Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Služba SQL Server Reporting Services

Služba Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) obsahuje celou řadu nástrojů a služeb připravených k použití, které usnadňují vytváření, nasazení a správu sestav ve vaší organizaci, a také programovací funkce, které umožňují rozšířit a přizpůsobit funkce vytváření zpráv.

SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) představuje serverovou platformu pro vytváření sestav, která poskytuje komplexní funkce k vytváření sestav u různých zdrojů dat.Reporting Servicesobsahuje úplnou sada nástrojů můžete vytvářet, spravovat a doručovat zprávy a rozhraní API, které umožňují vývojářům integrovat nebo rozšíření, data a sestava zpracování ve vlastních aplikacích.Nástroje Reporting Services pracují v prostředí Microsoft Visual Studio a jsou plně integrovány s nástroji a součástmi SQL Server.

Pomocí Reporting Services můžete z relačních či multidimenzionálních zdrojů dat nebo zdrojů dat založených na standardu XML vytvořit interaktivní, tabulkové nebo grafické sestavy či sestavy s volným tvarem.Můžete také publikovat sestavy, sestavy plánu zpracování, nebo přístup zprávy na vyžádání.Reporting Servicesmůžete také vytvářet sestavy ad hoc, které jsou založeny na předdefinovaných modely a interaktivně průzkum dat v rámci modelu.Můžete vybírat z řady formátů zobrazení, exportovat sestavy do jiných aplikací a přihlásit se k odběru publikovaných sestav.Vytvořené sestavy lze zobrazit přes webové připojení nebo v rámci aplikace systému Windows Microsoft nebo webu SharePoint.Reporting Services obsahuje klíč k vašim obchodním datům.

Další informace o dalších součástech, nástrojích a zdrojích SQL Server viz SQL Server Books Online.

Procházet obsah podle životního cyklu

Small File Folder Icon Hodnocení produktu

Small File Folder Icon Začínáme

Small File Folder Icon Plánování a architektura

Small File Folder Icon Vývoj

Small File Folder Icon Nasazení

Small File Folder Icon Operace

Small File Folder Icon Zabezpečení a ochrana

Small File Folder Icon Řešení problémů

Small File Folder Icon Technické informace

Procházet obsah podle role

Information Worker icon (small) Pracovník s informacemi

Analyst icon (small) Analytik

Administrator icon (small) Správce

Developer icon (small) Developer

Component Interfaces with Reporting Services
Zobrazit: