Přehrávání a sdílení digitálních médií

Aktualizováno: březen 2011

Rozsah platnosti: Windows Home Server 2011

Digitální média představují obsah audia, videa a fotografií, který byl digitálně komprimován. Systém Windows® Home Server 2011 umožňuje počítačům v síti a některým zařízením pro digitální média umístěným v síti přehrávání souborů digitálních médií uložených na domácím serveru.

Vysílání datových proudů a přehrávání digitálních médií

Témata v této části popisují způsoby vyhledávání a přehrávání souborů digitálních médií uložených na domácím serveru.

Sdílení digitálních médií

Témata v této části poskytují další informace o přístupu k souborům digitálních médií a jejich sdílení v systému Windows Home Server 2011.

Zobrazit: