Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Příprava datového úložiště

Mark Galioto|Poslední aktualizace: 14.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Data Protection Manager

Jedním z hlavních úkolů při nasazování DPM je rozhodnutí o tom, jakým způsobem data zálohovaná touto aplikací ukládat. Projdeme si tyto možnosti:

Přehled ke krátkodobému a dlouhodobému úložišti

V aplikaci DPM bude potřeba vybrat pro zálohovaná data krátkodobé a dlouhodobé úložiště.

ÚložištěKrátkodobéDlouhodobéVlastnosti
Cloud AzureVhodný pro krátkodobé uloženíVhodný pro dlouhodobé uložení– Efektivní a cenově výhodné řešení s možností krátkodobého i dlouhodobého úložiště mimo pracoviště.
– Azure je možné použít jako úložiště pro Hyper-V, SQL Server a data souborového serveru. Azure se dá použít jenom k zálohování dat ze serverů, na kterých běží Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2 s aktualizací SP1.
– Pokud chcete používat Azure Backup, mějte aplikaci DPM spuštěnou na System Center 2012 SP1 nebo vyšším.
PáskaNěkteré typy úloh se dají zálohovat přímo na pásku (D2T) pro krátkodobé uložení.

Patří mezi ně data souborů (svazky, sdílené položky, složky), stav systému, SQL Server, Hyper-V a databáze systému Exchange nekonfigurované na DAG.
Na pásku coby dlouhodobé úložiště mimo pracoviště (D2D2T) se dají zálohovat všechny typy úloh.– Krátkodobé zálohování na pásku může být užitečná pro data, která se nemění příliš často a proto nevyžadují časté zálohování.
– Dlouhodobé uložení na pásce mimo pracoviště se hodí pro data, která je třeba uchovávat kvůli splnění zákonných povinností.
– Pokud používáte pásku jak pro krátkodobou, tak pro dlouhodobou ochranu, aplikace DPM vytváří kopie posledního krátkodobého úplného zálohování, které slouží k vytvoření dlouhodobé zálohy na pásce. Doporučujeme, abyste naplánovali spuštění krátkodobého zálohování den před dlouhodobým zálohováním. Díky tomu budete mít jistotu, že k vytváření dlouhodobé zálohy používáte nejnovější krátkodobou zálohu.
Pokud pro krátkodobou zálohu používáte disk a pro dlouhodobou zálohu používáte pásku, bude dlouhodobá záloha vytvářena z repliky disku.
– Obnovení dat z pásky může být pomalé, a proto se víc hodí pro data s vysokým cílem bodu obnovení (RPO), která po selhání není potřeba zpřístupňovat a obnovovat v krátké kritické době.
– Páska obsahující platné body obnovení se nedá uvolnit ani vymazat. Ochranu pásky zrušíte odebráním zdrojů ze skupiny ochrany a ukončením platnosti bodů obnovení nebo upravením nastavení skupiny ochrany. Pokud chcete ukončit platnost pásky, označte ji jako volnou, potom označení zrušte a pásku znovu zařaďte do katalogu.
– Zálohování a obnovení prostřednictvím pásky může vyžadovat ruční zásahy, například otočení pásky.
– Kapacitu dlouhodobého úložiště je možné zvýšit přidáním více pásek.
– Páskové knihovny nebo samostatná pásková jednotka musí být fyzicky připojené k serveru DPM. Pásková knihovna může být připojená přímo pomocí SCSI nebo pomocí sítě SAN.
DiskVšechna data zálohovaná pomocí DPM se dají krátkodobě ukládat na disk (D2D).Na disk se nedá ukládat dlouhodobě.– Disky nabízejí rychlý způsob zálohování a obnovení dat. To je vhodné pro data s nízkým cílem bodu obnovení (RPO), která je nutné v případě potřeby rychle obnovit.
– Disky můžou nabídnout redundanci díky technologiím, jako je například RAID.
– Maximální doba uchování pro disk je 448 dnů.
– Zálohování na disk nemá žádný vliv na probíhající úlohy.

Příprava cloudového úložiště (Azure Backup)

Chráněná data DPM můžete zálohovat do systému Azure pomocí služby Azure Backup. To je užitečné v několika případech:

 • Aplikace DPM je nasazená místně jako fyzický server nebo virtuální počítač – Pokud nasadíte DPM jako fyzický server nebo jako místní virtuální počítač technologie Hyper-V, můžete zálohovat data na disk a na pásku a současně taky pomocí služby Azure Backup.

 • Aplikace DPM je nasazená jako virtuální počítač v Azure – Pokud je aplikace DPM nasazená jako virtuální počítač Azure (to je možné ze System Center 2012 R2 s aktualizací 3), můžete data zálohovat na disky Azure připojené k virtuálnímu počítači DPM Azure a pak přesměrovat datové úložiště se zálohou na Azure Backup.

Při nastavování skupiny ochrany v aplikaci DPM vyberte disk pro krátkodobé ukládání a pak zapněte zálohování online do Azure. Je třeba mít na paměti, že:

 • Existuje několik předpokladů a omezení. Další informace.

 • Než v konzole DPM zapnete u skupiny ochrany zálohování do cloudu, budete muset nastavit službu Azure Backup. Tady si přečtěte, jak pomocí DPM nastavit Azure Backup.

Příprava diskového úložiště

Aplikace DPM zálohuje data na disk coby krátkodobé úložiště tak, že je ukládá do fondu úložiště DPM. Fond úložiště je sada disků a svazků, na které server DPM ukládá body obnovení pro chráněná data. Než na disk půjde ukládat data, budete potřebovat aspoň jeden disk nebo svazek ve fondu úložiště. Fondem úložiště může být cokoli z následujícího:

 • Přímo připojené úložiště (DAS)

 • Síť SAN (Storage Area Network) prostředí Fiber Channel

 • Úložné zařízení iSCSI nebo síť SAN

Osvědčené postupy pro fond úložiště

Osvědčený postupPodrobnosti
Omezení disku– Server DPM vyžaduje alespoň dva nainstalované disky. Jeden vyhrazený pro spouštění, systém a instalační soubory aplikace DPM a druhý vyhrazený pro fond úložiště. V DPM se disk definuje jako jakékoli diskové zařízení označované jako disk v nástroji Správa disků systému Windows. DPM nepřidá žádné disky obsahující spouštěcí soubory, systémové soubory nebo jakékoliv součásti instalace DPM do fondu úložiště.
– Disky přidané do fondu úložiště by neměly mít oddíly. DPM při přípravě disky znovu naformátuje a vymaže z nich veškerá data.
– Fond úložiště podporuje většinu typů disků, včetně IDE, SATA a SCSI. Podporuje taky MBR (hlavní spouštěcí záznam) i GPT (tabulku oddílů GUID). Důrazně doporučujeme používat disky GPT.
– Pokud pro fond úložiště použijete síť SAN, doporučujeme, abyste pro disk i pásku vytvořili samostatnou oblast. Nekombinujte zařízení v jedné oblasti.
– DPM ve fondu úložiště nepodporuje disky USB/1394.
– Pro diskový fond úložiště se nedají použít Prostory úložiště.
– Někteří OEM výrobci zahrnují diagnostický oddíl, který se instaluje z dodaného média. Diagnostický oddíl se může nazývat také OEM oddíl nebo EISA oddíl. EISA oddíly je třeba z disků odebrat předtím, než je možné disk přidat do fondu úložiště.
– Můžete nahradit vlastní svazky, které definujete ve Správě disků pro svazky ve fondu úložiště.
– Doporučujeme používat rozšiřitelný hardware, abyste v případě potřeby mohli navýšit kapacitu.
– DPM vyžaduje 120 TB na jeden server DPM.
Podpora odstranění duplicitAplikace DPM spuštěná jako virtuální počítač technologie Hyper-V dokáže zálohovat data do sdílených složek virtuálních pevných disků na souborovém serveru systému Windows s povolenou deduplikací dat. Další informace najdete v části Odstranění duplicit dat v úložišti DPM.
Požadavky na kapacituPožadavky na kapacitu závisí primárně na velikosti chráněných dat, každodenní velikosti bodů obnovení, očekávané míře růstu objemu dat a na cílech rozsahu uchování.

Každodenní velikost bodů obnovení odkazuje na celkovou velikost změn provedených u chráněných dat během jednoho dne. To zhruba odpovídá velikosti přírůstkové zálohy. Rozsah uchování odkazuje na počet dní, po které chcete uložit body obnovení chráněných dat na disk. Co se týče souborů, DPM může ukládat maximálně 64 bodů obnovení pro každý svazek zahrnutý do skupiny ochrany a každý den může vytvářet maximálně 8 naplánovaných bodů obnovení pro každou skupinu ochrany.

Rozsah uchování představuje počet dní, po které chcete mít body obnovení chráněných dat uložené na disku. Co se týče souborů, DPM může ukládat maximálně 64 bodů obnovení pro každý svazek zahrnutý do skupiny ochrany a každý den může vytvářet maximálně 8 naplánovaných bodů obnovení pro každou skupinu ochrany. Limit 64 bodů obnovení pro soubory vychází z omezení služby Stínová kopie svazku (VSS). Limit bodů obnovení se netýká dat aplikací.

Fond úložiště doporučujeme vytvořit dvakrát větší, než je velikost chráněných dat. To předpokládá každodenní velikost bodů obnovení odpovídající 10 % velikosti chráněných dat a 10denní rozsah uchování. Velikost dobře odhadnete, když se podíváte na přírůstkovou zálohu z průměrného dne. Pokud přírůstková záloha pro 100 GB dat zahrnuje třeba 10 GB dat, velikost denních bodů obnovení bude pravděpodobně okolo 10 GB. Jestliže vaší organizaci nevyhovuje 10 % a 10 dní, bude potřeba odhad upravit.

Mějte na paměti, že čím delší bude rozsah uchování, tím méně bodů uchování můžete každý den vytvořit. Pokud je váš cíl rozsahu uchování například 64 dnů, můžete každý den vytvořit pouze jeden bod obnovení. V případě osmidenního rozsahu můžete denně vytvořit osm bodů obnovení. Při cíli rozsahu uchování o 10 dnech můžete každý den vytvořit přibližně šest bodů obnovení.
Konfigurace diskuPokud pro fond úložiště používáte přímo připojené úložiště, můžete použít jakoukoli hardwarovou konfiguraci disků RAID, nebo můžete použít konfiguraci JBOD. Softwarovou konfiguraci RAID na discích, které přidáte do fondu úložiště, nevytvářejte.

Při rozhodování o konfiguraci disků zvažte relativní důležitost kapacity, nákladů, spolehlivosti a výkonu ve vašem prostředí. Například JBOD nezabírá místo na disku ukládáním dat parity, a tak maximálně využije kapacitu úložiště. Ze stejného důvodu je spolehlivost konfigurací JBOD na nízké úrovni – selhání jediného disku má za následek nevyhnutelnou ztrátu dat.

Pro typické nasazení doporučuje DPM konfiguraci RAID 5, která nabízí efektivní kompromis mezi kapacitou, náklady, spolehlivostí a výkonem.

Tabulka níže pomocí stupnice 4 (velmi dobré) až 1 (přijatelné) porovnává kompromisy konfigurace JBOD a různých úrovní konfigurace RAID, takže vám pomůže zhodnotit možnosti konfigurace disků ve vašem fondu úložiště.
Vlastní svazkyV některých případech můžete chtít použít vlastní svazek, který není ve fondu úložiště a používá se pro uložení bodů obnovení a repliky člena skupiny ochrany. Jde o situace, kdy například chcete mít větší kontrolu nad úložištěm pro určité zdroje dat nebo je potřeba kritická data uložit pomocí výkonné logické jednotky (LUN) v síti SAN.

Jako vlastní svazek lze vybrat každý svazek připojený k serveru DPM kromě svazku, který obsahuje systémové soubory a soubory programů. Pokud chcete pro člena skupiny ochrany použít vlastní svazky, musí být dostupné dva vlastní svazky – jeden pro uložení repliky a druhý pro uložení bodů obnovení.

DPM nemůže spravovat místo na vlastních svazcích. Pokud vás DPM upozorní, že na vlastním svazku repliky nebo svazku bodů obnovení dochází místo, bude potřeba ručně změnit velikost vlastního svazku pomocí Správy disků.

Po vytvoření skupiny už se nedá změnit výběr fondu úložiště ani vlastního svazku pro člena skupiny ochrany. Pokud to chcete provést, ukončete ochranu zdroje dat a pak ho zase do skupiny ochrany vraťte.

Porovnání možných konfigurací disků

Disk

Konfigurace diskuKapacitaNákladySpolehlivostVýkon a škálovatelnost
JBOD4414
RAID 04414
RAID 11143
RAID 53333
RAID 101144

Konfigurace fondu úložiště

Až budete mít minimálně jeden disk nastavený v souladu s požadavky, můžete ho přidat do fondu úložiště.

 • V konzole správce aplikace DPM klikněte na Správa > Disky.

 • Klikněte na tlačítko Přidat na pásu karet nástroje a v části Přidat disky do fondu úložiště vyberte disk, který chcete přidat, ze seznamu Dostupné disky.

Po nastavení fondu úložiště můžete při vytváření skupin ochrany obsahujících zdroje dat, které chcete zálohovat, nakonfigurovat disk jako krátkodobé úložiště pro tato zálohovaná data.

Příprava zálohování na pásku

 • Nástroj DPM může zálohovat do knihoven pásek nebo na samostatné páskové jednotky.

 • Bude potřeba, abyste knihovny pásek nebo samostatné páskové jednotky připojili k serveru DPM pomocí sítě SAN nebo rozhraní SCSI. Pásková zařízení musí být s DPM kompatibilní. Přečtěte si téma Identifikace kompatibilních knihoven pásek .

 • Tady pro vás máme seznam Kompatibilní knihovny pásek.

 • Potřebná kapacita pásky závisí na velikosti chráněných dat a počtu spuštěných úloh zálohování na pásku. Potřebný počet pásek pro skupinu ochrany získejte vynásobením požadované četnosti zálohování a rozsahu uchování.

 • U samostatných páskových jednotek provede aplikace DPM pro každou skupinu ochrany následující akce:

  • Připojí všechny krátkodobé zálohy k jedné pásce.

  • Připojí všechny dlouhodobé zálohy k jedné pásce, která není totožná s páskou pro krátkodobé zálohy.

  • Když se páska zaplní, DPM vydá upozornění, abyste přidali novou, volnou pásku.

 • U knihoven pásek:

  • DPM může ke každé skupině ochrany přidělit dvě nebo více pásek. Všechny zdroje dat v ochranné skupině se vždy připojí ke stejné pásce jak pro krátkodobou, tak i dlouhodobou ochranu.

  • Pokud nastavení skupiny ochrany určuje přidělení více než jedné jednotky, zdroje dat se rozdělí mezi pásky. Pokud máte například pět zdrojů dat a jednotku s maximálním limitem dvou zdrojů, DPM může zapsat tři zdroje dat na jednu pásku a dva na další. To by mohlo způsobovat nerovnoměrné rozložení dat mezi pásky v závislosti na velikost dat, všech dalších naplánovaných úlohách zálohování na pásky a počtu okamžitě dostupných páskových jednotek.

 • Dlouhodobé zálohy na pásku přidělují pásku pro každou úlohu úplné zálohy, takže každý bod obnovení dlouhodobé zálohy je vždy na nové pásce.

 • Počet dostupných volných pásek se sníží, jakmile jsou pásky přiřazeny k dlouhodobé či krátkodobé záloze. Pokud není pro dlouhodobou zálohu k dispozici nová páska, je vydána výstraha.

 • Pokud jsou krátkodobé zálohy nakonfigurovány pro použití pásky a je použita volba úplné zálohy, bude každá úloha úplné zálohy vyžadovat novou volnou pásku.

 • Pokud spustíte dvě různé akce Vytvořit bod obnovení (na pásku) pro dva členy skupiny ochrany, vytvoří nástroj DPM dvě úlohy zálohování na pásku a bude potřebovat dvě pásky. Pokud pro dva členy skupiny ochrany spustíte jednu akci Vytvořit bod obnovení (na pásku), použije se jedna páska. To zaručuje, že jsou data pro vybrané členy skupiny ochrany seřazena pro ad-hoc zálohy do stejného typu.

Nainstalujte a nakonfigurujte pásková zařízení

 1. Připojte páskovou jednotku – páskové zařízení připojte a nainstalujte na server DPM podle s ním dodaných pokynů.

 2. Ověřte sériová čísla – zkontrolujte, jestli měnič médií a páskové jednotky mají sériová čísla. DPM používá tato čísla pro identifikaci. Nainstalované páskové jednotky jsou uvedeny ve Správci zařízení.

 3. Přidejte výjimky brány firewall – přidejte výjimky brány firewall tak, aby aplikace DPM mohla pásku zjistit:

  C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\SQL\SSQL10_50.MSDPMV4RC\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\bin\DPMLA.exe

 4. Přidejte výjimky brány firewall – přidejte výjimky brány firewall tak, aby aplikace DPM mohla pásku zjistit:

  C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\SQL\SSQL10_50.MSDPMV4RC\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\bin\DPMLA.exe

 5. Detekujte ručně – Aplikace DPM automaticky zjistí pásková zařízení, která jsou k ní fyzicky připojena, a zobrazí je v pracovním prostoru Knihovny v zobrazení Správa. Pokud se zařízení nezobrazí, můžete ho detekovat ručně pomocí tlačítka Prohledat znovu. To může zabrat několik minut. Po opětovném prohledání zkontrolujte, zda jsou podrobnosti zobrazené ve Správci zařízení a v knihovně pásků stejné

 6. Nastavte sdílení pásky – nastavte sdílení pásky, pokud chcete jednu knihovnu pásek sdílet mezi více servery DPM. Je třeba mít na paměti, že:

  • Knihovna pásků obvykle představuje kolekci páskových jednotek, které automaticky připojují a odpojují pásková média.

