Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nasazení System Center 2016 – Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Všechna nasazení jednotlivých skupin pro správu nástroje System Center 2016 – Operations Manager budou buď instalace typu „vše v jednom“, kde jsou všechny funkce zavedeny na jeden server, nebo distribuované instalace. Instalace se pak dají kombinovat, aby vytvořily celkovou infrastrukturu nástroje Operations Manager, která se skládá z více skupin pro správu. Tyto skupiny pro správu se pak dají vzájemně propojovat podle toho, jak to zrovna potřebuje vaše organizace.

V této části průvodce nasazením se popisuje individuální nasazení skupiny pro správu, ve kterém je jenom jedna skupina, ale funkce nástroje Operations Manager jsou nainstalované buď na jediném serveru, nebo se distribuují na několika serverech.

Informace o připojení skupin pro správu najdete v tématu Připojení skupin pro správu v nástroji Operations Manager.

Před zahájením

Než zahájíte nasazování, měli byste si přečíst poznámky k verzi a ujistit se, že váš server splňuje minimální požadavky na systém pro Operations Manager. Víc informací najdete v následujících tématech:

Přiřazení role Administrators nástroje Operations Manager

Instalační program nástroje System Center 2016 – Operations Manager automaticky přiřadí skupinu Administrators místního počítače do role Administrators nástroje Operations Manager. Chcete-li spustit instalaci na prvním instalovaném serveru pro správu, je nutné, abyste byli přihlášeni pomocí účtu s místním oprávněním správce. Tím zajistíte, že budete moci po dokončení instalace otevřít konzoli Operations Console. Při instalaci dalších serverů pro správu je zapotřebí použít přiřazený doménový účet.

Požadované účty

Během instalace se vám zobrazí výzva zadat tři účty: účet akce serveru pro správu, účet služeb System Center Configuration a System Center Data Access a účet pro zápis datového skladu. V nástroji Operations Manager můžete pro služby System Center Configuration a System Center Data Access použít stejný účet.

Když nainstalujete generování sestav, bude nutné zadat ještě jeden účet: účet pro zápis do datového skladu. Další informace o konkrétních oprávněních, které účty musí mít před spuštěním instalačního programu, a o právech přiřazených během instalace najdete v doprovodných materiálech Účty služeb, uživatelů a zabezpečení.

Poznámka

Pokud vytvoříte konkrétní účet pro instalaci, musí být členem role serveru sysadmin pro Microsoft SQL Server, ale zároveň musí mít i přístup do hlavní databáze.

Poznámka

Pokud instalujete více serverů pro správu, bude se při každém přidání serveru pro správu zobrazovat výzva, abyste zadali účet akce serveru pro správu a účet služeb System Center Configuration a System Center Data Access. Při každé instalaci je nutné použít stejné účty.

Požadavky na systém SQL Server

System Center 2016 – Operations Manager vyžaduje přístup k instanci serveru s Microsoft SQL Serverem 2012, 2014 nebo SQL Serverem 2016. Tato instance se může nacházet v samostatném počítači některého ze serverů pro správu v distribuované instalaci nebo v prvním serveru pro správu ve skupině pro správu. V obou případech musí instance Microsoft SQL Serveru existovat a být přístupná už před spuštěním instalace prvního serveru pro správu. Nastavení kolace systému SQL Server musí být podporovaná hodnota a musí být povoleno fulltextové vyhledávání SQL. Verze SQL Serveru, které jsou podporované pro Operations Manager, najdete v části Požadavky na SQL Server plánovacího tématu Aspekty návrhu SQL Serveru.

Požadavky během instalace:

  • Název databázového serveru SQL Serveru, název skupiny dostupnosti AlwaysOn nebo název primárního clusteru a název instance. Pokud jste nainstalovali systém SQL Server pomocí výchozí instance, bude zapotřebí určit pouze název systému SQL Server.

Můžete přijmout výchozí hodnoty nebo nastavte:

  • číslo portu systému SQL Server, výchozí port je 1433;

  • novou provozní databázi (při instalaci prvního serveru pro správu ve skupině pro správu) nebo stávající provozní databázi (při instalaci dalších serverů pro správu ve stávající skupině pro správu);

  • název databáze, výchozí název je OperationsManager;

  • počáteční velikost databáze, výchozí hodnota je 1 000 MB;

  • umístění datového souboru a složky protokolu, výchozí umístění je C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data nebo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Log podle příslušných výchozích hodnot systému SQL Server.

Důležité

Pokud je na vzdáleném serveru, který hostuje databázi systému SQL Server, zakázán protokol TCP/IP, instalační program se nebude moci připojit k databázi systému SQL Server. Chcete-li tento problém vyřešit, povolte na vzdáleném serveru protokol TCP/IP.

Služba SQL Server Reporting Services musí být správně nainstalována a nakonfigurována. Další informace o instalaci a konfiguraci služby SQL Server 2014 Reporting Services najdete v tématu Instalace systému SQL Server (SQL Server 2014). Další informace o instalaci a konfiguraci služby SQL Server 2016 Reporting Services najdete v tématu Instalace systému SQL Server (SQL Server 2016).

Další informace, které vám pomohou správně naplánovat konfiguraci SQL Serveru pro účely Operations Manageru, najdete v tématu Aspekty návrhu SQL Serveru.

Další kroky

© 2017 Microsoft