Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Poznámky k verzi Microsoft Intune

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Microsoft Intune

Microsoft Intune je integrované cloudové řešení pro správu klienta, které poskytuje nástroje, sestavy a licence na upgrade na nejnovější verzi Windows a pomáhá udržovat počítač aktualizovaný a zabezpečený. Kromě toho Intune umožňuje spravovat mobilní zařízení v síti, a to buď prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync, nebo přímo přes Intune. Následující poznámky k verzi popisují důležité informace a známé problémy ve Microsoft Intune.

Následující problémy se můžou objevit během nasazení softwaru klienta, přípravy zařízení klienta na Microsoft Intune nebo registraci zařízení.

Problém: Když registrujete zařízení Windows 8.1 a to se musí během procesu registrace ověřit na proxy serveru, pak v případě, že toto zařízení nemá v mezipaměti uložené přihlašovací údaje proxy serveru, registrace selže. Pokud přihlašovací údaje k proxy serveru nejsou uložené v mezipaměti zařízení, musí proces registrace čekat, až tyto přihlašovací údaje uživatel zadá. Výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru se ale během procesu registrace nezobrazí. Výsledkem je, že proces registrace nemůže ověřit proxy server, ale uživateli se žádná informace o tomto selhání nezobrazí.

Možné řešení: U zařízení Windows 8.1, která se musí registrovat v síti vyžadující použití ověřeného proxy serveru, nakonfigurujte a uložte přihlašovací údaje k proxy serveru ještě před jejich registrací. Konfigurace a uložení přihlašovacích údajů na zařízení Windows 8.1:

  1. Na zařízení Windows 8.1 otevřete Internet Explorer.

  2. Když se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru, zadejte přihlašovací údaje a potom vyberte možnost Zapamatovat pověření.

  3. Registrace zařízení

Problém: Při registraci zařízení se systémem Windows Phone 8.1 registrace selže, pokud je povolené volitelné nastavení pro ověřování zařízení v rámci globální zásady ověřování ve službě AD FS (Active Directory Federated Services).

Možné řešení: Zakažte ověřování zařízení na serveru služby AD FS zrušením zaškrtnutí políčka Povolit ověřování zařízení v nastavení Upravit globální zásady ověřování. Další informace najdete v tématu Konfigurace zásad ověřování.

Problém: Pokud má zásada mobilního zařízení nakonfigurované nastavení Povolit obsah pro dospělé v obchodě s médii a používá se pro zařízení se systémem iOS 5 nebo iOS 6, může se stav všech nastavení pro toto zařízení zobrazit jako Vyhovuje.

Možné řešení: Pokud chcete zobrazit správný stav nastavení zařízení, odeberte ze zásady nastavení Povolit obsah pro dospělé v obchodě s médii a znovu zásadu použijte.

Problém: Intune nepoužije správně zásady a aplikace na zařízení, které zůstává ve skupině Neseskupená zařízení. K tomu dojde i v případě, že je zásada nebo aplikace zadaná u jiné skupiny než Neseskupená zařízení. U tohoto problému se nezobrazují žádné chyby.

Možné řešení: Odeberte zařízení ze skupiny Neseskupená zařízení a zkontrolujte, že tato zařízení zůstala aspoň v jedné další skupině, která zásady a aplikace obdrží.

Následující seznam uvádí známé problémy s výstrahami v této verzi Intune.

Problém: V této verzi není na počítačích se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 dostupná funkce Vzdálená pomoc.

Možné řešení: Žádné.

Problém: Pokud je příjemce k oznámení výstrahy přidaný automaticky, nemusí vždycky dostat oznámení.

Možné řešení: Pokud chcete mít jistotu, že příjemci dostanou oznamující zprávy, měli byste tyto příjemce k oznámením výstrah přidat ručně.

Tento dokument je poskytován „jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na internetové weby, se mohou bez předchozího oznámení změnit.

Tento dokument neposkytuje zákonná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pro osobní a referenční účely. Dokument můžete upravovat pro osobní a referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, ActiveX, BranchCache, Excel, Forefront, IntelliMirror, Internet Explorer, MS-DOS, Silverlight, SpyNet, Windows, Microsoft Intune, Windows Live, Windows Server a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny obchodní známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.


To navigate Intune documentation on TechNet, see the Intune Site Map. Want to try Intune? Sign up for a 30-day trial.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft