Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Zálohování SharePointu pomocí DPM

Mark Galioto|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Data Protection Manager

Je možné nasadit DPM pro ochranu sharepointových farem, externích databází SQL Serveru a složek, které zahrnují vlastní nastavení farmy. Tento článek popisuje kroky nutné k zálohování a obnovení dat SharePointu. Kromě tohoto článku jsou dostupné zápisy z blogu, které nabízejí podrobné návody a tipy pro řešení problémů v následujících scénářích:

Předpoklady a omezení

 • Seznam podporovaných verzí SharePointu a verzí DPM, které jsou nezbytné k jejich zálohování, najdete v článku Co může aplikace DPM zálohovat?.

 • Když SharePoint chráníte ve výchozím nastavení, budou chráněné i všechny databáze obsahu (a databáze SharePoint_Config a SharePoint_AdminContent*). Pokud chcete přidat přizpůsobení, například prohledávání indexů, šablon, databází aplikačních služeb nebo služby profilů uživatelů, budete muset jejich ochranu nakonfigurovat samostatně. Nezapomeňte povolit ochranu všech složek, které obsahují tyto typy funkcí nebo soubory vlastního nastavení.

 • Databáze SharePoint, které používají AlwaysOn, se dají chránit z DPM 2012 R2 s aktualizací Update 5 a vyšší.

 • Databáze SharePoint nejde chránit jako zdroj dat SQL Serveru. Můžete obnovit jednotlivé databáze ze zálohy farmy.

 • Mějte na paměti, že aby aplikace DPM běžela jako místní systém a mohla zálohovat databáze SQL Serveru, potřebuje oprávnění správce systému na tento účet na SQL Serveru. Na serveru SQL Serveru, který chcete zálohovat, nastavte NT AUTHORITY\SYSTEM na správce systému.

 • Na každých 10 milionů položek ve farmě musí být alespoň 2 GB volného místa ve svazku, ve kterém je umístěná složka aplikace DPM. Toto místo je nezbytné pro generování katalogu. Abyste mohli DPM používat k provádění obnovy konkrétních položek ( (kolekce webů, weby, seznamy, knihovny dokumentů, složky, jednotlivé dokumenty a položky seznamu), vytvoří se při generování katalogu seznam adres URL, které jsou obsažené v jednotlivých databázích obsahu. Seznam adres URL můžete zobrazit v konzole správce aplikace DPM, oblast úloh Obnovení a podokno obnovitelných položek.

 • Pokud máte ve farmě SharePointu databáze SQL Serveru, které jsou nakonfigurované pomocí aliasů SQL Serveru, nainstalujte komponenty klienta SQL Serveru na front-end webový server, který bude chráněný aplikací DPM.

 • V SharePointu 2013 není ochrana uložených položek aplikace podporovaná.

 • DPM nepodporuje ochranu vzdáleného proudu FILESTREAM. Proud FILESTREAM musí být součástí databáze.

Než začnete

 1. Nasaďte aplikaci DPM – ověřte, jestli je aplikace DPM správně nainstalovaná a nasazená. Pokud jste ještě nečetli, přečtěte si:

 2. Nastavte úložiště – zálohovaná data můžete ukládat na disk, na pásku a do cloudu s Azure. Další informace najdete v článku Příprava datového úložiště.

 3. Nastavte agenta ochrany aplikace DPM – agenta ochrany aplikace DPM budete muset nainstalovat na každý server ve farmě SharePointu, včetně SQL Serverů. Jedinou výjimkou je, že ho nainstalujete jenom na jeden webový front-end server (WFE). Pokud máte například jednu farmu se dvěma servery WFE, server indexu a cluster SQL Serveru se dvěma uzly, nainstalujte agenta na server indexu, na oba uzly v clusteru SQL Serveru a na jeden ze serverů WFE. Vzhledem k tomu, že servery WFE nehostí obsah, DPM potřebuje agenta jenom na jednom z nich, aby sloužil jako vstupní bod ochrany. Přečtěte si článek Nasazení agenta ochrany aplikace DPM.

  Pokud je databáze SQL serveru v SharePointu vzdálená, musíte agenta DPM nakonfigurovat na ní. Pokud je clusterovaná, nainstalujte agenta na všech uzlech clusteru.

Konfigurace zálohování

Abyste mohli zálohovat farmu SharePointu, nakonfigurujte ochranu SharePointu pomocí ConfigureSharePoint.exe a potom v DPM vytvořte skupinu ochrany.

 1. Spusťte ConfigureSharePoint.exe – tento nástroj nakonfiguruje službu Zapisovač VSS SharePointu (WSS) a předá agentovi ochrany přihlašovací údaje k farmě SharePointu. Po nasazení agenta ochrany najdete soubor ConfigureSharePoint.exe ve \složce koše na front-endovém webovém serveru. Pokud máte několik serverů WFE, stačí soubor nainstalovat na jeden z nich. Spuštění proveďte takto:

  • Na serveru WFE přejděte na příkazovém řádku do \bin\ a spusťte ConfigureSharePoint [-EnableSharePointProtection] [-EnableSPSearchProtection] [-ResolveAllSQLAliases] [-SetTempPath ], kde:

   • EnableSharePointProtection povolí ochranu farmy SharePointu, povolí zapisovač VSS a zaregistruje identitu objektu WssCmdletsWrapper aplikace DCOM, aby se spouštěla jako uživatel, jehož přihlašovací údaje byly zadány pomocí této možnosti. Tento účet musí být správcem farmy a také místním správcem na front-end webovém serveru.

   • EnableSPSearchProtection povolí ochranu vyhledávací služby WSS 3.0 SP pomocí klíče registru SharePointSearchEnumerationEnabled v části HKLM\Software\Microsoft\ Microsoft Data Protection Manager\Agent\2.0\ na front-end webovém serveru a zaregistruje identitu objektu WssCmdletsWrapper aplikace DCOM, aby se spouštěla jako uživatel, jehož přihlašovací údaje byly zadány pomocí této možnosti. Tento účet musí být správcem farmy a také místním správcem na front-end webovém serveru.

   • ResolveAllSQLAliases zobrazí všechny aliasy hlášené zapisovačem SharePoint VSS a přeloží je pro odpovídající SQL Server. Zobrazí také jejich přeložené názvy instancí. Pokud jsou servery zrcadlené, zobrazí i zrcadlený server. Oznámí SQL Serveru všechny aliasy, které nejsou přeložené.

   • SetTempPath nastaví proměnné prostředí TEMP a TMP na určenou cestu. Obnovení na úrovni položek se nepodaří, pokud probíhá velké obnovení kolekce webů, webu, seznamu nebo položky a v dočasné složce správce farmy není dostatek místa. Pomocí této možnosti lze cestu ke složce dočasných souborů nahradit cestou ke svazku, ve kterém je dostatek místa pro uložení obnovované kolekce lokalit nebo lokality.

  • Zadejte přihlašovací údaje správce farmy. Tento účet musí být členem místní skupiny Správci na serveru WFE. Pokud není správcem farmy místní správce, udělte na serveru WFE tato oprávnění:

   • Udělte skupině WSS_Admin_WPG úplnou kontrolu nad složkou DPM (%Program Files%\Microsoft Data Protection Manager\DPM). -A

   • Udělte skupině WSS_Admin_WPG přístup pro čtení ke klíči registru aplikace DPM (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager).

   Pokud došlo po spuštění nástroje ConfigureSharePoint.exe ke změně v pověřeních správce farmy SharePointu, bude nutné tento nástroj znovu spustit.

 2. Pokud chcete vytvořit skupinu ochrany, klikněte na Ochrana > Akce > Vytvořit skupinu ochrany a v konzole DPM otevřete průvodce Vytvoření nové skupiny ochrany.

 3. V možnosti Vybrat typ skupiny ochrany vyberte Servery.

 4. V možnosti Vybrat členy skupiny rozbalte server, který zastává roli WFE. Pokud existuje více než jeden server WFE, vyberte ten, na který jste nainstalovali ConfigureSharePoint.exe. Další informace najdete v článku Nasazení skupin ochrany.

  Při rozbalování serveru SharePointu odešle aplikace DPM dotaz do VSS, aby zjistila, jaká data může DPM chránit. Pokud je databáze SharePointu vzdálená, DPM se k ní připojí. Pokud se zdroje dat SharePointu nezobrazí, zkontrolujte, jestli je na serveru SharePoint a jakémkoli vzdáleném SQL serveru spuštěný zapisovač VSS a ověřte, jestli je agent DPM nainstalovaný na serveru SharePointu i na vzdáleném SQL Serveru. Kromě toho ověřte, jestli nejsou databáze SharePointu chráněné někde jinde jako databáze SQL Serveru.

