Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Replikace SQL Server

Replikace je sada technologií pro kopírování a distribuci dat a databázových objektů z jedné databáze do jiné a potom synchronizaci mezi databázemi k udržení konzistence.Použití replikace, je možné distribuovat data do různých umístění a vzdáleným nebo mobilním uživatelům prostřednictvím sítě místních a široké oblasti, telefonického připojení, bezdrátového připojení a v síti Internet.

Transakční replikace se obvykle používá v případech server-server vyžadující vysokou propustností, včetně: zlepšení škálovatelnosti a dostupnosti; data uskladnění a vykazování; integrace dat z více serverů; heterogenní dat; integraci a snižování zátěže dávka zpracování. slučovací replikace je primárně určen pro mobilní aplikací nebo distribuovaných serverových aplikací, které data možné konflikty.Obvyklé scénáře patří: výměna dat s mobilním uživatelům; spotřebitel bod aplikace Prodej (POS); a integrace dat z více serverů. snímková replikace slouží k poskytovat počáteční údaje nastavit pro transakční a sloučit replikace; jej lze také použít úplnou aktualizaci dat jsou vhodná.S těmito třemi typy replikace, SQL Server poskytuje výkonné a pružné systém pro synchronizaci dat přes rozlehlou.

In addition to replication, in SQL Server 2008, you can sychronize databases by using Microsoft Sync Framework and Sync Services for ADO.NET.Sync Services for ADO.NET provides an intuitive and flexible API that you can use to build applications that target offline and collaboration scenarios.Přehled Sync Services for ADO.NET, viz Microsoft Sync Framework. Úplnou dokumentaci zobrazení tohoto Webovém serveru MSDN.

Procházet obsah životní cyklus

Small File Folder Icon Product Evaluation

Small File Folder Icon Getting Started

Small File Folder Icon Planning and Architecture

Small File Folder Icon Development

Small File Folder Icon Deployment

Small File Folder Icon Operations

Small File Folder Icon Security and Protection

Small File Folder Icon Troubleshooting

Small File Folder Icon Technical Reference

Procházet obsah podle role

Administrator icon (small) Administrator

Developer icon (small) Developer

Architect icon (small) Architect

Component Interfaces with Replication
Zobrazit: