrosoft.com“. Můžete také určit objekt typu PSCredential. Pokud zadáte uživatelské jméno pro tento parametr, rutina vás vyzve k zadání hesla.

Objekt typu PSCredential můžete také vytvořit pomocí skriptu nebo pomocí rutiny Get-Credential. Poté můžete objektu typu PSCredential nastavit parametr pověření.

Následující příklad zobrazuje postup tvorby pověření.

$AdminCredentials = Get-Credential "User@aadrmeval.onmicrosoft.com"

Následující informace zobrazují postup nastavení parametru pověření pro tato pověření.

Connect-AadrmService -Credential $AdminCredentials

Pokud nemají činná pověření požadovanou úroveň oprávnění správce k dokončení této úlohy, služba Rights Management vrátí chybu způsobující ukončení.

Zobrazit: