Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Databázový systém serveru SQL Server

Složka Database Engine je základní služba pro zpracování, ukládání a zabezpečení dat. Složka Database Engine poskytuje řízený přístup a rychlé zpracování pro splnění požadavků nejnáročnější data spotřeby aplikací v rozlehlé síti transakcí.

Poté příkazem Database Engine Chcete-li vytvořit pro online zpracování transakcí nebo technologie OLAP (technologie OLAP (Online Analytical Processing)) dat relačních databází. Patří sem vytváření tabulek pro ukládání dat a objektů databáze, jako jsou například indexy, zobrazení a uložených procedur pro prohlížení, správu a zabezpečení dat.můžete použít kód SQL Server Management Studio ke správě databázových objektů, a SQL Server Profiler pro sběr událostí serveru.

Procházet obsah životní cyklus

Small File Folder Icon Product Evaluation

Small File Folder Icon Getting Started

Small File Folder Icon Plánování a architektura (databázový stroj)

Small File Folder Icon Development

Small File Folder Icon Deployment

Small File Folder Icon Operations

Small File Folder Icon Security and Protection

Small File Folder Icon Troubleshooting

Small File Folder Icon Technical Reference

Procházet obsah podle role

Information Worker icon (small) Information Worker

Administrator icon (small) Administrator

Developer icon (small) Developer

Architect icon (small) Architect

Component Interfaces with the Database Engine
Zobrazit: