Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Zpráva k vydání verze produktu System Center 2016

CFreemanwa|Poslední aktualizace: 18.04.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016.

V následujících odstavcích jsou vypsané známé problémy a postup, jak tyto problémy zmírnit. Tato zpráva platí jenom pro System Center 2016.

Zpráva k vydání verze nástroje System Center 2016 – Data Protection Manager

Následující zpráva k vydání verze platí pro System Center 2016 – Data Protection Manager.

Tichá instalace nástroje System Center DPM na SQL Serveru 2008

Popis: Nejde provést tichou instalaci DPM 2016 RTM na SQL Server 2008.

Alternativní řešení: DPM 2016 RTM nasaďte na vyšší verzi SQL Serveru než 2008 nebo použijte uživatelské rozhraní pro instalaci nástroje DPM 2016.

Aplikace DPM 2016 na Windows Serveru 2016 se zpomaluje a přestává reagovat v důsledku spotřeby velkého množství paměti

Popis: Spotřeba paměti na DPM Serveru se průběžně zvyšuje až k hodnotě přibližně 90 %, což vede ke zpomalení DPM Serveru.

Řešení: Bylo zjištěno, že problém spočívá v nadřízených vrstvách. Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB4013429.

Virtuální počítače Hyper-V se po upgradu zobrazí v přehledu ochrany dvakrát

Popis: Když virtuální počítač Hyper-V upgradujete z Windows Serveru 2012 R2 na Windows Server 2016 s cílem aktivovat odolné sledování změn (RCT), může se v průvodci vytvořením skupiny ochrany upgradovaný virtuální počítač objevit jako nová položka. Jeden virtuální počítač se tak může zobrazit ve verzi 2016 i ve verzi 2012 R2.

Alternativní řešení: U virtuálních počítačů, které ještě nebyly upgradované, zastavte ochranu pomocí funkce Zachovat data. Po upgradu virtuálního počítače vytvořte novou skupinu ochrany a potom aktualizujte zdroje dat a nastavte ochranu virtuálních počítačů. Tím se u nich nastaví odolné sledování změn (RCT).

Neúspěšná instalace agenta ve Windows Serveru 2008 a Windows Serveru 2008 R2

Popis: Při pokusu o nastavení ochrany Windows Serveru 2008 nebo Windows Serveru 2008 R2 může selhat instalace agenta.

Alternativní řešení: Upgradujte Windows Management Framework (WMF) na produkční server 4.0. Stáhněte si WMF z https://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=40855. Nainstalujte WMF a pak agenta.

Obnovení předchozí verze upgradovaného virtuálního počítače Hyper-V způsobí selhání budoucích bodů obnovení

Popis: Pokud upgradujete chráněný virtuální počítač Hyper-V 2012 R2 na verzi 2016, pak jeho ochranu zastavíte (ale zachováte data) a následně znovu povolíte, nemusí být následná zálohování úspěšná v případě, že kopii 2012 R2 obnovíte v původním umístění.

Alternativní řešení: Po obnovení změňte verzi virtuálního počítače na 2016 a následně proveďte kontrolu konzistence.

Chyby při ochraně založené na úplném obnovení systému

Popis: Pokud nakonfigurujete ochranu na bázi úplného obnovení systému (BMR), úloha ochrany BMR může selhat se zprávou, že replika není dost velká.

Alternativní řešení: Změňte výchozí velikost repliky pro zdroje dat BMR pomocí následujícího klíče registru: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration ReplicaSizeInGBForSystemProtectionWithBMR (DWORD).

Obnovení ochrany databáze DPM po upgradu na DPM 2016

Popis: Při upgradu z verze System Center DPM 2012 R2 na System Center Data Protection Manager 2016 se v některých scénářích můžete změnit název databáze DPM.

Alternativní řešení: Pokud chráníte databázi DPM, nezapomeňte prosím povolit ochranu pro novou databázi DPM. Po ověření upgradu DPM je možné ochranu staré databáze DPM odebrat.

Hyper-V RCT – neúspěšné obnovení souborů u zálohy D-T

Popis: Nepodaří se obnovit virtuální počítače Hyper-V RCT jako soubory vytvořené metodou D-T (directly on tape). U záloh D-D-T se tento problém neprojevuje.

Alternativní řešení: Proveďte obnovení virtuálního počítače do alternativního umístění a potom tyto soubory přeneste do požadovaného umístění.

Nedochází k vyřazení bodů obnovení, což vede ke kumulaci bodů obnovení

Popis: Aplikace DPM vyřazuje body obnovení starší, než je rozsah uchování bodů. Během tohoto procesu vypočítá aplikace DPM u vyřazovaných bodů obnovení velikost spotřebovaného úložiště, což může chvíli trvat. Protože se počítá úložiště, zpožďuje se vyřazování a to může vést k problémům v úložišti.

Řešení: Aplikaci DPM můžete nakonfigurovat tak, aby nepočítala velikost vyřazovaných bodů obnovení. Ve výsledku bude moct skript vyřazení běžet rychle a bude moct vyřadit všechny body obnovení, které jsou starší, než je rozsah uchování, což pomůže při řešení potíží v úložišti. Když je tedy aplikace DPM nakonfigurovaná tak, aby nepočítala během vyřazení velikost, nebude se aktualizovat úložiště spotřebované u jednotlivých zdrojů dat. Spotřeba úložiště pro svazek bude dál ukazovat správné hodnoty. V případě potřeby je možné znovu zapnout výpočet stránky spuštěním skriptu prostředí PowerShell. K zastavení a opětovnému provádění úplných výpočtů velikostí můžete použít následující skript:

Umístění: Program Files\Microsoft System Center 2016\DPM\DPM\bin\Manage-DPMDSStorageSizeUpdate.ps1

Skript: Manage-DPMDSStorageSizeUpdate.ps1 -ManageStorageInfo [StopSizeAutoUpdate | StartSizeAutoUpdate | GetSizeAutoUpdateStatus | UpdateSizeInfo ] [-UpdateSizeForDS ] [-UpdatedDSSizeReport ] [-FailedDSSizeUpdateFile ]

 1. ManageStorageInfo: Určuje druh potřebné operace.

  StopSizeAutoUpdate: Úplně zastaví výpočty velikosti. Ani uživatelské rozhraní ani prostředí PowerShell nebudou oznamovat velikosti.

  StartSizeAutoUpdate: Obnoví výpočty velikostí. Hned po povolení výpočtů velikostí použijte prosím UpdateSizeInfo (v následujících možnostech) k přepočítání velikostí u všech zdrojů dat, u kterých nemusí být vykázané velikosti v prostředí PowerShell a uživatelském rozhraní správné.

  GetSizeAutoUpdateStatus: Informuje o tom, jestli jsou povolené výpočty velikostí.

  UpdateSizeInfo: Aktivuje výpočet velikostí a informuje o velikosti spotřebované zdrojem dat. Tato operace může trvat dlouho, takže ji použijte jenom v případě potřeby pro takové scénáře, jako je fakturace. Chtěli bychom vás upozornit, že během této doby může dojít k selhání zálohování s chybami připojení virtuálního pevného disku.

 2. UpdateSizeForDS: Cesta k textovému souboru se seznamem ID zdrojů dat, pro který je potřeba vypočítat velikost, s ID zdroje dat na jednotlivých řádcích. Pokud se výpočet velikosti nepředá, spustí se pro všechny zdroje dat. Tato možnost se dá použít po použití skriptu UpdateSizeInfo v ManageStorageInfo. Pokud chcete získat ID zdroje dat u určitých zdrojů dat, použijte prosím Get-DPMProtectionGroup | Get-DPMDatasource | Format-table -Property Computer,name,ObjectType,Id.

 3. UpdatedDSSizeReport: Cesta k souboru, ve kterém se uloží aktualizované velikosti zdrojů dat při spuštění skriptu. Pokud se soubor sizes.csv nepředá, vytvoří se v prováděcím adresáři. Tato možnost by se měla použít po použití UpdateSizeInfo v ManageStorageInfo.

 4. FailedDSSizeUpdateFile: Cesta k souboru pro uložení ID zdroje dat pro zdroje dat, pro které nebylo možné vypočítat spotřebu úložiště. Příčinou může být například probíhající zálohování. Pokud se soubor failedDS.txt nepředá, vytvoří se v prováděcím adresáři. Tento soubor se může použít jako vstup pro UpdateSizeForDS pro účely aktualizace velikostí všech datových zdrojů. Tato možnost by se měla použít po použití UpdateSizeInfo v ManageStorageInfo.

Zpráva k vydání verze nástroje System Center 2016 – Operations Manager

Následující poznámky k verzi platí pro System Center 2016 – Operations Manager.

Je třeba znovu integrovat SharePoint s Operations Managerem

Popis: Pokud data nástroje Operations Manager zobrazujete na SharePointu, nebudou fungovat existující zadané adresy URL řídicího panelu webové konzoly a tyto webové části bude třeba znovu vytvořit pomocí následujících kroků.

Alternativní řešení: Provedením následujícího postupu nastavte SharePoint tak, aby zobrazoval data Operations Manageru:

 1. Vytvořte na SharePointu novou stránku, na které se má zobrazovat řídicí panel.
 2. Otevřete ji, klikněte na Upravit a vložte novou webovou část.
 3. Ve webové části vyberte v seznamu kategorií položku Multimédia a obsah, pod seznamem vyberte možnost Prohlížeč stránky a klikněte na Přidat.
 4. Přejděte k úpravám webové části, vyberte webovou stránku a zadejte adresu URL řídicího panelu konzoly webové konzoly Operations Manager.
 5. Na konec adresy URL řídicího panelu připojte &disabletree=true, čímž zakážete načítání stromu zobrazení na stránku SharePointu.
 6. Pro stránku SharePointu nakonfigurujte vzhled, rozložení a upřesňující atributy.

Webová konzola nemusí fungovat kvůli narušení služby IIS

Popis: Webová konzola může vyvolat chybu, kdy nejde načíst typ System.ServiceModel.Activation.HttpModule.

Alternativní řešení: Přidejte ke službám rolí operačního systému položku Aktivace protokolem HTTP. Na Serveru 2012 pak na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkaz: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319>aspnet_regiis.exe -r.

Anomálie ve zpracování tabulek a odrážek v článcích znalostní báze

Popis: Při následných úpravách článku znalostní báze, do kterého byla vložena tabulka, zmizí její ohraničení. Podobně, když do článku znalostní báze přidáte odrážky, při následných úpravách se převedou na číselné odrážky. A pokud je v článku jen jedna odrážka, neuloží se článek na MP a konzola zobrazí chybu.

Alternativní řešení: Žádné

Instalace na bázi Instalační služby MSI nefunguje u agenta Nano

Popis: Agent Nano nepodporuje instalaci založenou na Instalační službě MSI. Agenta je možné nainstalovat pomocí skriptů instalační služby Průvodce zjišťováním\PowerShell.

Alternativní řešení: Žádné

Problémy s odinstalací aktualizace pro agenta Nano

Popis: Odinstalace aktualizace agenta Nano není možná.

Alternativní řešení: Jedinou možností je odinstalace agenta Nano a následná instalace verze RTM + požadované aktualizace.

Problémy s aktualizací agenta Nano

Popis: Služba Windows Update nenabízí aktualizace agenta Nano automaticky. Pokud chcete aktualizovat agenta Nano, musíte si buď stáhnout dostupnou aktualizaci a nainstalovat ji pomocí aktualizačních skriptů PowerShellu, nebo spustit opravu z aktualizovaného serveru pro správu.

Alternativní řešení: Žádné

Nejde přepsat cestu nebo složku pro instalaci agenta Nano

Popis: Agent Nano se vždy nainstaluje do této cesty: %SystemDrive%\Program Files\Microsoft Monitoring Agent. Tuto složku není možné přepsat.

Alternativní řešení: Žádné

Nekonzistence v průběhu nabízené instalace agenta Nano

Popis: Dialogové okno se stavem Průvodce zjišťováním se zavře, ale agent zůstane po určitou dobu v konzole v čekajícím stavu, dokud se instalace nedokončí, ať už úspěšně, nebo neúspěšně. Instalace může selhat – v tom případě budete muset další informace pro vyřešení tohoto problému vyhledat v souboru protokolu instalace.

Alternativní řešení: Žádné

Nekonzistence v průběhu nabízené odinstalace agenta Nano

Popis: Při provádění nabízené odinstalace z konzoly Operations Console uvádí stavové dialogové okno (které zobrazuje průběh), že se odinstalace agenta úspěšně dokončila, i když pořád ještě probíhá. Odinstalace může selhat – další informace pro vyřešení tohoto problému vyhledejte v souboru protokolu instalace.

Alternativní řešení: Žádné

Služba ACS nefunguje u agenta Nano

Popis: Služba ACS v některých případech nefunguje u agenta Nano. V určitých scénářích vznikají problémy.

Alternativní řešení: Žádné

Ze serveru pro správu System Center Operations Manageru můžou přestat chodit upozornění sledování na straně klienta (CSM)

Popis: Posloupnost aktualizací serveru pro správu System Center Operations Manageru může způsobit problém se shromažďováním upozornění týkajících se sledování na straně klienta z tohoto serveru. Na agenty System Center Operations Manageru to vliv nemá. Pravděpodobnost výskytu: Střední.

Alternativní řešení: Restartujte službu Microsoft Monitoring Agent na serveru pro správu System Center Operations Manageru.

Po aktualizaci serveru nebo agenta System Center Operations Manageru můžou přestat chodit události sledování výkonu aplikací (APM), události sledování na straně klienta (CSM) a upozornění APM z monitorovaných hostitelů

Popis: Posloupnost aktualizací agenta System Center Operations Manageru může způsobit problém u následujících operací:

• Shromažďování událostí a upozornění sledování na straně klienta (CSM) na hostiteli

• Shromažďování událostí a upozornění sledování výkonu aplikací (APM) na hostiteli Na server pro správu System Center Operations Manageru to vliv nemá.

Alternativní řešení: Restartujte službu Microsoft Monitoring Agent na počítači spravovaném agentem System Center Operations Manageru, u kterého se tento problém vyskytl.

System Center – Operations Manager nepodporuje sledování výkonu aplikací (APM) u služeb Windows na počítačích, na kterých je nainstalované Monitorování stavu Application Insights

Popis: Při monitorování výkonu aplikací (APM) se nepodaří zpracovat konfiguraci sledování pro služby Windows využívající rozhraní .NET na počítačích, pokud je nainstalované jak Monitorování stavu Application Insights, tak agent pro System Center – Operations Manager.

Alternativní řešení: Odinstalujte Monitorování stavu Application Insights.

Hodnoty oboru názvů pro sledování výkonu se budou ignorovat

Popis: Nastavení hodnoty oboru názvů pro sledování výkonu vlastního oboru názvů ve sledování výkonu aplikací .NET (APM) se bude ignorovat.

Alternativní řešení: Nastavení sledování výjimek i sledování výkonu nastavte tak, aby obě nastavení obsahovala stejné vlastní obory názvů.

Při používání zvýšení oprávnění sudo v operačních systémech Solaris je nutné provést změnu konfigurace, není-li spustitelný soubor sudo v očekávaném umístění.

Popis: Pokud chcete používat zvýšená oprávnění sudo na počítači se systémem Solaris a spustitelný soubor sudo není v očekávané cestě, musíte vytvořit odkaz na správnou cestu. Operations Manager bude spustitelný soubor sudo hledat v cestě /opt/sfw/bin a pak v cestě /usr/bin. Není-li soubor sudo nainstalován v některém z uvedených umístění, bude vyžadován odkaz.

Alternativní řešení: Instalační skript agenta pro UNIX a Linux vytvoří symbolický odkaz /etc/opt/Microsoft/scx/conf/sudodir na složku, která bude podle očekávání obsahovat soubor sudo. Agent použije tento symbolický odkaz k získání přístupu k souboru sudo. Instalační skript automaticky vytvoří symbolický odkaz, takže u standardních konfigurací systémů UNIX a Linux není vyžadována žádná akce. Pokud je ale soubor sudo nainstalovaný v nestandardním umístění, je nutné změnit symbolický odkaz tak, aby odkazoval na složku, kde je soubor sudo nainstalovaný. Když tento symbolický odkaz změníte, zachová se jeho hodnota pro účely odinstalace, opětovné instalace a operací souvisejících s upgradem agenta.

Když se během importu sady Management Pack pokusíte vyřešit závislost, přestane konzola Operations Manageru reagovat

Popis: Když v pracovním prostoru Správa konzoly Operations Console pro Operations Manager kliknete na Importovat sady Management Pack, zobrazí se v konzole tlačítko Vyřešit (v případě, že je sada Management Pack závislá na jiné takové sadě). Při kliknutí na Vyřešit se zobrazí Upozornění na závislosti. Když v dialogu Upozornění na závislosti kliknete na tlačítko Vyřešit, přestane konzola Operations Console reagovat.

Alternativní řešení: Nainstalujte aktualizaci pro System Center 2016 – Operations Manager. Konkrétní pokyny najdete v článku 3117586 znalostní báze.

Telemetrická data se můžou chybně odesílat, když je možnost Data o používání a připojení nastavená na hodnotu Nepravda

Popis: Pokud mají dva uživatelé otevřené konzoly Operations Manageru a jeden nastaví Data o používání a připojení na hodnotu Neodesílat data, můžou se data i nadále posílat do Microsoftu, a to do doby, než svou instanci konzoly Operations Manageru nezavře a znovu neotevře druhý uživatel.

Alternativní řešení: Potom, co uděláte změny v nastavení Data o používání a připojení, restartujte všechny relace konzoly Operations Manageru.

Popis: Když se do existujícího prostředí Operations Manageru přidává nová součást, například server pro správu nebo server brány, posílají se do Microsoftu informace o využití týkající se procesu instalace, přestože je možnost Data o používání a připojení nastavená na hodnotu Neodesílat data. Po přidání této součásti se z ní už nebudou odesílat další data do Microsoftu.

Alternativní řešení: Žádné

Hodnoty oboru názvů pro sledování výkonu se budou ignorovat

Popis: Nastavení hodnoty oboru názvů pro sledování výkonu vlastního oboru názvů ve sledování výkonu aplikací .NET (APM) se bude ignorovat.

Alternativní řešení: Nastavení sledování výjimek i sledování výkonu nastavte tak, aby obě nastavení obsahovala stejné vlastní obory názvů.

Webová konzola Operations Manageru není kompatibilní s webovým prohlížečem Microsoft Edge

Popis: Když webovou konzolu Operations Manageru otevřete z nabídky Start ve Windows 10, otevře se tato konzola ve webovém prohlížeči Microsoft Edge. Výsledkem bude chyba.

Alternativní řešení: Otevřete webovou konzolu Operations Manageru pomocí Internet Exploreru. Internet Explorer je dostupný v podnabídce Příslušenství Windows.

Při spuštění webové konzoly Operations Manageru se může objevit prázdná obrazovka

Popis: Při prvním otevření webové konzoly Operations Manageru se může objevit prázdná obrazovka.

Alternativní řešení: Tento problém vyřešíte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Konfigurovat.
 2. Když se zobrazí výzva ke spuštění nebo uložení souboru SilverlightClientConfiguration.exe, klikněte na Uložit.
 3. Spusťte soubor SilverlightClientConfiguration.exe.
 4. Kliknutím pravým tlačítkem otevřete vlastnosti souboru exe a otevřete kartu Digitální podpisy.
 5. Vyberte certifikát, jehož Algoritmus Digest je sha256, a klikněte na Podrobnosti.
 6. V dialogu Podrobnosti digitálního podpisu klikněte na Zobrazit certifikát.
 7. V dialogu, který se následně zobrazí, klikněte na Nainstalovat certifikát.
 8. V Průvodci importem certifikátu nastavte umístění úložiště na Místní počítač. Klikněte na Další.
 9. Vyberte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti a přejděte do úložiště Důvěryhodní vydavatelé.
 10. Klikněte na Další a pak na Dokončit.
 11. Aktualizujte prohlížeč.

Zpráva k vydání verze nástrojů System Center 2016 – Orchestrator a Service Management Automation

Následující poznámky k verzi platí pro System Center 2016 – Orchestrator a Service Management Automation.

Odesílání telemetrických dat SMA a SPF do Microsoftu se dá vypnout jenom přes PowerShell

Popis: Ve výchozím nastavení se telemetrická data odesílají do Microsoftu. Protože součásti Service Management Automation a Service Provider Foundation nemají uživatelské rozhraní, můžete u nich toto nastavení změnit jenom pomocí rutiny PowerShellu.

Alternativní řešení: Podrobné pokyny k tomu, jak zastavit odesílání telemetrických dat součásti Service Management Automation nebo Service Provider Foundation do Microsoftu, najdete v článku 3096505 znalostní báze.

Webová konzola Orchestratoru není kompatibilní s webovým prohlížečem Microsoft Edge

Popis: Webová konzola Orchestratoru nejde otevřít pomocí webového prohlížeče Microsoft Edge.

Alternativní řešení: Otevřete webovou konzolu Orchestratoru pomocí Internet Exploreru.

Orchestrator – stránka O programu Runbook Designeru uvádí jako verzi System Center 2016 Technical Preview.

Popis: Když v Runbook Designeru kliknete na Nápověda -> O programu, najdete tam uvedenou verzi System Center 2016 Technical Preview.

Alternativní řešení: Na základě čísla verze můžete ověřit, že máte nejnovější verzi. Pokud používáte verzi RTM, jsou čísla sestavení následující:

 • Runbook Designer – 7.3.149.0
 • Server pro správu – 7.3.149.0

Při použití kumulované aktualizace 1 (aktualizace GA) jsou čísla sestavení následující:

 • Runbook Designer – 7.3.149.0
 • Server pro správu – 7.3.164.0

Zpráva k vydání verze nástroje System Center 2016 – Service Manager

Následující poznámky k verzi platí pro System Center 2016 – Service Manager.

Odhad kardinality u SQL Serveru 2014 může ovlivnit výkon Service Manageru 2016

Popis: Pokud vaše databáze portálu Service Manager běží na SQL Serveru 2014 s nástrojem pro odhad kardinality nastaveným na verzi SQL Server 2014, můžete zaznamenat zpomalení výkonu.

Alternativní řešení: Odhad kardinality (CE) SQL Serveru přepněte tak, aby používal verzi SQL Server 2012. Další informace o změně odhadu kardinality najdete v tomto článku: Nová funkčnost SQL Serveru 2014 – část 2 – nový odhad kardinality.

Distribuovatelné součásti Visual C++ 2012 od Microsoftu jsou předpokladem pro instalaci nástroje Service Manager 2016 Authoring Tool

Popis: Před nasazením nástroje Service Manager 2016 Authoring Tool je třeba nainstalovat Distribuovatelné součásti Visual C++ 2012 od Microsoftu.

Alternativní řešení: Žádné

Průvodce vytvořením Exchange Connectoru může havarovat

Popis: Vytvoření nového Exchange Connectoru prostřednictvím konzoly Service Manageru 2016 vyvolá výjimku, pokud správce klikne v podokně Připojení k serveru v průvodci vytvořením Exchange Connectoru na tlačítko Test připojení.

Řešení: Stáhněte a nainstalujte si Microsoft.SystemCenter.ExchangeConnector.dll.exe tady.

Při pokusu o procházení domény v průvodci konektorem AD se zobrazí chyba

Popis: Po kliknutí na Procházet při volbě domény nebo organizační jednotky v průvodci konektorem AD v Service Manageru 2016 se objeví chyba.

Alternativní řešení: Na počítač, kde se problém objevil, nainstalujte Distribuovatelné součásti Visual C++ 2012 od Microsoftu.

Při vytvoření nové konfigurační položky typu Software se zobrazí chyba, že formulář nebylo možné odeslat, protože musí být nastavená vlastnost, že jde o virtuální aplikaci

Popis: Vlastnost označující, že jde o virtuální aplikaci, je ve formuláři pro vytvoření konfigurační položky softwaru povinná, i když u ní není symbol hvězdičky (*). Z tohoto důvodu se při kliknutí na OK nebo Použít bez nastavení tohoto pole zobrazí chyba a formulář nebude použitelný.

Alternativní řešení: Znovu otevřete formulář pro vytvoření konfigurační položky softwaru a před kliknutím na OK nebo Použít vyplňte všechny podrobnosti, včetně pole, které označuje, že jde o virtuální aplikaci.

Ruční konfigurace vzdálené služby SQL Server 2014 Reporting Services

Popis: Během nasazování serveru pro správu datového skladu Service Manageru můžete zadat server, na který bude nasazena služba Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). Během instalace bude ve výchozím nastavení vybrán počítač, který je hostitelem serveru pro správu datového skladu. Pokud se má služba SSRS hostovat na jiném počítači, máte podle postupu v Příručce pro nasazení připravit server. Pokud ale použijete SQL Server 2014, měli byste místo toho pomocí následujících informací připravit vzdálený počítač pro hostování služby SSRS.

 • Zkopírujte soubor Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code.dll z média pro instalaci portálu Service Manager do počítače, který je hostitelem služby SSRS.

 • V počítači, který je hostitelem služby SSRS, přidejte segment kódu do konfiguračního souboru rssrvpolicy.

 • Ve stejném počítači přidejte značku rozšíření do stávajícího segmentu dat v konfiguračním souboru rsreportserver.

Pokud jste použili výchozí instanci SQL Serveru, přetáhněte pomocí Průzkumníka Windows soubor Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code.dll (který je ve složce Prerequisites na instalačním médiu Service Manageru) do složky \Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\Bin na počítači, který je hostitelem služby SSRS. Pokud jste výchozí instanci SQL Serveru nepoužili, cesta k požadované složce je \Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.<_nc3a1_zev_instance>\Reporting Services\ReportServer\Bin. V následujícím postupu je použit výchozí název instance.

Zkopírování souboru Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code.dll

 1. Na počítači, který bude hostitelem vzdálené služby SSRS, spusťte instanci Průzkumníka Windows.

 2. U SQL Serveru 2014 najděte složku \Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\Bin.

 3. Spusťte druhou instanci Průzkumníka Windows, najděte jednotku obsahující instalační médium Service Manageru a otevřete složku Prerequisites.

 4. Ve složce Prerequisites klikněte na soubor Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code.dll a přetáhněte ho do složky, kterou jste předtím vyhledali.

Přidání segmentu kódu do souboru rssrvpolicy.config

 1. V počítači, který bude hostitelem služby SSRS, najděte soubor rssrvpolicy.config v následující složce:

  • U SQL Serveru 2014 najděte složku \Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer.
 2. Pomocí zvoleného editoru souborů XML (například Poznámkový blok) otevřete soubor rssrvpolicy.config.

 3. Projděte soubor rssrvpolicy.config a najděte segmenty kódu. Následující kód ukazuje příklad segmentu.

  
    class="UnionCodeGroup"
    version="1"
    PermissionSetName="FullTrust">
    <IMembershipCondition
     class="UrlMembershipCondition"
     version="1"
     Url="$CodeGen$/*"
    />
  
 4. Přidejte celý následující segment do stejné sekce, ve které jsou ostatní segmenty.

  
    class="UnionCodeGroup"
    version="1"
    PermissionSetName="FullTrust"
    Name="Microsoft System Center Service Manager Reporting Code Assembly"
    Description="Grants the SCSM Reporting Code assembly full trust permission.">
    <IMembershipCondition
     class="StrongNameMembershipCondition"
     version="1"
     PublicKeyBlob="0024000004800000940000000602000000240000525341310004000001000100B5FC90E7027F67871E773A8FDE8938C81DD402BA65B9201D60593E96C492651E889CC13F1415EBB53FAC1131AE0BD333C5EE6021672D9718EA31A8AEBD0DA0072F25D87DBA6FC90FFD598ED4DA35E44C398C454307E8E33B8426143DAEC9F596836F97C8F74750E5975C64E2189F45DEF46B2A2B1247ADC3652BF5C308055DA9"
  />
  
 5. Změny uložte a editor souborů XML ukončete.

Přidání značky rozšíření do segmentu dat v souboru rsreportserver.conf
 1. V počítači, který je hostitelem služby SSRS, najděte soubor rsreportserver.config v následující složce:

  • U SQL Serveru 2014 najděte složku \Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer.
 2. Pomocí zvoleného editoru souborů XML (například Poznámkový blok) otevřete soubor rsreportserver.config.

 3. Během procházení souboru rsreportserver.config najděte segment kódu. V tomto souboru je jen jeden segment kódu.

 4. Přidejte následující značku Extension do segmentu kódu, kde jsou všechny ostatní značky Extension:

  <Extension Name="SCDWMultiMartDataProcessor" Type="Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.MultiMartConnection, Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code" />
  
 5. Změny uložte a editor souborů XML ukončete.

Konzola portálu Service Manager nainstalovaná na serveru VMM způsobí chybu konektoru VMM

Popis: Pokud je konzola portálu Service Manager nainstalovaná na stejném serveru jako VMM, nemůžete tuto konzolu použít k vytvoření konektoru VMM na tento server VMM.

Alternativní řešení: Žádné. K vytvoření konektoru VMM ale můžete použít jinou konzolu portálu Service Manager.

Může dojít k selhání instalace datového skladu, pokud cesta k databázi nebo protokolu obsahuje znak jednoduché uvozovky

Popis: Pokud během instalace zadáte cestu k databázi nebo protokolu, která obsahuje znak jednoduché uvozovky ('), může instalace selhat.

Alternativní řešení: Žádné Zadaná cesta nesmí obsahovat znak jednoduché uvozovky.

Instalace může selhat, pokud byl nainstalován Service Manager Authoring Tool

Popis: Instalace může selhat, pokud jste už dřív nainstalovali jakoukoli verzi nástroje Service Manager Authoring Tool.

Alternativní řešení: Odeberte Service Manager Authoring Tool a spusťte instalaci znovu.

Nenainstaluje se jazyková sada Prohlížeče sestav

Popis: Instalační program obsahuje nástroj pro kontrolu požadavků, který v případě potřeby nainstaluje Prohlížeč sestav od Microsoftu. Instalační program však nenainstaluje jazykovou sadu Prohlížeče sestav, aby byla zajištěna kompatibilita Prohlížeče sestav společnosti Microsoft s operačními systémy Windows konfigurovanými pro použití jiných jazyků než angličtiny.

Alternativní řešení: Pokud je v systému nakonfigurované použití jiného jazyka než angličtiny, nainstalujte jazykovou sadu Prohlížeče sestav pro příslušný jazyk ručně.

Instalace portálu Service Manager selže, pokud instance systému SQL Server obsahuje znak $

Popis: Pokud se pokusíte nainstalovat Service Manager pomocí pojmenované instance SQL, která obsahuje znak dolaru ($), instalace selže.

Alternativní řešení: Použijte instanci SQL, která v názvu neobsahuje znak $.

Heslo účtu konektoru nástroje Orchestrator nesmí obsahovat znaky $

Popis: Pokud heslo účtu konektoru Orchestratoru obsahuje znak $, úloha synchronizace se dokončí, ale sady Runbook se v databázi Service Manageru neaktualizují.

Alternativní řešení: Pokud heslo účtu konektoru Orchestratoru obsahuje znak $, změňte heslo tak, aby neobsahovalo znak $.

Informace odkazované z instalace se nezobrazí s lokalizovaným obsahem

Popis: Informace, které z instalace odkazují na protokol instalace a technickou dokumentaci, se nemusí zobrazit s lokalizovaným obsahem. Protokoly instalace v Service Manageru jsou dostupné jenom v angličtině. Technická dokumentace je lokalizovaná v různých jazycích. Lokalizovaná technická dokumentace se zobrazí na webu TechNet v případech, kdy je k dispozici. Není však dostupná ve všech jazycích.

Alternativní řešení: Žádné

Při úpravě nebo odstranění položek šablony žádosti může dojít k chybám

Popis: Když vytvoříte žádost o službu pomocí některé šablony nabídek žádostí a upravíte nebo odstraníte aktivity v této šabloně, může dojít k různým chybám, které vám zabrání v uložení této žádosti o službu.

Alternativní řešení: Při vytváření žádostí o službu neupravujte ani neodstraňuje aktivity, které jsou obsažené v šabloně nabídek žádostí. V případě potřeby můžete vytvořit novou šablonu nabídek žádostí obsahující jen ty aktivity, které jsou potřebné a konfigurované pro zamýšlený účel použití.

Konfigurace serveru pro sestavy může trvat dlouho

Popis: Když instalujete datový sklad, může ověřování výchozí adresy URL webového serveru trvat až 25 sekund.

Alternativní řešení: Žádné

Dvoubajtové znaky jsou nesprávně odeslány poskytovateli vyhledávání

Popis: Když při hledání informací zadáte do pole Poskytovatel vyhledávání dvoubajtové znaky, neodešlou se na vyhledávací web správně. Místo toho jsou odeslány chybné znaky.

Alternativní řešení: Žádné

Řazení článků znalostní báze podle data nefunguje

Popis: Řazení článků znalostní báze podle kalendářních dat nefunguje.

Alternativní řešení: Žádné

Nemožnost měnit po upgradu rozšiřující výběr skupin Active Directory, dokud neproběhne aspoň jedno spuštění konektoru

Popis: Při upgradu z verze System Center 2012 R2 – Service Manager na System Center 2016 – Service Manager neměňte rozšiřující výběr skupin AD v žádném konektoru AD (pokud je vypnutý, nechte ho vypnutý a naopak), dokud se konektor po upgradu aspoň jednou nespustí.

Alternativní řešení: Žádné

Zpráva k vydání verze nástroje System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Následující poznámky k verzi platí pro System Center 2016 – Virtual Machine Manager.

Při zvýšení úrovně funkčnosti clusteru se neaktualizují informace o platformě pro souborový server

Popis: Pokud zvýšíte úroveň funkčnosti clusteru, který obsahuje souborový server, neaktualizují se nové informace o platformě automaticky v databázi VMM.

Alternativní řešení: Po zvýšení úrovně funkčnosti clusteru aktualizujte poskytovatele úložiště souborového serveru. Tím se aktualizují informace o platformě.

Pokus o opravu clusteru Prostory úložiště – přímé pomocí služby VMM se nezdaří.

Popis: Opravy clusteru Prostory úložiště – přímé (hyperkonvergovaného nebo členěného) pomocí služby VMM se nepodporují a pokus o opravu pomocí služby VMM může způsobit ztrátu dat.

Alternativní řešení: Doporučuje se opravit clustery Prostory úložiště – přímé mimo službu VMM pomocí funkce Aktualizace pro clustery (CAU), která je k dispozici ve Windows Serveru.

Postupný upgrade (CRU) u hostitelského clusteru s Windows Serverem 2012 R2 na Nano Server s Windows Serverem 2016 nebude úspěšný

Popis: Při pokusu o upgrade uzlů v clusteru s Windows Serverem 2012 R2 na hostitele s Windows Serverem 2016 – Nano Server pomocí funkce pro postupný upgrade clusteru v nástroji VMM dojde k selhání s chybou:

*Chyba (20406): Nástroji VMM se nepodařilo vytvořit výčet instancí třídy MSFT_StorageNodeToDisk na serveru . Došlo k selhání s chybou: MI RESULT 7. Požadovaná operace není podporovaná.

Doporučená akce: Zkontrolujte, zda zprostředkovatel běží, a potom operaci opakujte.*

Všimněte si, že postupný upgrade z Windows Serveru 2012 R2 na úplný server Windows Server 2016 funguje správně. Tento problém je specifický pro variantu Nano.

Alternativní řešení: Hostitelský cluster s Windows Serverem 2012 R2 upgradujte na Nano Server ručně mimo nástroj VMM.

Přidání clusteru přes konzolu pro správu VMM může skončit chybou

Popis: Pokud v konzole pro správu VMM přidáte jako prostředek nějaký cluster, může se zobrazit chyba „Nebyly zjištěny žádné počítače odpovídající zadání“.

Alternativní řešení: Vyberte OK, zavřete dialog s chybou a zkuste cluster přidat znovu.

Zvýšení úrovně virtuálního počítače na lokálním úložišti může selhat

Popis: Vytvoříte na místním úložišti virtuální počítač, spustíte ho a vytvoříte kontrolní body. Pokud se potom pokusíte o migraci a zvýšení úrovně virtuálního počítače na vysoce dostupný virtuální počítač v clusteru, může migrace selhat.

Alternativní řešení: Dříve než migraci spustíte, odstraňte běžící kontrolní bod a zastavte virtuální počítač.

Migrace virtuálního počítače z úložiště CSV do úložiště LUN může selhat

Popis: Vytvoříte vysoce dostupný virtuální počítač používající úložiště CSV. Potom přidáte úložiště LUN jako dostupné úložiště v clusteru a migrujete virtuální počítač z úložiště CSV do úložiště LUN. Pokud virtuální počítač a úložiště LUN jsou na stejném uzlu, bude migrace úspěšná. Pokud nejsou, migrace selže.

Alternativní řešení: Pokud není virtuální počítač na uzlu clusteru, na kterém je zaregistrováno úložiště LUN, přesuňte ho tam. Potom virtuální počítač migrujte do úložiště LUN.

Stínění virtuálního počítače může vést k chybě

Popis: Pokud nastavujete stínění (ochranu) u existujícího nestíněného virtuálního počítače nebo když vytváříte stíněný virtuální počítač z nestíněné šablony, může úloha selhat s touto chybou: Chyba (1730): Vybraná akce nemohla být dokončena, protože virtuální počítač není ve stavu, ve kterém je tato akce platná.

K této chybě dojde v posledním kroku úlohy, kdy se virtuální počítač po odstínění vypne – virtuální počítač je řádně stíněný a můžete ho používat.

Alternativní řešení: Opravte virtuální počítač s možností Ignorovat.

VMM neodráží změny vlastností zabezpečení okamžitě

Popis: Změny vlastností zabezpečeného spouštění virtuálního počítače 2. generace nebo zakázání či povolení vTPM u stíněného virtuálního počítače, které provedete mimo nástroj VMM, se v nástroji VMM neprojeví okamžitě.

Alternativní řešení: Aktualizujte ručně virtuální počítač v nástroji VMM, čímž zajistíte, že se změny provedené mimo nástroj VMM projeví.

Ukládání virtuálního počítače do knihovny VMM selže, pokud při konfiguraci serveru VMM změníte výchozí port služby BITS (443)

Popis: Ukládání virtuálního počítače do knihovny VMM selže s následující chybou, pokud při konfiguraci serveru VMM změníte výchozí port 443 služby BITS. Chyba 2940: Nástroj VMM nemůže dokončit požadovaný přenos souborů. Nelze navázat spojení s HTTP serverem <název>.

Alternativní řešení: Pomocí následujícího příkazu ručně přidejte nové číslo portu do seznamu výjimek brány Windows Firewall hostitele Nano Serveru: netsh advfirewall firewall add rule name="VMM" dir=in action=allow localport= protocol=TCP

VMM nepodporuje vytváření šablon virtuálních počítačů z virtuálních počítačů na bázi Nano Serveru

Popis: Při pokusu o vytvoření šablony virtuálního počítače z virtuálního počítače na bázi Nano Serveru se zobrazí tato chyba: *Chyba (2903): Nástroj VMM nenalezl zadaný soubor (složku) '' na serveru ''. Tento soubor (složka) může být vyžadován jako součást jiného objektu. Systém nemůže zadaný soubor najít. (0x80070002)

Doporučená akce: Zkontrolujte, zda jste zadali platný parametr cesty a zda jsou přítomné všechny potřebné soubory či složky. Potom operaci opakujte.*

Alternativní řešení: Vytvořte zcela novou šablonu virtuálního počítače s použitím VHD Nano Serveru.

Při přidávání hostitele na bázi Nano Serveru v nedůvěryhodné doméně vyžaduje VMM provedení ručního postupu

Popis: Když se pokusíte o přidání hostitele na bázi Nano Serveru v nedůvěryhodné doméně do nástroje VMM, nepodaří se vám to.

Alternativní řešení: Na hostiteli na bázi Nano Serveru proveďte níže uvedené kroky a potom se ho pokuste přidat jako nedůvěryhodného hostitele do VMM:

 1. Povolte WINRM přes https v hostiteli na bázi Nano Serveru:

  New-Item -Path WSMan:\LocalHost\Listener -Transport HTTPS -Address * -CertificateThumbPrint $cert.Thumbprint –Force

 2. Na hostiteli na bázi Nano Serveru vytvořte výjimku pro bránu firewall, kterou povolíte WINRM přes https:

  New-NetFirewallRule -DisplayName 'Windows Remote Management (HTTPS-In)' -Name 'Windows Remote Management (HTTPS-In)' -Profile Any -LocalPort 5986 -Protocol TCP

VMM nepodporuje přidávání hraničních hostitelů na bázi Nano Serveru

Popis: Když se pokusíte přidat hraničního hostitele na bázi Nano Serveru do VMM pomocí Průvodce přidáním prostředku, nepodaří se to.

Řešení: Na hostiteli proveďte níže uvedené kroky a místo přidání hostitele jako hraničního ho přidejte jako hostitele v nedůvěryhodné doméně (druhá možnost v průvodci Přidat hostitele a clustery Hyper-V).

 1. Povolte WINRM přes https v hostiteli na bázi Nano Serveru:

  New-Item -Path WSMan:\LocalHost\Listener -Transport HTTPS -Address * -CertificateThumbPrint $cert.Thumbprint –Force

 2. Na hostiteli na bázi Nano Serveru vytvořte výjimku pro bránu firewall, kterou povolíte WINRM přes https:

  New-NetFirewallRule -DisplayName 'Windows Remote Management (HTTPS-In)' -Name 'Windows Remote Management (HTTPS-In)' -Profile Any -LocalPort 5986 -Protocol TCP

Popis: Při výběru rolí a funkcí pro šablonu služby se u profilu hostovaného operačního systému (tj. Windows Server 2016) nerozlišují varianty Jádro, Nano Server a Desktop. Výběr rolí nebo funkcí, které se nevztahují na hostovaný operační systém ve variantě Jádro nebo Nano Server, bude mít za následek selhání během nasazení.

Alternativní řešení: Žádné. Nezahrnujte tyto role a funkce do šablony služby.

Při údržbě služby po upgradu z nástroje VMM 2012 R2 na VMM 2016 nedojde k aktualizaci agentů hosta VMM

Popis: Když provedete upgrade prostředí VMM z 2012 R2 na 2016 s existujícím nasazením služeb a potom provedete údržbu těchto služeb, neaktualizují se na virtuálních počítačích, které byly součástí nasazení služeb, agenti hosta VMM 2016. Nemá to žádný dopad na funkce.

Alternativní řešení: Ručně nainstalujte agenta hosta VMM 2016.

Pokus o připojení virtuálního počítače s Nano Serverem k doméně během jeho nasazování bude neúspěšný – virtuální počítač se nasadí, ale nepřipojí se k doméně

Popis: Pokud se během nasazování virtuálního počítače s Nano Serverem pokusíte tento virtuální počítač připojit k doméně zadáním informací pro připojení k doméně na stránku Konfigurace operačního systému v průvodci nasazením virtuálního počítače, VMM tento virtuální počítač nasadí, ale nepřipojí ho k zadané doméně.

Alternativní řešení: Virtuální počítač po nasazení připojte k doméně ručně. Další podrobnosti o tom, jak to provést, najdete v části Připojení Nano Serveru k doméně v tématu Začínáme s Nano Serverem.

Při spuštění virtuálního počítače s nakonfigurovaným pořadím spouštění vyvolá VMM chybu

Popis: Windows Server 2016 obsahuje novou funkci s názvem Pořadí spouštění virtuálních počítačů, která slouží k definování pořadí, v jakém se závislé virtuální počítače budou spouštět. Tato funkčnost momentálně není přes VMM přístupná. Pokud jste ale pořadí spouštění virtuálních počítačů nakonfigurovali mimo VMM, bude VMM respektovat pořadí, v jakém se virtuální počítače spustí. Vyvolá ale následující falešně pozitivní chybu, kterou můžete ignorovat: *Chyba (12711): Nástroj VMM nemůže dokončit operaci WMI na serveru z důvodu chyby: [MSCluster_ResourceGroup.Name=]. Skupina nebo prostředek nejsou ve správném stavu, aby mohly uskutečnit požadovanou operaci. Skupina nebo prostředek nejsou ve správném stavu, aby mohly uskutečnit požadovanou operaci. (0x139F)

Doporučená akce: Vyřešte problém a opakujte operaci znovu.*

Alternativní řešení: Tuto chybu můžete ignorovat, protože virtuální počítače se spustí ve správném pořadí.

Úplné nasazení systému na hostitele může selhat, pokud se VMM v konfiguraci HAVMM upgraduje z VMM 2012 R2 na VMM 2016

Popis: V prostředí VMM s vysokou dostupností (HA) může VMM po upgradu nesprávně aktualizovat klíč registru služby WDS (Windows Deployment Services) HKLM\SYSTEM\CCS\SERVICES\WDSSERVER\PROVIDER\WDSPXE\PROVIDES\VMMOSDPROVIDER na HOST/VIRT-VMM-1 místo na SCVMM/VIRT-VMM-1. To způsobí chybu při úplném nasazení systému na hostitele a clustery.

Alternativní řešení: Ručně změňte položku registru HKLM\SYSTEM\CCS\SERVICES\WDSSERVER\PROVIDER\WDSPXE\PROVIDES\VMMOSDPROVIDER na SCVMM/VIRT-VMM-1 a pak vyzkoušejte úplné nasazení systému na hostitele a clustery.

Při postupném upgradu clusteru v nástroji VMM neproběhne migrace za provozu u virtuálních počítačů, které nejsou vysoce dostupné

Popis: Při pokusu provést postupný upgrade clusteru s Windows Serverem 2012 R2 na Windows Server 2016 pomocí VMM neproběhne migrace za provozu u virtuálních počítačů, které nejsou vysoce dostupné. Ty přejdou do uloženého stavu.

Alternativní řešení: Před spuštěním postupného upgradu clusteru buď nastavte všechny virtuální počítače v clusteru jako vysoce dostupné, nebo proveďte ruční migraci za provozu u virtuálních počítačů, které nejsou vysoce dostupné, na uzly, které se neupgradují v rámci postupného upgradu clusteru.

Import doplňku konzoly do VMM bez oprávnění správce selže

Popis: Pokud nejste správcem a pokusíte se do VMM importovat doplněk konzoly, konzola havaruje. Doplněk konzoly je totiž uložený ve složce C:\Program Files\, do které mají přístup jenom správci.

Alternativní řešení: Uložte doplněk konzoly do umístění, kde má uživatel přístup s možností zápisu (například C:\user<uživatelské_jméno>), a pak zkuste doplněk naimportovat.

Zobrazení verze Microsoft System Center 2012 v nabídce Start

Popis: V případě, že dané prostředí v některém okamžiku obsahovalo UR1, se po instalaci UR2 nebo novější opravy v nabídce Start zobrazuje verze Microsoft System Center 2012. Jedná se jenom o problém uživatelského rozhraní, který nemá žádný funkční dopad.

Alternativní řešení: Aby se začala zobrazovat položka Microsoft System Center 2016, je potřeba ze složky Programy odstranit složku Microsoft System Center 2012.

S nástrojem Virtual Machine Manager a kumulativní aktualizací 1 Operations Manageru 2016 je porušená integrace SSAS

Popis: Pokud používáte VMM a OM 2016 (kumulativní aktualizace 1), nebudete moct nakonfigurovat SSAS pro SQL Server.

Alternativní řešení: Stáhněte si prosím z webu Download Center nejnovější sady Management Pack pro VMM. Aktualizované sady MP budou také dostupné s kumulativní aktualizací 2.

Dynamické IP adresy se nepodporují pro logické sítě spravované síťovými adaptéry

Popis: Síťový adaptér nepodporuje konfigurace s dynamickými IP adresami pro virtuální počítače připojené k logickým sítím spravovaným síťovými adaptéry, i když by to nástroj VMM umožňoval.

Alternativní řešení: Pro tyto virtuální počítače byste měli nakonfigurovat statické IP adresy.

Přepínač SET nasazený mimo pásmo se v nástroji VMM zobrazuje jako interní

Popis: Problém se vyskytuje po nasazení přepínače SET mimo pásmo z VMM a pozdější integraci přepínače do VMM. V uživatelském rozhraní VMM se typ přepínače zobrazuje jako interní. Nemá to však vliv na funkčnost přepínače.

Alternativní řešení: Žádné

Stav agenta hostitele po upgradu

Popis: Když SCVMM aktualizuje agenta hostitele, vygeneruje nový certifikát pro hostitele. Kvůli této aktualizaci certifikátu se certifikát serveru síťového adaptéru a certifikát hostitele neshodují.

Alternativní řešení: Tento problém lze vyřešit opravou hostitele na stránce se stavem hostitele.

Přepínač s přiřazeným týmem LACP je po upgradu nefunkční

Popis: Tým LACP nakonfigurovaný v logickém přepínači se po upgradu na verzi RTM dostane do nefunkčního stavu.

Alternativní řešení: Můžete nasadit přepínač znovu nebo odebrat a znovu přidat pNIC člena týmu.

Připojení k síťové kartě back-endu pro SLB MUX

Popis: Na připojení SLB MUX k síťové kartě back-endu může mít vliv migrace virtuálních počítačů.

Alternativní řešení: Jako alternativní řešení můžou uživatelé horizontálně snížit nebo navýšit kapacitu virtuálních počítačů SLB MUX.

Publikování virtuálních IP adres SLBM po upgradu

Popis: Tento problém se vyskytuje po upgradu z TP5 na verzi RTM u zákazníků, kteří v TP5 publikovali fondy virtuálních IP adres.

Alternativní řešení: Po provedení upgradu na verzi RTM je potřeba publikovat fondy virtuálních IP adres znovu.

Certifikát .CNG od certifikační autority se nepodporuje

Popis: Pokud používáte certifikáty od certifikační autority, nebudete moct pro nasazení SDN založené na nástroji VMM použít certifikáty .CNG.

Alternativní řešení: Pro certifikáty od certifikační autority použijte jiné formáty.

Virtuální síťový adaptér připojený k síti spravované Síťovým adaptérem se při změně IP adresy musí restartovat

Popis: Pokud se u některého virtuálního síťového adaptéru, který je připojený k síti virtuálních počítačů spravované Síťovým adaptérem, změní přiřazená IP adresa, musíte přidružené virtuální síťové adaptéry ručně restartovat.

Alternativní řešení: Žádné

U infrastruktury spravované Síťovým adaptérem se nepodporuje konfigurace IPV6

Popis: System Center 2016 – VMM nepodporuje konfigurace IPV6.

Alternativní řešení: U VMM 2016 použijte konfiguraci IPV4.

U front-endových a back-endových IP adres virtuálních počítačů softwarového nástroje pro vyrovnávání zatížení MUX musí uživatel zakázat možnost Zaregistrovat adresu tohoto připojení v DNS

Popis: U front-endových a back-endových IP adres přiřazených virtuálním počítačům softwarového nástroje pro vyrovnávání zatížení MUX musíte zrušit zaškrtnutí políčka Zaregistrovat adresu tohoto připojení v DNS. Zaškrtnutí tohoto políčka může způsobit problémy s připojením přes tyto IP adresy.

Alternativní řešení: Žádné

Migrace sítě SAN u hostitele s Nano Serverem selže

Popis: Pokud se pokusíte provést migraci sítě SAN mezi dvěma samostatnými hostiteli s Nano Serverem, zobrazí se chybová zpráva.

Alternativní řešení: Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.

Při přidávání hostitele do VMM s povolenou možností Prostory úložiště – přímé se zobrazí upozornění

Popis: Když do clusteru s povolenou možností Prostory úložiště s přímým přístupem přidáte hostitele, zobrazí se upozornění, že funkce Multipath I/O není pro známá pole úložiště v hostiteli <\název_hostitele> povolená.

Alternativní řešení: Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.

Nasazení virtuálního počítače na Souborový server se škálováním na více systémů pomocí rychlého kopírování souborů se dokončí s upozorněním

Popis: Akce nasazení virtuálního počítače na Souborovém serveru se škálováním na více systémů pomocí rychlého kopírování souborů proběhne úspěšně s následujícím upozorněním: Službě VMM se nepodařilo přenést soubor do: pomocí rychlého kopírování souborů. Agent VMM na hostiteli vrátil chybu. Uživatelské jméno nebo heslo není správné. (0x8007052E)

Alternativní řešení: Žádné

Při přidávání uzlu do clusteru nebo vytváření hyperkonvergovaného clusteru pomocí nástroje VMM proběhne ověření clusteru i v případě, že je zadaná možnost Přeskočit ověření clusteru

Popis: Pokud přidáváte uzel do existujícího hyperkonvergovaného clusteru nebo vytváříte nový cluster využívající technologii Prostory úložiště s přímým přístupem pomocí nástroje VMM, proběhne vždy ověření clusteru.

Alternativní řešení: Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.

Změna klasifikace u sdíleného svazku clusteru (CSV) v hyperkonvergovaném clusteru neodráží všechny uzly úložiště v clusteru

Popis: Pokud změníte klasifikaci na sdíleném svazku clusteru, aktualizuje se jen klasifikace uzlu vlastníka. Ostatní uzly budou mít dál přiřazenou starší klasifikaci.

Alternativní řešení: Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.

Vytváření vrstvené sdílené složky na serveru SOFS skončí s chybou (26668) s kódem 43020 [SM_RC_DEDUP_NOT_AVAILABLE] i v případě, že není vybraná možnost odstranění duplicit

Popis: Když vytváříte vrstvenou sdílenou složku na serveru SOFS, objeví se po úspěšném dokončení úlohy VMM chyba 43020 [SM_RC_DEDUP_NOT_AVAILABLE] i v případě, že není vybraná možnost odstranění duplicit.

Alternativní řešení: Tuto chybu můžete ignorovat.

VMM nezobrazuje poskytovatele úložiště a existující svazek, fyzický disk a vrstvy pro hyperkonvergovaný cluster (HC) s neintegrovanou správou a pro Souborový server se škálováním na více systémů (SOFS) s Prostory úložiště s přímým přístupem (S2D)

Popis: Po zavedení hyperkonvergovaného clusteru (HC) s neintegrovanou (out-of-band) správou nebo serveru SOFS s S2D do VMM nedojde k přidání poskytovatele úložiště a v nástroji VMM nebudou k dispozici vlastnosti SOFS, jako je svazek, fyzický disk a vrstvy.

Alternativní řešení: Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2.

Celková kapacita a dostupná kapacita polí NAS se zobrazí jako 0 GB.

Popis: Virtual Machine Manager 2016 zobrazí celkovou a dostupnou kapacitu pro existující sdílené složky v polích NAS jako 0 GB.

Alternativní řešení: Žádné

© 2017 Microsoft