Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Jak upgradovat ze zkušební verze nástroje Operations Manager

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Platnost zkušební verze nástroje System Center 2016 – Operations Manager skončí za 180 dní od instalace.

Pokud chcete zkušební verzi Operations Manageru upgradovat na licencovanou verzi, musíte od Microsoftu získat platný kód Product Key. Informace o licencování Operations Manageru najdete v tématu System Center 2016 – licencování.

Poznámka

Pokud chcete zkontrolovat, jestli je Operations Manager licencovaný, klikněte v konzole Operations Console na možnost Nápověda a potom na možnost O produktu. V poli Verze produktu se za informací o verzi zobrazí (Retail). Pokud se zobrazí (Eval), znamená to, že vaše instalace je ve zkušební verzi.

Upgrade zkušební verze Operations Manageru na licencovanou verzi

Poznámka

Poznámka: Ke spuštění rutiny Set-SCOMLicense musíte použít zvýšenou úroveň oprávnění (Spustit jako správce).

  1. Otevřete PowerShell jako správce.
  2. Načtěte modul OperationsManager (import-module operationsmanager).
  3. Připojte se ke skupině pro správu (New-SCOMManagementGroupConnection).
  4. Spusťte příkaz Set-SCOMLicense -ProductId <yourlicensekey>.
  5. Aby se nastavení projevilo, musíte na všech serverech pro správu ve skupině pro správu restartovat službu System Center Data Access.
  6. Provedení změn můžete zkontrolovat spuštěním tohoto příkazu: Get-SCOMManagementGroup | ft skuforlicense, version, timeofexpiration –a

Pokud chcete získat o příkazu Set-SCOMLicense další informace, zadejte v příkazovém prostředí nástroje Operations Manager tento příkaz:

get-help Set-SCOMLicense

Aktuální informace o licenci můžete zjistit pomocí rutiny Get-SCOMLicense. Více informací zjistíte, když zadáte v příkazovém prostředí nástroje Operations Manager následující příkaz:

get-help Get-SCOMLicense

© 2017 Microsoft