Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Příprava prostředí pro aplikaci System Center 2016 Data Protection Manager

Mark Galioto|Poslední aktualizace: 24.04.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Data Protection Manager

Na tyto požadavky a aspekty byste měli pamatovat při nasazování nástroje System Center 2016 Data Protection Manager (DPM). Pokud vyhodnocujete prostředí, podívejte se na Systémové požadavky aplikace System Center 2016.

To nejdůležitější na začátek

Rozhodněte se, jak chcete nasadit DPM:

  • Jako samostatný fyzický server – Aplikaci DPM můžete nasadit jako fyzický samostatný server pro zálohování místních dat. Vezměte na vědomí, že fyzické servery DPM není možné nasadit v clusteru, ale z jedné konzole můžete spravovat více fyzických serverů, a to nainstalováním nástroje Central Console do aplikace System Center Operations Manager.

  • Jako virtuální počítač s technologií Hyper-V – server DPM může běžet jako virtuální počítač hostovaný na serveru hostitele s technologií Hyper-V pro zálohování místních dat. Seznam důležitých informací pro toto prostředí najdete v tématu Instalace aplikace DPM jako virtuálního počítače na místní server Hyper-V.

  • Jako virtuální počítač Windows ve službě VMWare – v aplikaci DPM 2012 R2 Update 5 a vyšší můžete nasadit DPM pro poskytování ochrany pro úlohy Microsoftu na virtuálních počítačích s Windows ve službě VMWare. V této situaci se DPM dá nasadit jako fyzický samostatný server, jako virtuální počítač Hyper-V nebo jako virtuální počítač s Windows ve službě VMWare.

  • Jako virtuální počítač Azure – v aplikaci DPM 2012 R2 Update 3 a vyšších můžete spustit DPM jako virtuální počítač v Azure a zálohovat cloudová pracovní prostředí spuštěná jako virtuální počítače Azure. Informace o tomto nasazení najdete v tématu Instalace aplikace DPM jako virtuálního počítače Azure.

U všech nasazení budete potřebovat následující:

  • Instanci serveru SQL Server nainstalovanou a spuštěnou pro databázi DPM. Instanci lze použít pro společné umísťování na server DPM nebo vzdálený server.
  • Disk, který bude použit jako vyhrazené místo pro ukládání dat DPM.
  • Agenta ochrany DPM nainstalovaného v počítači a na serverech, které chcete chránit pomocí DPM.

Databáze systému SQL Server

Aplikace DPM používá systém SQL Server jako databázi k ukládání záložních informací o zatížení, serverech a počítačích, které chrání.

PožadavekPodrobnosti
VerzeSQL Server 2016 – Standard nebo Enterprise 64 bitů (aplikace DPM 2016 R2 s kumulativní aktualizací Update Rollup 2 a vyšší)
SQL Server 2014 se všemi aktualizacemi Service Pack a dalšími aktualizacemi – Standard nebo Enterprise 64 bitů
SQL Server 2012 s aktualizací SP2 a vyšší – Standard nebo Enterprise 64 bitů
Paměť RAMMinimálně 4 GB, doporučeno 8 GB RAM
DiskMinimálně 1 GB, doporučují se 3 GB
Požadované funkceSlužby databázového stroje, služby hlášení
KontrolySQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Dynamické portyPodporováno
AlwaysOnNepodporováno
InstalaceNainstalujte systém SQL Server na vzdálený server nebo na server DPM. Systému musíte nainstalovat a spustit před instalací serveru DPM.
Vzdálená instalaceInstalaci proveďte ve stejné doméně a časovém pásmu, jako má server DPM.
Instalace systému SQL Server na řadiči domény není pro aplikaci DPM podporována.
Přečtěte si informace o nastavení vzdálené instance systému SQL Server.
Pokud nasazujete server DPM jako virtuální počítač Azure, můžete určit virtuální počítač Azure se systémem SQL Server jako instanci vzdáleného systému SQL Server. Nelze použít místní systém SQL Server. Použití Databáze SQL Azure není aktuálně podporováno.
Clusterovaný systém SQL ServerPodporováno

Server DPM

PožadavekPodrobnosti
HardwarePožadavky na hardware pro System Center 2016
SoftwareWindows Server 2016, edice Datacenter a Standard
Windows Server 2012 R2, edice Datacenter a Standard
Instalační požadavkyMicrosoft .NET Framework 4.0
Instalační služba systému Windows 4.5 nebo novější verze
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
Windows PowerShell 3.0
Ukládání jediné instance systému Windows (Windows Single Instance Store / SIS)
Zasílání zpráv o chybách aplikací (Microsoft Application Error Reporting)
Pokud tyto nezbytné požadavky nejsou nainstalovány, instalační program je automaticky nainstaluje.
OmezeníAplikaci DPM můžete nainstalovat na svazek operačního systému nebo na jiný svazek.
Aplikace DPM je navržena pro spouštění na samostatném jednoúčelovém serveru. Aplikaci DPM neinstalujte na:
– server se spuštěnou rolí aplikačního serveru
– server Operations Manager Management
– server se systémem Exchange
– server spuštěný v uzlu clusteru
Aplikace DPM není podporována u žádné z uvedených verzí systému Windows Server v tureckém jazyce.

Disky a úložiště

PožadavekMinimumDoporučeno
DiskAplikace DPM vyžaduje:
– disk pro instalaci aplikace DPM – systémové soubory, instalační soubory, potřebný software, soubory databáze
– disk vyhrazený pro fond úložiště
Instalace aplikace DPMUmístění instalace aplikace DPM: 3 GB
Jednotka souborů databáze: 900 MB
Systémová jednotka: 1 GB
Místo na systémovém disku je potřeba, pokud je systém SQL Server nainstalován na serveru DPM. Pokud je systém SQL Server vzdálený, budete pro systémové jednotky potřebovat výrazně méně místa na disku.
Pro každý chráněný svazek potřebujete minimálně 300 MB volného místa určeného pro deník změn. Kromě toho budete potřebovat další místo, protože aplikace DPM zkopíruje soubor katalogu do dočasného umístění instalace aplikace DPM k archivaci. Doporučujeme, aby měl svazek instalace aplikace DPM přibližně 2–3 GB volného místa.
Disk pro fond úložiště1,5–3krát velikost chráněných dat2–3krát velikost chráněných dat
Logická jednotka (LUN)Maximálně 17 TB pro dynamické disky tabulky oddílů GUID (GPT)
2 TB pro disky s hlavním spouštěcím záznamem (MBR)
Požadavky jsou založeny na maximální velikosti pevného disku, který se zobrazí v operačním systému.
OmezeníFondy úložiště aplikace DPM musí být dynamické.
Aplikaci DPM nemůžete nainstalovat na disk použitý pro fond úložiště.
Ke zdroji chráněných dat můžete připojit nebo přidružit vlastní svazky. Vlastní svazky mohou být základní nebo dynamické disky, ale místo na těchto svazcích nemůžete spravovat v konzole správce aplikace DPM.
Zálohovat můžete na pásku s připojenými knihovnami pásek iSCSI. Pro toto připojení doporučujeme využít samostatný adaptér. Pokud používáte DPM 2012 R2 s kumulativní aktualizací 3 nebo pozdější, můžete virtuální páskové knihovny používat taky s virtuálním adaptérem Fibre Channel. Další informace naleznete v tématu [Kompatibilní páskové knihovny]().
Virtuální server DPMPokud je aplikace DPM spuštěna ve virtuálním počítači, může používat toto úložiště:
– .VHD disk, který splňuje požadavky konfigurace uvedené v instalaci aplikace DPM ve virtuálním prostředí
– předávací disk s hostitelským přímo připojeným úložištěm (DAS)
– předávací jednotku iSCSI LUN připojenou k hostiteli
– předávací optický kanál LUN připojený k hostiteli
– cíl iSCSI jednotky LUN připojený přímo k virtuálnímu počítači DPM
– optický kanál jednotky LUN připojený k virtuálnímu počítači DPM pomocí řadiče systému Windows Server 2012 Virtual Fiber Channel (VFC)

Chráněné úlohy

PožadavekPodrobnosti
Omezení velikosti chráněného pracovního vytíženíAplikace DPM dokáže chránit až 600 svazků. 300 svazků replik a 300 svazků bodů obnovení.

Při maximální velikosti jsou chráněné zdroje obvykle rozloženy přibližně na 75 serverech a 150 klientských počítačích.

K ochraně této maximální velikosti potřebuje aplikace DPM 120 TB místa na server s 80 TB replikovaného místa s maximální velikostí bodu obnovení 40 TB.
Rozhraní .NET frameworkPřed instalací agenta ochrany DPM musí všechny chráněné počítače obsahovat nainstalované minimálně rozhraní .NET Framework 4.0.
Windows Management Framework (WMF)Pokud chráníte server vydaný před Windows Serverem 2012, musíte před instalací agenta DPM nainstalovat odpovídající verzi WMF:
- WMF 3.0 pro Windows Server 2008 SP 2
- WMF 4.0 pro Windows 7, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 a novější samostatnou instalaci WMF nevyžadují.
Chráněné úlohyAktuální seznam chráněných úloh najdete v Přehledu funkcí aplikace DPM pro podporu ochrany.
PožadavkyAgent ochrany aplikace DPM musí být nainstalován do chráněného počítače. Další informace najdete v tématu Nastavení agenta ochrany.

Chráněné svazky musí mít velikost alespoň 1 GB se systémem souborů NTFS.

Serverové operační systémy chráněné službou DPM musí být 64bitové.

Práce v síti

PožadavekPodrobnosti
DoménaServer DPM se musí nacházet v doméně Active Directory systému Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003.
Důvěryhodnost doményAplikace DPM podporuje ochranu dat mezi doménovými strukturami, pokud vytvoříte obousměrný vztah důvěryhodnosti mezi různými doménovými strukturami na úrovni doménových struktur.

Aplikace DPM může chránit servery a pracovní stanice mezi doménami v rámci doménové struktury, která má oboustranně důvěryhodný vztah s doménou serveru DPM. Pokud neexistuje obousměrný vztah důvěryhodnosti, aplikace DPM nedokáže zajistit ochranu počítačů v pracovních skupinách a nedůvěryhodných doménách. Více informací najdete v tématu [Zálohování a obnovení zatížení v pracovních skupinách a nedůvěryhodných doménách]().
Konfigurace sítěPokud chráníte data přes síť (WAN), budete potřebovat pásmo o minimální šířce 512 kilobitů za sekundu (kb/s).
Aplikace DPM nepodporuje oddělené jmenné prostory.

Vzdálená správa

PožadavekPodrobnosti
Centrální konzolaPoužijte nástroj Central Console ke správě více serverů DPM z jednoho místa.

Nainstalujte ho na server, na kterém běží System Center 2016 Operations Manager. Také budete muset na server DPM nainstalovat agenta Operations Management. Další informace najdete v tématu [Instalace nástroje Central Console]().
Správa prostředí DPMNainstalujte prostředí DPM Management Shell do klientského počítače pro přímou správu jednoho nebo více serverů DPM pomocí prostředí Windows PowerShell. Nainstalujte ji z instalačního programu aplikace DPM.

Prostředí správy DPM se dá nainstalovat na počítače se systémy Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10. Počítač musí obsahovat minimálně rozhraní .NET Framework 4.0.
Konzola pro vzdálenou správuNastavení Konzoly pro vzdálenou správu jednoho serveru DPM

Konzolu správce aplikace DPM nelze nainstalovat na vzdálený počítač.

Prostředí správy DPM se dá nainstalovat na počítače se systémy Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10. Počítač musí obsahovat minimálně rozhraní .NET Framework 4.0.
© 2017 Microsoft