Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Řešení potíží chyby protokol při spuštění databázový stroj

Pokud má SQL Server Database Engine dostal chybu související s protokol během spouštění chybová zpráva bude zapsána SQL Server protokol chyb a protokolu událost systému Windows v následující formě:

"Chyba: 17182, Závažnosti: 16 Stavu: 1."

"TDSSNIClient inicializace se nezdařila, chyba <x>, kód stavu <y>."

V této zprávě <x> je podkladové kód chyby vrácený komunikace nebo podsystém zabezpečení a <y> je vnitřního SQL Server Stav chyby protokol.

NoteNote:

Sdílené paměti protokol a protokol s názvem potrubí sdílejí některé aspekty jejich provádění.Pokud selže jeden protokol, to může způsobit selhání také druhé.Pokud protokol uvedený v chybové zprávě je zakázán, ale došlo k chybě přetrvají, zkuste znovu spustit se obě sdílené paměti a pojmenované kanály, které jsou zakázány.

Základní kód chyby <x>, je obvykle kód chyby vrácený síťové vrstvy pro Windows nebo volání zabezpečení podpory zprostředkovatel rozhraní (SSPI). Pro systém Windows v síti kódy chyb, spuštěn net helpmsg příkaz vám mohou pomoci vyhodnotit kód.Kódy chyb rozhraní SSPI nejsou snadno rozluštit.Bude pravděpodobně třeba hledat Microsoft znalostní báze nebo pokud sada SDK operačního systému je nainstalována, zkontrolujte soubor WinError.h.

Složka SQL Server Chyba protokol uvedeno, jsou uvedeny v následující tabulka. Poznámka: Většina chybové stavy označení k vnitřní chybě však konkrétní hodnotu vám poskytne přehled jako do oblasti konkrétní protokol, za nichž došlo k chybě spadá.Například pokud je hodnota mezi 7 a 30 (0x0A a 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)), chyby vyplývá ze zpracování protokolu TCP/IP.Kódy stavu, v chybové zprávě jsou uvedeny v šestnáctkovém formátu.V následujících tabulka jasnosti je poskytován ekvivalentní desítkové.

Kód stavu rozsah v šestnáctkovém formátu

Kód rozsahu stavu v desítkovém formátu

Oblast protokol

0x03

3

Sdílené paměti

0x07-0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

7-30

TCP/IP

0x1F 0x23

31-35

Vyhrazený správce připojení (aplikace DAC)

0x35

53

Pojmenované kanály

0x36

54

Virtuální rozhraní adaptéru (VIA)

0x38

56

Protokol SSL (protokol SSL (Secure Sockets Layer)) (SSL)

0x40 0x4F

64-79

Sdílené paměti

0x5F 0x50

80-95

Pojmenované kanály

0x60-0x6F

96-111

VIA

0x70 0x7F

112-127

HTTP

0x80 0x8F

128-143

protokol SSL

0x90 0x9F

144-159

Obecná

V následující tabulce jsou uvedeny některé běžné chybové kódy.

Kód stavu

Opis

0x03

Chyba spuštění sdílené podpora paměti

0x04

Všechny protokoly zakázán

0x0a

Nelze inicializovat modul pro naslouchání protokolu TCP/IP

0x1c

Nakonfigurován k naslouchání na určitou adresu IP v prostředí clusteru serveru

0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Duplicitní adresa IP v síti rozpoznán

0x35

Chyba při spuštění pojmenovaný kanál podpory

0x36

Podporovat počáteční VIA chyba

0x38

Chyba při získávání nebo pomocí certifikát protokol SSL

0x3a

Nelze inicializovat komunikaci posluchače

0x40

Nelze inicializovat modul pro naslouchání sdílené paměti

0x50

Nelze inicializovat posluchače pojmenovaných kanálů

0x60

Nelze inicializovat modul pro naslouchání VIA

0x70

Nelze inicializovat naslouchání protokolu HTTP

0x80

Nelze inicializovat protokol SSL podpora

Následuje příklad typické chyby, ke kterému dochází při spuštění: "TDSSNIClient inicializace se nezdařila s chybou 0x80092004, kód stavu 0x38."

Hodnota 0x80092004 je chybový kód rozhraní SSPI, převede na CRYPT_E_NOT_FOUND.0x38 je kód vnitřní chyby, znamená, SQL Server komunikační vrstvu nelze inicializovat modul pro naslouchání. K této chybě byla generována pomocí protokol SSL, protože jej nelze nalézt certifikát.

Chyby vrácených při všechny protokoly jsou zakázány.

Může se zobrazit následující zakázány všechny protokoly dochází k chybám:

 • "Chyba: 17182, Závažnosti: 16 Stavu: 1."

  "TDSSNIClient inicializace se nezdařila s chybou 0xd, kód stavu 0x4."

 • "Chyba: 17182, Závažnosti: 16 Stavu: 1."

  "TDSSNIClient inicializace se nezdařila s chybou 0xd, kód stavu 0x1."

 • "Chyba: 17826, Závažnosti: 18 Stavu: 3."

  „ Nelze spustit síťové knihovny z důvodu vnitřní chyby v síťové knihovny.Chcete-li zjistit příčinu, zkontrolujte chyby, bezprostředně předcházejících tohoto záznamu v protokol chyb."

 • "Chyba: 17120, Závažnosti: 16 Stavu: 1."

  "SQL Server by mohla FRunCM podproces není spustit.Zkontrolujte protokol chyb serveru SQL Server a protokoly událost systému Windows informace o možných problémech souvisejících."

Zobrazit: