Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Instalace Operations Manageru z příkazového řádku

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Součásti Operations Manageru můžete nainstalovat pomocí příkazu setup.exe v okně příkazového řádku. Instalace bran a agentů vyžadují použití souborů MOMGateway.msi a MOMAgent.msi. Je potřeba zajistit, aby všechny servery splňovaly požadavky na minimální podporovanou konfiguraci pro System Center 2016 – Operations Manager. Další informace najdete v části Požadavky na systém.

Parametry příkazového řádku

Následující tabulka obsahuje seznam parametrů příkazového řádku pro instalaci součástí Operations Manageru.

Poznámka

Pokud parametr obsahuje dvojtečku, vyžaduje se příslušná hodnota. Jinak se jedná o jednoduchý přepínač.

ParametrHodnota
/silentPrůvodce instalací se nezobrazí.
/installSlouží ke spuštění instalace. Pomocí parametru /components můžete označit konkrétní součásti, které chcete nainstalovat.
/InstallPathSlouží ke spuštění instalace se zadáním alternativního umístění; umožňuje změnit výchozí cestu a součást nainstalovat na jinou jednotku. Například: Pomocí řetězce /InstallPath: "D:\Program Files\System Center Operations Manager 2016" můžete místo výchozího umístění na jednotce C použít jiné umístění.
/componentsOMServer: Nainstaluje server pro správu.

OMConsole: Nainstaluje konzolu Operations Console.

OMWebConsole: Nainstaluje webovou konzolu.

OMReporting: Nainstaluje server pro sestavy.
/ManagementGroupName:Název skupiny pro správu
/ManagementServicePort:Pomocí tohoto příkazu lze při instalaci změnit port serveru pro správu.
/SqlServerInstance:Naslouchací proces SQL Serveru a instance <server\instance> nebo skupiny dostupnosti AlwaysOn
/SqlInstancePort:Číslo portu instance SQL Serveru
/DatabaseName:Název provozní databáze
/DWSqlServerInstance:Naslouchací proces serveru datového skladu a instance <server\instance> nebo skupiny dostupnosti AlwaysOn
/DWSqlInstancePort:Číslo portu instance SQL Serveru
/DWDatabaseName:Název databáze datového skladu
/UseLocalSystemActionAccountSlouží k zadání místního systému pro účet akce serveru pro správu.
/ActionAccountUser:Doména a uživatelské jméno pro účet akce serveru pro správu

Používá se, pokud nechcete zadat místní systém.
/ActionAccountPassword:Heslo pro účet akce serveru pro správu

Používá se, pokud nechcete zadat místní systém.
/UseLocalSystemDASAccountSlouží k zadání místního systému pro účet služby Data Access.
/DASAccountUser:Doména a uživatelské jméno pro účet služby Data Access

Používá se, pokud nechcete zadat místní systém.
/DASAccountPassword:Heslo účtu služby Data Access

Používá se, pokud nechcete zadat místní systém.
/DataReaderUser:Doména a uživatelské jméno pro účet Data Reader
/DataReaderPassword:Heslo účtu Data Reader
/DataWriterUser:Doména a uživatelské jméno pro účet Data Writer
/DataWriterPassword:Heslo účtu Data Writer
/EnableErrorReporting:Never: Nepovolit funkci automatického zasílání zpráv o chybách

Queued: Povolit zasílání zprávy o chybách, ale zprávy před odesláním zařadit do fronty ke kontrole

Always: Povolit automatické zasílání zpráv o chybách
/SendCEIPReports:0: Nevyjadřovat výslovný souhlas s programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP)

1: Vyjádřit výslovný souhlas s programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů
/UseMicrosoftUpdate:0: Nevyjadřovat výslovný souhlas se službou Microsoft Update

1: Vyjádřit výslovný souhlas se službou Microsoft Update
/AcceptEndUserLicenseAgreement:0: Nepřijmout podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA)

1: Přijmout podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA)

Při provádění čisté instalace nástroje System Center 2016 – Operations Manager je tento přepínač potřebný pro všechny servery pro správu. Také je třeba jej použít pro další skriptované instalace.
/ManagementServerSlouží k zadání názvu serveru pro správu, jenž je přidružený k webové konzoli nebo serveru pro sestavy, které nejsou nainstalované na serveru pro správu.
/WebSiteName:Název webových stránek. Pokud se jedná o instalaci výchozího webu, zadejte výchozí web.
Používá se při instalacích webových konzolí.
/WebConsoleUseSSLZadejte tento údaj, pouze pokud má daný web aktivovaný protokol SSL (Secure Sockets Layer).

Používá se při instalacích webových konzolí.
/WebConsoleAuthorizationMode:Mixed: Používá se při scénářích s intranetem.

Network: Používá se při scénářích s extranetem.

Používá se při instalacích webových konzolí.
/SRSInstanceInstance a server pro sestavy (<_server5c_instance>)

Používá se při instalacích serverů pro sestavy.
/SendODRReports:0: Nepovolit službu zasílání sestav operačních dat

1: Povolit službu zasílání sestav operačních dat

Používá se při instalacích serverů pro sestavy.
/uninstallOdinstaluje Operations Manager. Pomocí parametru /components můžete označit konkrétní součásti, které chcete odinstalovat. Pokud parametr /components nezadáte, odinstalují se všechny součásti Operations Manageru na serveru.

Další kroky

© 2017 Microsoft