Publikování chráněného obsahu pomocí e-mailu aplikace Outlook

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Publikování obsahu chráněného právy technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) pomocí aplikace Outlook a systému Exchange Online

 1. Zkontrolujte, zda byla v počítači vydavatele obsahu (odesílatele) nastavena aplikace Outlook pro používání se systémem Microsoft Exchange Online Preview. Další informace naleznete na webu Nastavení e-mailů v aplikaci Outlook.

 2. Vytvořte v aplikaci Outlook novou e-mailovou zprávu adresovanou příjemci v rámci vaší organizace.

 3. Klikněte v nabídce Soubor na možnost Nastavit oprávnění a poté vyberte jednu z následujících šablon:

  Nepředávat dál, Důvěrné v rámci podniku nebo Důvěrné v rámci podniku pouze pro čtení.

  notePoznámka
  Při prvním použití funkcí technologie IRM bude třeba kontaktovat službu Windows Azure AD Rights Management za účelem nastavení konfigurace. Při této akci budete vyzvání k zadání pověření. Uživatelé systému Office 2010 nebudou mít navíc k dispozici šablony Důvěrné v rámci podniku, dokud nebude provedena počáteční konfigurace klienta technologie IRM systému Office a služba Plánovač úloh nezíská šablony ze služby Rights Management.

 4. Abyste dokončili nastavení konfigurace klienta IRM systému Office, zadejte svá oprávnění ke službám Office 365.

 5. Odešlete zprávu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: