Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nastavení protokolování DPM

Mark Galioto|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Data Protection Manager

DPM zaznamenává aktivitu v souborech protokolu (*.errlog). Soubory protokolu jsou odděleny tabulátory a pro snadné prohlížení je můžete otevřít v aplikaci Excel. Filtrovat můžete také pomocí určitých úrovní a ID úloh a hledat tak události, které vás zajímají. Každá položka protokolu má ID úlohy protokolu vygenerované aplikací DPM jako jedinečný identifikátor GUID pro každou úlohu DPM. ID vám pomůže sledovat položky protokolu pro konkrétní úlohy. Soubory protokolu se nachází v těchto umístěních:

  • Informace o instalaci DPM: Protokolovány na serveru DPM v C:\DPMLogs. Ve verzi DPM 2012 R2 se nachází v %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPMLogs.

  • Informace o aktivitě DPM: Protokolovány na serveru DPM v %ProgramFiles%\Microsoft DPM\DPM\Temp. Ve verzi DPM 2012 R2 se nachází v %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPMLogs.

  • Aktivita chráněného klienta: Protokolována na klientském počítači v %ProgramFiles%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Temp Logs. Klientem iniciované aktivity, například samoobslužné obnovení, jsou na klientském počítači protokolovány podle uživatele (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data Protection Manager 2012\)

Nastavení souborů protokolu můžete upravit následovně:

Název hodnotyTyp hodnoty / Povolené hodnotyPodrobnosti
TraceLogLevelDWORD

TRACE_ERROR – zaznamenává všechny chyby a selhání – výchozí nastavení

TRACE_DBG_ACTIVITY – protokoluje všechny aktivity, například spuštění, zrušení, ukončení

TRACE_DBG_NORMAL – protokoluje činnosti, které jsou považovány za důležité

TRACE_DBG_CRITICAL – ukládá pouze kritické chyby

TRACE_DBG_FATAL – protokoluje závažné chyby, například selhání úloh
Určuje úroveň protokolování.

Může být potlačen za binární. Platná bitová maska s povolenými hodnotami je:

enum TRACE_FLAG{

TRACE_ERROR = 0x2,

TRACE_DBG_ACTIVITY = 0x4,

TRACE_DBG_ = 0x8,

TRACE_PERF = 0x20,

TRACE_DBG_FATAL = 0x200,

TRACE_DBG_CRITICAL = 0x400
};

Můžete také povolit úplné protokolování podrobností, ale vezměte na vědomí, že tato akce ovlivní výkon. Pokud tuto funkci potřebujete po omezenou dobu, proveďte následující:

1. V registru na adrese HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager přidejte hodnotu DWORD TraceLogLevel a nastavte ji na 0x43e.
2. Postup okamžitého zastavení služeb DPM, pro které chcete povolit podrobné protokolování a odstranění starých protokolů.
3. Po reprodukci problému a dokončení odstraňování potíží, odstraňte položky registru, který jste vytvořili, a znovu spusťte zastavené služby tak, aby znovu pracovalo podrobné protokolování.
TraceLogPathREG_SZUrčuje umístění protokolu.

Vyžaduje platnou cestu svazku NTFS s 3 GB komprimované prostoru na serveru DPM (v názvu cesty obsahujícím mezery nejsou vyžadovány uvozovky).

Může být potlačen za binární.
TraceLogMaxSizeDWORDUrčuje velikost souboru protokolu

5 MB ve výchozím nastavení

Velikost souboru (celkové místo na disku využité pro tento binární soubor protokolu = velikost * počet uložených souborů)
TraceLogMaxNumDWORDMaximální počet souborů protokolu, které chcete uložit

Výchozí nastavení: 30

Aktuální počet souborů protokolu se sleduje v HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager: TraceLogNextNum (DWORD). Jedná se o vnitřní klíč registru a doporučujeme ho neupravovat.

Binární mapování a mapování služby

Mapování mezi některými binárními názvy protokolů a službami je shrnuto v následující tabulce.

Služba/procesNázev v binárním formátuPodrobnosti
Modul DPM (MSDPM)MSDPMProtokoly modulu MSDPM obsahují informace o volání rozhraní API modulu a spouštění úloh, úloh údržby apod.
Agent replikace DPM (DPMRA)DPMRAUkládá do protokolu informace o zálohách na pásky, replikacích disků, obnovení, sekundárních replikacích DPM. Na serveru DPM a chráněném klientovi.
Agent knihovny DPM (DPMLA)LAAgentAktivity související s knihovnou protokolů. Na serveru DPM a sdílené knihovně serveru.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ APLIKACE DPMDPMUIUkládá do protokolu činnosti uživatelského rozhraní, například monitorování, ochranu, obnovení atd.
Prostředí PowerShell CLI DPMDPMCLIUkládá do protokolu všechny akce rutiny
Správce přístupu DPMDPMMACUkládá do protokolu automatické chování jako růst, opakované spouštění úloh a informace o správci řízení přístupu.
Exchange Cmdlet Wrapper

E14 Cmdlet Wrapper
ExchangeCmdletsWrapperUkládá do protokolu různé rutiny spouštěné DPMRA na straně klienta Exchange
Koordinátor agentůAgentBootStrapperUkládá do protokolu informace během instalace agenta a upgradů
Klientská služba DPMDPMClientProtectionUkládá do protokolu klientem nainstalované DPM na přenosné počítače. Používá se pouze na straně přenosných počítačů.
Nástroj pro zálohování DPMDpmBackupUkládá do protokolu informace o nástroji zálohování DPM
Nainstalovat nástroj Příprava SQL (vzdálený server SQL)Přípravný zaváděcí nástroj SQLUkládá do protokolu informace v průběhu instalace vzdáleného systému SQL Server před instalací.
DPM BackupDpmBackupUkládá do protokolu informace nástroje pro zálohování DPM
DPM WriterDPMWriterUkládá do protokolu informace o zálohách na pásku a zálohách na sekundární server. Pouze na serveru DPM.
WSS Cmdlet WrapperWssCmdletsWrapperUkládá do protokolu informace o spouštění rutiny WSS ve službě SharePoint WFE. Pouze v chráněném klientovi.

Protokoly jsou v: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
Klient SQL EUREurClientInstaluje se do počítačů, kde je nainstalován klient SQL EUR. Ukládá do protokolu informace o připojení k serveru DPM, spouštění a rušení obnovení atd.

Protokoly jsou v: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
Uživatelské rozhraní klienta přenosného počítačeDPMClientUIUkládá do protokolu informace o různých akcích aktivovaných v uživatelském rozhraní klienta DPM a selháních.

Protokoly jsou v: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
© 2017 Microsoft