 5. V možnosti Vybrat způsob ochrany dat určete způsob zpracování krátkodobého a dlouhodobého zálohování. Krátkodobé zálohy se vždy nejdříve ukládají na disk s možností zálohování z disku do cloudu Azure pomocí zálohování Azure (krátkodobé nebo dlouhodobé). Jako alternativu k dlouhodobému zálohování do cloudu můžete nakonfigurovat dlouhodobé zálohování na samostatná pásková zařízení nebo do knihovny pásek připojené k serveru DPM.

 6. V možnosti Vybrat krátkodobé cíle určete způsob zálohování krátkodobého úložiště na disk. V možnosti Rozsah uchování zadejte dobu, po kterou chcete data na disku uchovávat. V možnosti Četnost synchronizací můžete určit, jak často chcete spouštět přírůstkové zálohování na disk. Pokud nechcete nastavovat interval zálohování, můžete zaškrtnout možnost „Těsně před bodem obnovení“, aby aplikace DPM spustila expresní úplné zálohování těsně před každým naplánovaným bodem obnovení.

 7. Pokud chcete data dlouhodobě ukládat na pásku, označte v možnosti Určit dlouhodobé cíle, jak dlouho chcete data na pásce uchovávat (1 až 99 let). V možnosti Četnost záloh určete, jak často se má spouštět zálohování na pásku. Četnost je založená na vámi zadaném rozsahu uchování:

  • Když je rozsah uchování 1–99 let, můžete zvolit vytváření záloh každý den, každý týden, každých čtrnáct dní, každý měsíc, každého čtvrt roku, každého půl roku nebo každý rok.

  • Když je rozsah uchování 1–11 měsíců, můžete zvolit vytváření záloh každý den, každý týden, každých čtrnáct dní nebo každý měsíc.

  • Když je rozsah uchování 1–4 týdny, můžete zvolit vytváření záloh každý den nebo každý týden.

  DPM používá na samostatné páskové jednotce pro jednu skupinu ochrany stejnou pásku pro každodenní zálohování, dokud na pásce nedojde místo. Data z různých skupin ochrany můžete na pásku umístit společně.

  Na stránce Výběr podrobností o knihovně a pásce určete pásku nebo knihovnu, které chcete použít, a jestli mají být data na pásce komprimovaná a šifrovaná.

 8. Na stránce Kontrola přidělení disku zkontrolujte přidělené místo na disku ve fondu úložiště, které patří skupině ochrany.

  Celková velikost dat představuje velikost dat, která chcete zálohovat, a Místo na disku, které se má zřídit na DPM uvádí, kolik místa DPM doporučuje pro danou skupinu ochrany. Na základě nastavení vybere DPM ideální záložní svazek. Možnosti záložního svazku ale můžete upravit v části Podrobnosti přidělení disku. V rozevírací nabídce vyberte požadované úložiště pro úlohy. Úpravy, které provedete, změní hodnoty v polích Celková velikost úložiště a Volný úložný prostor v podokně Dostupný úložný prostor na disku. Nevytížené místo představuje velikost úložiště, kterou vám DPM navrhuje přidat do svazku, aby zálohování probíhalo hladce i v budoucnu.

 9. V možnosti Vybrat způsob vytvoření repliky vyberte požadovaný způsob počáteční úplné replikace dat. Pokud se rozhodnete pro replikaci přes síť, doporučujeme vám vybrat dobu mimo špičku. Když máte velké objemy dat nebo ne úplně optimální síťové podmínky, zvažte replikaci dat offline pomocí vyměnitelného média.

 10. V možnosti Vybrat nastavení kontroly konzistence vyberte, jak chcete kontroly konzistence automatizovat. Spuštění kontroly můžete povolit jenom pro případ, že začnou být nekonzistentní data repliky, nebo podle plánu. Pokud nechcete konfigurovat automatickou kontrolu konzistence, můžete kdykoli spustit ruční kontrolu tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na skupinu ochrany v oblasti Ochrana konzoly DPM a vyberete Provést kontrolu konzistence.

 11. Pokud jste vybrali možnost zálohování do cloudu pomocí služby Azure Backup, na stránce Zadání dat pro online ochranu zkontrolujte, jestli jsou vybrané úlohy, které chcete do Azure zálohovat.

 12. V možnosti Zadat plán online zálohování určete, jak často se má spouštět přírůstkové zálohování do Azure. Spouštění zálohování můžete naplánovat na každý den, týden, měsíc nebo rok a k datu a v čase, ve kterém se mají spustit. Zálohování se může spouštět až dvakrát denně. Při každém spuštění zálohování se z kopie zálohovaných dat uložených na disku aplikace DPM vytvoří v Azure bod obnovení dat.

