Spolupráce pomocí správy přístupových práv v rámci služeb Office 365

Publikováno: říjen 2012

Aktualizováno: říjen 2012

Platí pro: Windows Azure AD Rights Management

Díky zjevným výhodám služby Windows Azure AD Rights Management mají zákazníci používající služby Microsoft Office 365 možnost snadno a bezpečně sdílet obsah s uživateli ve vlastní organizaci i s uživateli v dalších organizacích využívajících služby Office 365. V tomto tématu naleznete stručné shrnutí způsobů, jak lze efektivně spolupracovat s dalšími uživateli služeb Office 365, kteří používají službu Rights Management.

Spolupráce pomocí systému Exchange Online a správy přístupových práv

Pokud používáte klienta systému Exchange Online a odešlete chráněný obsah pomocí šablony „Nepředávat dál“ příjemci v jiné organizaci, která také používá služby Office 365, bude příjemce moci tento obsah zobrazit v aplikaci Microsoft Outlook nebo v poštovních klientech s integrovaným protokolem EAS, například pomocí platformy Windows Phone 7.5, Windows Phone 8 nebo v aplikaci Outlook Web Access.

Spolupráce pomocí systému SharePoint Online a správy přístupových práv

Pokud používáte klienta systému SharePoint Online, jakmile uživatel nastaví konfiguraci knihovny dokumentů, aby ji bylo možné sdílet mezi organizacemi, uživatelé služeb Office 365 budou moci získat přístup k dokumentům v příslušné knihovně. Pokud jste uživatelem v organizaci, která používá služby Office 365, budete si moci stáhnout dokument ve sdílené knihovně a získat k němu přístup podle přidružených práv dokumentu. Pokud jste uživatelem v organizaci, která nepoužívá služby Office 365, bude vám k dispozici zobrazení pouze pro čtení u dokumentů, které jsou sdíleny v knihovně.

Spolupráce uživatelů systému Microsoft Office se správou přístupových práv

Pokud používáte aplikace systému Microsoft Office, jako jsou Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint, můžete také použít službu Rights Management k omezení přístupu k dokumentům pro uživatele služeb Office 365 v rámci vlastní organizace. Stejně tak je službu možno využít pro uživatele, kteří používají služby Office 365 v jiných organizacích. Pokud chcete nastavit omezení přístupu, můžete použít některou z následujících možností.

  • Nastavení data vypršení platnosti pro dokument, sešit nebo prezentaci

  • Povolení možnosti tisknout dokument, sešit nebo prezentaci

  • Umožnit uživatelům kopírovat obsah z dokumentu, sešitu nebo prezentace

  • Umožnit přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu pro dokument, sešit nebo prezentaci

Další informace ohledně omezení přístupu pomocí systému Microsoft Office naleznete v tématu Správa přístupových práv k informacím v systému Office 2010.

Zobrazit: