Máte nějaké návrhy? Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Poznámky k verzi Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Microsoft Intune je integrované cloudové řešení pro správu klienta, které poskytuje nástroje, sestavy a licence na upgrade na nejnovější verzi Windows a pomáhá udržovat počítač aktualizovaný a zabezpečený.Kromě toho Intune umožňuje spravovat mobilní zařízení v síti, a to buď prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync, nebo přímo přes Intune.Následující poznámky k verzi popisují důležité informace a známé problémy ve Microsoft Intune.

Následující problémy se můžou objevit během nasazení softwaru klienta, přípravy zařízení klienta na Microsoft Intune nebo registraci zařízení.

Problém: Když registrujete zařízení Windows 8.1které se musí během procesu registrace ověřit na proxy serveru, registrace selže v případě, že toto zařízení nemá v mezipaměti uložené přihlašovací údaje proxy serveru.Pokud přihlašovací údaje k proxy serveru nejsou uložené v mezipaměti zařízení, musí proces registrace čekat, až tyto přihlašovací údaje uživatel zadá.Výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru se ale během procesu registrace nezobrazí.Výsledkem je, že proces registrace nemůže ověřit proxy server, ale uživateli se žádná informace o tomto selhání nezobrazí.

Řešení: U zařízení Windows 8.1, která se musí registrovat v síti vyžadující použití ověřeného proxy serveru, nakonfigurujte a uložte přihlašovací údaje k proxy serveru ještě před jejich registrací.Konfigurace a uložení přihlašovacích údajů na zařízení Windows 8.1:

  1. Na zařízení Windows 8.1 otevřete Internet Explorer.

  2. Když se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru, zadejte přihlašovací údaje a potom vyberte možnost Zapamatovat pověření.

  3. Registrace zařízení

Problém: Při registraci zařízení Windows Phone 8.1 registrace selže, pokud je povolené volitelné nastavení pro ověřování zařízení v rámci globální zásady ověřování ve službě Active Directory Federated Services (AD FS).

Řešení: Zakažte ověřování zařízení na serveru služby AD FS zrušením zaškrtnutí políčka Povolit ověřování zařízení v nastavení Upravit globální zásady ověřování.Další informace najdete v tématu Konfigurace zásad ověřování.

Problém: Pokud má zásada mobilního zařízení nakonfigurované nastavení Povolit obsah pro dospělé v obchodě s médii a používá se pro zařízení se systémem iOS 5 nebo iOS 6, může se stav všech nastavení pro toto zařízení zobrazit jako Vyhovuje.

Řešení: Pokud chcete zobrazit správný stav nastavení zařízení, odeberte ze zásady nastavení Povolit obsah pro dospělé v obchodě s médii a znovu zásadu použijte.

Problém: Intune nepoužije správně zásady a aplikace na zařízení, které zůstává ve skupině Neseskupená zařízení.K tomu dojde i v případě, že je zásada nebo aplikace zadaná u jiné skupiny než Neseskupená zařízení.U tohoto problému se nezobrazují žádné chyby.

Řešení: Odeberte zařízení ze skupiny Neseskupená zařízení a zkontrolujte, že tato zařízení zůstala aspoň v jedné další skupině, která zásady a aplikace obdrží.

Problém: Nástroj Microsoft App Wrapping Tool for Android nemá vestavěnou funkci odinstalace.

Řešení: Přejděte do umístění, kam jste nástroj nainstalovali, a adresář odstraňte.Výchozí umístění instalace je: C:\Program Files (x86)\Microsoft Intune Mobile Application Management\Android\App Wrapping Tool.Další informace o nástroji pro zabalení aplikace najdete v tématu Příprava aplikací pro Android na správu mobilních aplikací.

Následující seznam uvádí známé problémy s výstrahami v této verzi Intune.

Problém: V této verzi není na počítačích se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 dostupná funkce Vzdálená pomoc.

Řešení: Žádné

Problém: Pokud je příjemce k oznámení výstrahy přidaný automaticky, nemusí vždycky dostat oznámení.

Řešení: Pokud chcete mít jistotu, že příjemci dostanou oznámení, měli byste tyto příjemce k oznámením výstrah přidat ručně.

Zobrazit:
© 2016 Microsoft