Implementace jednotného přihlášení pomocí poskytovatelů identit třetích stran

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Toto téma obsahuje pokyny pro správce cloudové služby společnosti Microsoft, kteří chtějí poskytnout svým uživatelům služby Active Directory možnost jednotného přihlašování díky využívání poskytovatelů identit z řad třetích stran jako upřednostňovanou službu tokenů zabezpečení (STS – Security Token Service). Společnost Microsoft testovala tyto funkce jednotného přihlašování v rámci integrace cloudové služby společnosti Microsoft, například Windows Intune nebo Office 365, s následujícími již nainstalovanými a provozovanými poskytovateli identit třetích stran:

notePoznámka
Společnost Microsoft v rámci těchto scénářů jednotného přihlašování otestovala pouze funkci federace. Neprováděla v rámci nich žádné testování synchronizace, dvojúrovňového ověřování atd.

ImportantDůležité
Jelikož se jedná o produkty třetích stran, společnost Microsoft neposkytuje podporu pro problémy týkající se nasazení, konfigurace, řešení potíží, osvědčených postupů atd. a otázky týkající se těchto poskytovatelů identit. V případě, že byste se v souvislosti s těmito poskytovateli identit potřebovali obrátit na technickou podporu, obracejte se na společnosti Optimal IDM a PingFederate.

Optimal IDM Virtual Identity Server Federation Services

Služby Optimal IDM Virtual Identity Server Federation mohou ověřovat uživatele, kteří se nacházejí v místních adresářích služby Active Directory zákazníků.

Následuje tabulka s informacemi o podpoře k jednotlivým scénářům pro tyto funkce jednotného přihlašování:

 

Klient Úroveň podpory Výjimky

Weboví klienti, například Exchange Web Access či SharePoint Online

Podporováno

Žádná

Plnohodnotné klientské aplikace, například Lync, předplatné Office, CRM

Podporováno

Integrované ověřování systému Windows

Plnohodnotní klienti s podporou e-mailu, například Outlook a ActiveSync

Podporováno

Další informace o zásadách klientského přístupu naleznete v tématu Omezování přístupu ke službám Office 365 na základě fyzické polohy klienta.

Diagnostické nástroje, například MSODAL, test připojení systému Exchange

Nepodporovaný software

Žádná

Další informace o službě Optimal IDM Virtual Identity Server Federation Services naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=266318.

PingFederate® 6.10

PingFederate 6.10 implementuje široce používaný standard identit WS Federation k zajištění platformy jednotného přihlašování a výměny atributů.

Následuje tabulka s informacemi o podpoře k jednotlivým scénářům pro tyto funkce jednotného přihlašování:

 

Klient Úroveň podpory Výjimky

Weboví klienti, například Exchange Web Access či SharePoint Online

Podporováno

Žádná

Plnohodnotné klientské aplikace, například Lync, předplatné Office, CRM

Podporováno, s výjimkou integrovaného ověřování systému Windows

Podporuje pouze ověřování prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Plnohodnotní klienti s podporou e-mailu, například Outlook a ActiveSync

Podporováno

Žádná

Diagnostické nástroje, například MSODAL, test připojení systému Exchange

Nepodporovaný software

Žádná

Další informace o produktu PingFederate 6.10 naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=266320. Pokyny společnosti PingFederate týkající se způsobu konfigurace této služby STS tak, aby bylo zajištěno jednotné přihlašování pro vaše uživatele služby Active Directory, naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=266321.

Viz také

Zobrazit: