Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku.
Překlad
Originál

Služba SQL Server Reporting Services

Služba Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) obsahuje celou řadu nástrojů a služeb připravených k použití, které usnadňují vytváření, nasazení a správu sestav ve vaší organizaci, a také programovací funkce, které umožňují rozšířit a přizpůsobit funkce vytváření zpráv.

SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) představuje serverovou platformu pro vytváření sestav, která poskytuje komplexní funkce k vytváření sestav u různých zdrojů dat.Reporting Servicesobsahuje úplnou sada nástrojů můžete vytvářet, spravovat a doručovat zprávy a rozhraní API, které umožňují vývojářům integrovat nebo rozšíření, data a sestava zpracování ve vlastních aplikacích.Nástroje Reporting Services pracují v prostředí Microsoft Visual Studio a jsou plně integrovány s nástroji a součástmi SQL Server.

Pomocí Reporting Services můžete z relačních či multidimenzionálních zdrojů dat nebo zdrojů dat založených na standardu XML vytvořit interaktivní, tabulkové nebo grafické sestavy či sestavy s volným tvarem.Můžete také publikovat sestavy, sestavy plánu zpracování, nebo přístup zprávy na vyžádání.Reporting Servicesmůžete také vytvářet sestavy ad hoc, které jsou založeny na předdefinovaných modely a interaktivně průzkum dat v rámci modelu.Můžete vybírat z řady formátů zobrazení, exportovat sestavy do jiných aplikací a přihlásit se k odběru publikovaných sestav.Vytvořené sestavy lze zobrazit přes webové připojení nebo v rámci aplikace systému Windows Microsoft nebo webu SharePoint.Reporting Services obsahuje klíč k vašim obchodním datům.

Další informace o dalších součástech, nástrojích a zdrojích SQL Server viz SQL Server Books Online.

Procházet obsah podle životního cyklu

Small File Folder Icon Hodnocení produktu

Small File Folder Icon Začínáme

Small File Folder Icon Plánování a architektura

Small File Folder Icon Vývoj

Small File Folder Icon Nasazení

Small File Folder Icon Operace

Small File Folder Icon Zabezpečení a ochrana

Small File Folder Icon Řešení problémů

Small File Folder Icon Technické informace

Procházet obsah podle role

Information Worker icon (small) Pracovník s informacemi

Analyst icon (small) Analytik

Administrator icon (small) Správce

Developer icon (small) Developer

Component Interfaces with Reporting Services
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft