Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku.
Překlad
Originál

Replikace SQL Server

Replikace je sada technologií pro kopírování a distribuci dat a databázových objektů z jedné databáze do jiné a potom synchronizaci mezi databázemi k udržení konzistence.Použití replikace, je možné distribuovat data do různých umístění a vzdáleným nebo mobilním uživatelům prostřednictvím sítě místních a široké oblasti, telefonického připojení, bezdrátového připojení a v síti Internet.

Transakční replikace se obvykle používá v případech server-server vyžadující vysokou propustností, včetně: zlepšení škálovatelnosti a dostupnosti; data uskladnění a vykazování; integrace dat z více serverů; heterogenní dat; integraci a snižování zátěže dávka zpracování. slučovací replikace je primárně určen pro mobilní aplikací nebo distribuovaných serverových aplikací, které data možné konflikty.Obvyklé scénáře patří: výměna dat s mobilním uživatelům; spotřebitel bod aplikace Prodej (POS); a integrace dat z více serverů. snímková replikace slouží k poskytovat počáteční údaje nastavit pro transakční a sloučit replikace; jej lze také použít úplnou aktualizaci dat jsou vhodná.S těmito třemi typy replikace, SQL Server poskytuje výkonné a pružné systém pro synchronizaci dat přes rozlehlou.

In addition to replication, in SQL Server 2008, you can sychronize databases by using Microsoft Sync Framework and Sync Services for ADO.NET.Sync Services for ADO.NET provides an intuitive and flexible API that you can use to build applications that target offline and collaboration scenarios.Přehled Sync Services for ADO.NET, viz Microsoft Sync Framework. Úplnou dokumentaci zobrazení tohoto Webovém serveru MSDN.

Procházet obsah životní cyklus

 Product Evaluation

 Getting Started

 Planning and Architecture

 Development

 Deployment

 Operations

 Security and Protection

 Troubleshooting

 Technical Reference

Procházet obsah podle role

 Administrator

 Developer

 Architect

Component Interfaces with Replication
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft