Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

systémové uložené procedury (Transact-SQL)

V SQL Server, mnoho správní a informační činnosti lze provést pomocí systému uložené postupy. systémové uložené procedury jsou seskupeny do kategorií uvedených v následující tabulce.

Kategorie

Opis

Služba Active Directory uložených procedur

Slouží k registraci instance SQL Server and SQL Server v databázích Microsoft Služba Active Directory systému Windows 2000.

Katalog uložených procedur

Slouží k provádění funkcí datový slovník ODBC a izolaci aplikací ODBC z změny na podkladové tabulky systému.

Sběr dat změnit uložené procedury

Slouží k povolení, zakázání nebo zprávu o změně dat digitalizaci objekty.

Kurzor uložené procedury

Pro proměnné funkce implementuje kurzor.

Databázový stroj uložené procedury

Pro údržbu obecného SQL Server Database Engine.

Databáze pošta a pošta SQL uložené procedury

Použitá k provedení operace e-mailu z uvnitř instance SQL Server.

Plán údržby databáze uložené procedury

Používá se k sada úloh údržby základní, které jsou nutné ke správě výkonu databáze.

Distribuované dotazy uložených procedur

Slouží k implementaci a správu distribuovaných dotazy.

Hledat text plně uložené procedury

Slouží k implementaci a dotaz fulltextové indexy.

přesouvání protokolu Uložené procedury

Lze konfigurovat, upravte a sledování lodní dopravy konfigurace protokolu.

Automatizace uložené procedury

Slouží k povolení standardní objekty automatizace pro použití v rámci standard Transact-SQL dávka.

správa založená na zásadách Uložené procedury

Použít pro správy založené na zásadách.

Replikace uložené procedury

Použít ke správě replikace.

Zabezpečení uložených procedur

Použít ke správě zabezpečení.

SQL Server Profiler uložené procedury

Používaný SQL Server Profiler ke sledování výkonu a aktivity.

Agent serveru SQL Server uložené procedury

Používaný SQL Server Agent ke správě plánované a řízené událost činnosti.

XML uložené procedury

Použít pro správu text XML.

Obecné rozšířené uložené procedury

Poskytuje rozhraní z instance SQL Server externí programů pro různé činnosti údržby.

NoteNote:

Pokud není výslovně popsány jinak všechny systémové uložené procedury vrátí hodnotu 0.To znamená úspěch.Chcete-li označit selhání, je vrácena nenulovou hodnotu.

Uživatelé, kteří používají SQL Server Profiler proti rozhraní ADO, OLE databáze a ODBC aplikací zaznamenat těchto aplikací pomocí systémové uložené procedury, které nejsou zahrnuty v Transact-SQL Odkaz. These stored procedures are used by the Microsoft SQL Server Native Client OLE DB Provider and the SQL Server Native Client ODBC driver to implement the functionality of a database API.Tyto uložené postupy jsou pouze mechanismus zprostředkovatel nebo ovladač používá ke komunikaci požadavků uživatelů na instance SQL Server. Jsou určeny pouze pro interní použití zprostředkovatel nebo ovladač.Volání je výslovně z SQL Server-podle aplikace není podporována.

Je k dispozici úplnou funkčnost, která z těchto uložených procedur SQL Server-založené aplikací pomocí funkcí rozhraní API, které podporují. Například kurzor funkce sp_cursor systémové uložené procedury je k dispozici OLE databáze aplikace prostřednictvím rozhraní OLE databáze rozhraní API kurzor vlastnosti a metody a aplikací OdatabázeC prostřednictvím atributy kurzor OdatabázeC a funkce.

Následující systémové uložené procedury podporují funkce kurzor rozhraní ADO, OLE databáze a OdatabázeC:

sp_cursor

sp_cursorclose

sp_cursorexecute

sp_cursorfetch

sp_cursoropen

sp_cursoroption

sp_cursorprepare

sp_cursorunprepare

 

Následující systému uloženy podporu postupy provádění vzor přípravy a provedení Transact-SQL příkazy v rozhraní ADO, OLE databáze a ODBC:

sp_execute

sp_prepare

sp_unprepare

Složka sp_createorphan and sp_droporphans uložené postupy se používají pro ODBC ntext, textand image zpracování.

Složka sp_reset_connection uložená procedura používáSQL Server pro podporu vzdálených uložená procedura volá v transakci. Tato uložená procedura také způsobí, že události auditu přihlášení a odhlášení auditu oheň při připojení je znovu použít z fondu připojení.

systémové uložené procedury v následujících tabulkách jsou používány pouze v rámci instance SQL Server nebo prostřednictvím klient rozhraní API a jsou nejsou určeny pro použití obecných zákazníka. Jsou podléhají změnám a kompatibility není zaručeno.