  • Knihovna pásků se musí nacházet v prostředí úložiště sítě SAN.

 7. Server knihovny je počítač, na kterém je nainstalována aplikace DPM, byl na něm spuštěn příkaz sdílení knihovny a povolil se měnič médií. Klient knihovny je počítač, na kterém je nainstalována aplikace DPM, byl na něm spuštěn příkaz sdílení knihovny a nepovolil se měnič médií. Doporučujeme, aby byla konfigurace systému počítače serveru knihovny a všech klientských počítačů knihovny co nejpodobnější a neprovádějte konfiguraci žádných ochranných skupin na serveru knihovny.

 8. Všechny servery DPM používající sdílené knihovny musí používat podobné instalace SQL Serveru pro hostování databází aplikace DPM. Například musí všechny používat místní instanci databáze aplikace DPM nebo všechny z nich musí používat vzdálenou instanci. Není možné, aby některé servery DPM používaly místní instanci a jiné vzdálenou instanci.

Když po nastavení pásek vytvoříte skupinu ochrany včetně zdrojů dat, které chcete chránit, budete moct vybrat pásku pro dlouhodobé a krátkodobé ukládání dat.

Pokud chcete používat sdílenou knihovnu pro více serverů DPM, pokračujte v dalším postupu.

Nastavení sdílení pásky

 1. V počítači, který bude pracovat jako server knihovny pro sdílenou knihovnu, povolte měnič médií pomocí správce zařízení. V každém klientském počítači knihovny ověřte, že není povolen měnič médií.

 2. Instancím systému SQL Server na serveru knihovny a klientským počítačům knihovny povolte protokol pojmenovaných kanálů. Pak restartujte službu SQL.

 3. Konfigurujte servery DPM pro použití sdílené knihovny. Na všech klientských počítačích knihovny otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a spusťte následující příkazy:

  • cd <system drive>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  • AddLibraryServerForDpm.exe -DpmServerWithLibrary <FQDN of library server>, kde je plně kvalifikovaný název domény serveru knihovny.

 4. V počítači serveru knihovny otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a jednou spusťte následující příkazy u jednotlivých klientů knihovny. Například pokud váš server knihovny podporuje tři klienty knihovny, musíte tento příkaz spustit na serveru knihovny třikrát.

  • cd <system drive>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  • AddLibraryServerForDpm.exe - ShareLibraryWithDpm <FQDN of library client>, kde představuje plně kvalifikovaný název domény klienta knihovny.

 5. Na všech klientských počítačích knihovny (nikoliv na serveru knihovny) otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a spusťte následující příkazy. Před spuštěním příkazů ověřte na všech klientských počítačích, že SQL Server (MSDPM2012) a služby agenta SQL Serveru (MSDPM2012) používají doménový uživatelský účet jako účet pro přihlášení, a ne místní účet, který se používá jako výchozí konfigurace a že použitý doménový účet je členem místní skupiny správců na všech počítačích, které sdílí knihovnu.

  • cd <system drive>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  • SetSharedDpmDatabase -DatabaseName <SqlServer\Instance\DatabaseName> [-DoNotMoveData], kde <_sqlserver5c_instance5c_databasename> je název databáze serveru knihovny. Název najdete v okně O aplikaci DPM v konzole správce aplikace DPM. Odtud můžete informaci zkopírovat pomocí myši.

 6. V konzole správce aplikace DPM na serveru knihovny proveďte opětovné prohledání a pak proveďte opětovné prohledání nebo obnovení na všech klientských počítačích knihovny.

  Nejrychlejší způsob jak zobrazit všechna média na všech serverech DPM je provést opakované prohledání v každém serveru následované podrobnou inventurou. V dalším kroku na libovolném serveru označte několik médií jako volných a pak proveďte obnovení na dalších serverech. Po dokončení konfigurace sdílení knihovny můžete použít sdílenou knihovnu pásek, jako kdyby byla připojena ke každému serveru DPM.

© 2017 Microsoft