 13. V možnosti Zadat zásady online uchovávání dat můžete určit způsob vytváření bodů obnovení z denních, týdenních, měsíčních nebo ročních záloh uchovávaných v Azure.

 14. V možnosti Zvolit online replikace určete způsob spuštění počáteční úplné replikace dat. Replikaci můžete provést po síti, nebo můžete provést offline zálohování (offline předvyplnění). Zálohování offline používá funkci Azure Import. Další informace.

 15. Na stránce Souhrn si zkontrolujte nastavení. Kliknutím na Vytvořit skupinu spustíte počáteční replikaci dat. Po dokončení se stav skupiny ochrany na stránce Stav zobrazí jako OK. Potom se provede záloha podle nastavení skupiny ochrany.

Monitorování

Po vytvoření skupiny ochrany proběhne počáteční replikace a aplikace DPM spustí zálohování a synchronizaci dat serveru Exchange. DPM monitoruje počáteční synchronizaci a další zálohy. Data SharePointu můžete sledovat několika způsoby:

 • Pomocí výchozího monitorování DPM můžete nastavit upozornění pro proaktivní monitorování. Publikujete při tom výstrahy a nakonfigurujete oznámení. Oznámení můžete odesílat e-mailem pro klíčové, varovné nebo informační výstrahy a stav instancí obnovení.

 • Pokud používáte nástroj Operations Manager, můžete výstrahy publikovat centrálně.

Nastavení oznámení monitorování

 1. V konzole správce aplikace DPM klikněte na Sledování > Akce > Možnosti.

 2. Klikněte na Server SMTP zadejte název serveru, port a e-mailovou adresu, ze které se budou odesílat oznámení. Adresa musí být platná.

 3. V části Ověřený server SMTP zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo musí být názvem doménového účtu osoby, jejíž adresa „Od“ je popsaná v předchozím kroku. V opačném případě se doručení oznámení nepodaří.

 4. Pokud chcete otestovat nastavení serveru SMTP, klikněte na Odeslat zkušební e-mail, zadejte e-mailovou adresu, na kterou má DPM odeslat zkušební zprávu, a potom klikněte na OK. Klikněte na Možnosti > Oznámení a vyberte typy výstrah, o kterých chcete příjemce informovat. Do pole Příjemci zadejte e-mailové adresy všech příjemců, kterým chcete posílat kopie oznámení.

Publikování výstrah Operations Manageru

 1. V konzole správce aplikace DPM klikněte na Sledování > Akce > Možnosti > Publikování výstrah > Publikovat aktivní výstrahy.

 2. Když povolíte Publikování výstrah, všechny existující výstrahy DPM, které můžou vyžadovat akci uživatele, se publikují v protokolu událostí Výstrahy aplikace DPM. Agent nástroje Operations Manager, který je nainstalovaný na serveru DPM, pak tyto výstrahy publikuje do nástroje Operations Manager a bude dál aktualizovat konzolu v případě vygenerování dalších výstrah.

Obnovení dat SharePointu

Data SharePointu se dají obnovit takto:

 • Obnovit do původního umístění

 • Obnovit do alternativního umístění. Upozorňujeme, že nemůžete provést úplné obnovení farmy do nového umístění.

 • Kopírovat data do síťové složky

 • Kopírovat data na pásku

Při obnovení farmy je třeba mít na paměti, že:

 • Pokud jste chránili sharepointový server jako databázi SQL Serveru, můžete data SharePointu obnovit tak, že v Průvodci obnovením vyberete danou databázi SQL Serveru.

 • Při obnovení farmy mějte na paměti toto:

  • Front-end webové servery by se měly nakonfigurovat stejným způsobem jako při vytvoření bodu obnovení.

  • Na front-end webovém serveru je potřeba vytvořit strukturu farmy. Data farmy se obnoví do stávající struktury.

  • Instance SQL Serveru se nakonfigurují se stejnými názvy jako při vytvoření bodu obnovení.

  • Instance SQL Serveru se nakonfigurují se stejnou konfigurací jednotky jako při vytvoření bodu obnovení.

  • Farma obnovení musí mít na primární farmě nainstalované všechny aktualizace Service Pack, jazykové sady a opravy.

  • Databázi obsahu Centrální správy ani konfigurační databázi přímo neobnovujte, protože může dojít k poškození dat farmy SharePointu.

  • Čas bodu obnovení pro data SharePointu, který se zobrazuje na kartě Procházení, se může lišit od času zobrazeného na kartě Hledání. Na kartě Procházení se zobrazí čas zálohování pro farmu, zatímco na kartě Hledání je uvedený správný čas bodu obnovení pro weby, dokumenty a složky.

Pro obnovení farmy existuje několik možných scénářů:

 • Konfigurace farmy existuje a je stejná jako v době pořízení zálohy. V tom případě se bude obnovovat do funkční farmy.

 • Konfigurační databáze je poškozená a servery ve farmě jsou vypnuté.

Obnovení dat do funkční farmy

 1. V konzole správce aplikace DPM klikněte na navigačním panelu na možnost Obnovení.

 2. V podokně Chráněná data rozbalte server obsahující farmu, kterou chcete obnovit, a klikněte na Všechna chráněná data služby SharePoint. Farma se zobrazí v podokně Obnovitelné jako položka název serveru\název farmy.

 3. V kalendáři klikněte na libovolné tučně zvýrazněné datum, abyste obdrželi body obnovení dostupné pro toto datum. Nabídka Čas obnovení uvádí čas každého dostupného bodu obnovení.

 4. V nabídce Čas obnovení vyberte bod obnovení, který chcete použít.

 5. V podokně Akce klikněte na Obnovit.

  Spustí se Průvodce obnovením.

 6. Na stránce Revidovat výběr obnovení klikněte na Další.

 7. Vyberte, kam chcete databázi obnovit. Je třeba mít na paměti, že:

  • Nemůžete obnovit celou farmu do alternativního umístění.

  • Pokud vyberete Kopírovat do síťové složky a vybraný bod obnovení nebyl vytvořený pomocí expresního úplného zálohování, zobrazí se vám nové možnosti pro bod obnovení.

  • Pokud vyberete Kopírovat na pásku a vybraný bod obnovení nebyl vytvořený pomocí expresního úplného zálohování, zobrazí se vám nové možnosti pro bod obnovení. U možnosti pásky vyberete knihovnu pásek, kterou chcete pro obnovení použít.

 8. Nastavte možnosti obnovení pro omezení využití šířky pásma sítě, obnovení v síti SAN a oznámení e-mailem a klikněte na Další.

 9. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení obnovy a klikněte na Obnovit.

Obnovení dat do nefunkční farmy

 1. Vytvořte novou farmu, která bude používat stejnou instanci SQL Serveru a stejný front-end webový server jako původní chráněná farma.

 2. Na front-end webovém serveru, který DPM používá k obnovení dat farmy, spusťte na příkazovém řádku tento příkaz:ConfigureSharePoint-EnableSharePointProtection

 3. V konzole správce aplikace DPM klikněte na navigačním panelu na možnost Obnovení.

 4. V podokně Chráněná data rozbalte server obsahující farmu, kterou chcete obnovit, a klikněte na Všechna chráněná data služby SharePoint. Farma se zobrazí v podokně Obnovitelné jako položka název serveru\název farmy.

 5. V kalendáři klikněte na libovolné tučně zvýrazněné datum, abyste obdrželi body obnovení dostupné pro toto datum. Nabídka Čas obnovení uvádí čas každého dostupného bodu obnovení.

 6. V nabídce Čas obnovení vyberte bod obnovení, který chcete použít.

 7. V podokně Akce klikněte na Obnovit.

  Spustí se Průvodce obnovením.

 8. Na stránce Revidovat výběr obnovení klikněte na Další.

 9. Vyberte, kam chcete databázi obnovit. Je třeba mít na paměti, že:

  • Nemůžete obnovit celou farmu do alternativního umístění.

  • Pokud vyberete Kopírovat do síťové složky a vybraný bod obnovení nebyl vytvořený pomocí expresního úplného zálohování, zobrazí se vám nové možnosti pro bod obnovení.

  • Pokud vyberete Kopírovat na pásku a vybraný bod obnovení nebyl vytvořený pomocí expresního úplného zálohování, zobrazí se vám nové možnosti pro bod obnovení. U možnosti pásky vyberete knihovnu pásek, kterou chcete pro obnovení použít.

 10. Nastavte možnosti obnovení pro omezení využití šířky pásma sítě, obnovení v síti SAN a oznámení e-mailem a klikněte na Další.

 11. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení obnovy a klikněte na Obnovit.

 12. Na hlavním front-end webovém serveru pro serverovou farmu spusťte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint a odpojte front-end webový server od farmy.

© 2017 Microsoft