Následující uložené procedury, které jsou popsány v SQL Server Online knihy:

sp_catalogs

sp_column_privileges

sp_column_privileges_ex

sp_columns

sp_columns_ex

sp_databases

sp_datatype_info

sp_fkeys

sp_foreignkeys

sp_indexes

sp_pkeys

sp_primarykeys

sp_server_info

sp_special_columns

sp_sproc_columns

sp_statistics

sp_table_privileges

sp_table_privileges_ex

sp_tables

sp_tables_ex

Následující uložené procedury nebyly zdokumentovány:

sp_assemblies_rowset

sp_assemblies_rowset_rmt

sp_assemblies_rowset2

sp_assembly_dependencies_rowset

sp_assembly_dependencies_rowset_rmt

sp_assembly_dependencies_rowset2

sp_bcp_dbcmptlevel

sp_catalogs_rowset

sp_catalogs_rowset; 2

sp_catalogs_rowset; 5

sp_catalogs_rowset_rmt

sp_catalogs_rowset2

sp_check_constbytable_rowset

sp_check_constbytable_rowset; 2

sp_check_constbytable_rowset2

sp_check_constraints_rowset

sp_check_constraints_rowset; 2

sp_check_constraints_rowset2

sp_column_privileges_rowset

sp_column_privileges_rowset; 2

sp_column_privileges_rowset; 5

sp_column_privileges_rowset_rmt

sp_column_privileges_rowset2

sp_columns_90

sp_columns_90_rowset

sp_columns_90_rowset_rmt

sp_columns_90_rowset2

sp_columns_ex_90

sp_columns_rowset

sp_columns_rowset; 2

sp_columns_rowset; 5

sp_columns_rowset_rmt

sp_columns_rowset2

sp_constr_col_usage_rowset

sp_datatype_info_90

sp_ddopen; 1

sp_ddopen; 10

sp_ddopen; 11

sp_ddopen; 12

sp_ddopen; 13

sp_ddopen; 2

sp_ddopen; 3

sp_ddopen; 4

sp_ddopen; 5

sp_ddopen; 6

sp_ddopen; 7

sp_ddopen; 8

sp_ddopen; 9

sp_foreign_keys_rowset

sp_foreign_keys_rowset; 2

sp_foreign_keys_rowset; 3

sp_foreign_keys_rowset; 5

sp_foreign_keys_rowset_rmt

sp_foreign_keys_rowset2

sp_foreign_keys_rowset3

sp_indexes_90_rowset

sp_indexes_90_rowset_rmt

sp_indexes_90_rowset2

sp_indexes_rowset

sp_indexes_rowset; 2

sp_indexes_rowset; 5

sp_indexes_rowset_rmt

sp_indexes_rowset2

sp_linkedservers_rowset

sp_linkedservers_rowset; 2

sp_linkedservers_rowset2

sp_oledb_database

sp_oledb_defdb

sp_oledb_deflang

sp_oledb_language

sp_oledb_ro_usrname

sp_primary_keys_rowset

sp_primary_keys_rowset; 2

sp_primary_keys_rowset; 3

sp_primary_keys_rowset; 5

sp_primary_keys_rowset_rmt

sp_primary_keys_rowset2

sp_procedure_params_90_rowset

sp_procedure_params_90_rowset2

sp_procedure_params_rowset

sp_procedure_params_rowset; 2

sp_procedure_params_rowset2

sp_procedures_rowset

sp_procedures_rowset; 2

sp_procedures_rowset2

sp_provider_types_90_rowset

sp_provider_types_rowset

sp_schemata_rowset

sp_schemata_rowset; 3

sp_special_columns_90

sp_sproc_columns_90

sp_statistics_rowset

sp_statistics_rowset; 2

sp_statistics_rowset2

sp_stored_procedures

sp_table_constraints_rowset

sp_table_constraints_rowset; 2

sp_table_constraints_rowset2

sp_table_privileges_rowset

sp_table_privileges_rowset; 2

sp_table_privileges_rowset; 5

sp_table_privileges_rowset_rmt

sp_table_privileges_rowset2

sp_table_statistics_rowset

sp_table_statistics_rowset; 2

sp_table_statistics2_rowset

sp_tablecollations

sp_tablecollations_90

sp_tables_info_90_rowset

sp_tables_info_90_rowset_64

sp_tables_info_90_rowset2

sp_tables_info_90_rowset2_64

sp_tables_info_rowset

sp_tables_info_rowset; 2

sp_tables_info_rowset_64

sp_tables_info_rowset_64; 2

sp_tables_info_rowset2

sp_tables_info_rowset2_64

sp_tables_rowset; 2

sp_tables_rowset; 5

sp_tables_rowset_rmt

sp_tables_rowset2

sp_usertypes_rowset

sp_usertypes_rowset_rmt

sp_usertypes_rowset2

sp_views_rowset

sp_views_rowset2

sp_xml_schema_rowset

sp_xml_schema_rowset2

Zobrazit: