Máte nějaké návrhy? Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku.
Překlad
Originál

Nastavení možností index

Při návrhu, vytvořit nebo upravit index způsoby několik indexu zvážit.Tyto možnosti lze zadat, pokud nejprve vytvoříte rejstřík nebo znovu vytvořit index.Navíc můžete nastavit některé možnosti indexu kdykoli čas pomocí výraz ALTER INDEX klauzule sada.

Možnost Rejstřík

Popis

Nastavení uloženo metadata

Související téma

PAD_INDEX

Nastaví procento volného místa v mezilehlé úroveň stránky během vytváření indexu.

Ano

faktor plnění

FILLFACTOR

Nastaví v procentech volného místa na úroveň list jednotlivých stránek indexu během vytváření indexu.

Ano

faktor plnění

SORT_IN_TEMPDB

Určuje, kde jsou uloženy výsledky zprostředkujících řazení, generovány během vytváření indexu.

Když V, řazení výsledky jsou uloženy v databáze tempdb.Když OFF, seřadit výsledky jsou uloženy ve schématu skupina souborů nebo oddíl, ve kterém je uložen výsledný index.

NoteNote:
Pokud operace řazení není požadováno nebo řazení, může být provedena v paměti, SORT_IN_TEMPDB ignorován.

Žádné položky

Vytváření indexu a databáze tempdb

IGNORE_DUP_KEY

Určuje chybovou odezvu operace vložení se pokusí o vložení duplicitní hodnoty klíč do jedinečný index.IGNORE_DUP_KEY možnost se týká pouze vložit operací po vytvoření nebo znovu vytvořit index.Výchozí hodnota je OFF.

Ano

VYTVOŘENÍ INDEXU

STATISTICS_NORECOMPUTE

Určuje, zda by měla být zastaralý index statistiky automaticky recomputed.

Ano

Statistika index

DROP_EXISTING

Označuje existující index by vynechána a znovu vytvořit.

Žádné položky

Uspořádání a opětovné sestavení indexy

Online

Určuje, zda je během operace indexu povolena souběžných uživatelů přístup k podkladová tabulka nebo clusterovaný index data a všechny přidružené indexy nonclustered.

NoteNote:
Operace online indexu jsou k dispozici pouze v SQL Server Edice Enterprise Developer a hodnocení.

Žádné položky

Provádění operace index online.

ALLOW_ROW_LOCKS

Určuje, zda řádek uzamčení jsou použita v přístupu k datům indexu.

Ano

VYTVOŘENÍ INDEXU

Vlastní nastavení uzamčení pro index

ALLOW_PAGE_LOCKS

Určuje, zda stránka uzamčení jsou použita v přístupu k datům indexu.

Ano

VYTVOŘENÍ INDEXU

Vlastní nastavení uzamčení pro index

MAXDOP

Nastaví maximální počet procesorů procesoru dotaz slouží k spusťte výraz jeden index.Méně procesory mohou být použity v závislosti na aktuální pracovní zátěže systému.

NoteNote:
Index paralelní operace, které jsou k dispozici pouze v SQL Server Edice Enterprise Developer a hodnocení.

Žádné položky

Úprava indexů

DATA_COMPRESSION

Určuje možnost komprese dat pro zadaná tabulka, číslo oddílu nebo rozsah oddíly.Volby jsou NONE, řádek a stránka.

Ano

Vytvoření komprimované tabulky a indexy

Chcete-li sada možnosti na rejstřík

Pomocí klauzule sada v výraz ALTER INDEX můžete nastavit následující možnosti rejstříku bez opětovné sestavení rejstříku:

  • ALLOW_PAGE_LOCKS

  • ALLOW_ROW_LOCKS

  • IGNORE_DUP_KEY

  • STATISTICS_NORECOMPUTE

Tyto možnosti platí okamžitě do indexu.Jiné možnosti indexu (například FILLFACTOR a ONLINE, může být zadán pouze v případě indexu je vytvořen nebo byly znovu sestaveny.

Ne všechny hodnoty možností indexu jsou uloženy v metadata.Tyto hodnoty, které jsou uloženy v metadatech lze zobrazit v zobrazení příslušného katalogu.Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení možností na existujících indexů, použijte sys.Indexes zobrazení katalogu.Chcete-li zkontrolovat aktuální hodnota pro STATISTICS_NORECOMPUTE, použijte sys.stats zobrazení katalogu.Další informace naleznete v tématuZobrazení informací o indexu.

Následující příklad sady ALLOW_ROW_LOCKS and IGNORE_DUP_KEY možnosti pro AK_Product_ProductNumber indexování na Production.Product TABULKA.

USE AdventureWorks;
GO
--Verify the current values for these options.
SELECT allow_row_locks, ignore_dup_key
FROM sys.indexes 
WHERE name = N'AK_Product_ProductNumber';
GO
--Set the ALLOW_ROW_LOCKS option OFF and the IGNORE_DUP_KEY option ON.
ALTER INDEX AK_Product_ProductNumber       
ON Production.Product       
SET (ALLOW_ROW_LOCKS = OFF, IGNORE_DUP_KEY = ON);
GO
--Verify the new values for these options.
SELECT allow_row_locks, ignore_dup_key
FROM sys.indexes 
WHERE name = N'AK_Product_ProductNumber';
GO
Zobrazit:
© 2016 Microsoft