Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Vytvoření privátního cloudu v nástroji VMM

Aktualizováno: listopad 2013

Platí pro: System Center 2012 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager

Privátní cloud je cloud, který je zřizovaný a spravovaný organizací na místní úrovni. Privátní cloud se nasazuje s použitím hardwaru organizace za účelem využití výhod modelu privátního cloudu. Organizace může s nástrojem VMM spravovat definování privátního cloudu a přístup k němu a k příslušným fyzickým prostředkům. Tato část obsahuje přehled o architektuře privátního cloudu a postupech pro vytvoření privátního cloudu z jedné nebo více skupin hostitelů ve fondu prostředků VMware v nástroji System Center 2012 – Virtual Machine Manager (VMM). Následující postupy použijte k vytvoření a správě privátního cloudu:

-----
Informace o dalších materiálech a zdrojích informací jsou k dispozici v tématu Information and Support for System Center 2012 (Informace a podpora pro nástroj System Center 2012).

Tip: Pomocí tohoto dotazu můžete v knihovně TechNet vyhledat online dokumentaci pro nástroj System Center 2012. Pokyny a příklady naleznete v následujícím tématu v části Search the System Center 2012 Documentation Library (Prohledání knihovny dokumentace k nástroji System Center 2012).
-----
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft