Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nasazení Operations Manageru s jedním serverem

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Scénář skupiny pro správu s jedním serverem kombinuje všechny role skupin pro správu, které můžou existovat společně na jediném serveru běžícím jako členský server domény Active Directory. Tato instance může být na vyhrazeném hardwaru nebo ve virtuálním počítači. Konzolu Operations Console můžete nasadit i na jiné počítače, ne jenom na jeden server. Přístup k webové konzole pak máte z webového prohlížeče.

Operations Manager se nasazuje do skupiny pro správu s jedním serverem v případě, že ho chcete použít pro vyhodnocování, testování a nasazování sad Management Pack, typicky v testovacím prostředí, při vývoji nebo neprovozních prostředích.

Nasazení na jeden server

Služby nástroje Operations Manager

V konfiguraci skupiny správy s jedním serverem je možné využít následující služby:

 1. Monitorování a výstrahy

 2. Vytváření sestav (k dispozici v konzoli Operations Console, nikoli ve webové konzoli)

 3. Služba Audit Collection Services

 4. Správa výjimek bez agentů

 5. Data (s přístupem pomocí webové konzole a konzole Operations Console)

Funkce nástroje Operations Manager

V konfiguraci skupiny správy s jedním serverem jsou k dispozici tyto funkce:

 • Kolekce služeb Audit Collection Services (ACS)

 • Databáze služby ACS

 • Služba předávání ACS

 • Provozní databáze

 • Konzole Operations Console

 • Databáze datového skladu vykazovaných sestav

 • Databáze sestav

 • Server pro sestavy

 • Server webové konzole

 • Příkazové prostředí

Omezení

Konfigurace skupiny správy s jedním serverem se nejsnadněji nasazuje, má však určitá omezení, která možnosti jejího běžného využití mírně limitují.

Server brány

Tato konfigurace nezahrnuje roli serveru brány. Z toho důvodu je třeba, aby byla všechna monitorovaná zařízení ve stejné doménové struktuře služby Active Directory jako server pro správu, jinak bude nutné k vzájemnému ověřování použít certifikáty jak na spravovaném počítači, tak na serveru pro správu.

Vysoká dostupnost a redundance

Jedna skupina pro správu s jedním serverem je součástí jedné sady hardwaru nebo virtuálního počítače. V této konfiguraci lze použít vždy jen jednu instanci každé role serveru, převzetí služeb agenta při selhání mezi servery pro správu proto není podporované.

Běžné účely využití

Tato konfigurace se většinou používá pro účely vyhodnocení, testování a vývoje sad Management Pack, obvykle v neprovozních nebo předprovozních prostředích. Konfigurace skupiny pro správu s jedním serverem nejsou obvykle příliš odolné a výkonné, takže podporují pouze nejmenší provozní zátěže.

Používané porty

V této konfiguraci musí být síťové porty otevřené pro komunikaci mezi agenty a serverem pro správu, mezi konzolou Operations Console a serverem pro správu a mezi webovou konzolou a serverem pro správu. Veškerá ostatní komunikace mezi službami probíhá na serveru pro správu. Používané porty:

 • Konzola Operations Console se serverem pro správu: TCP 5724

 • Konzola Operations Console se serverem pro sestavy: TCP 80

 • Webová konzola se serverem webové konzoly: TCP 51908 je výchozí port, pokud vyberete Ověřování systému Windows. Pokud zvolíte Ověřování pomocí formulářů, port definuje uživatel.

 • Agent se serverem pro správu: TCP 5723

 • Služba předávání ACS s kolekcí služby ACS: TCP 51909

 • Správa bez agentů: Probíhá přes dynamický port vzdáleného volání procedur (RPC).

 • Server pro správu s počítačem se systémem UNIX/Linux: TCP 1270

 • Server pro správu s počítačem se systémem UNIX/Linux pro zvláštní zjišťování a řešení problémů: TCP 22

Kompletní seznam používaných portů, směr komunikace a informace o tom, jestli se porty dají konfigurovat, najdete v tématu Konfigurace brány firewall pro Operations Manager.

Další kroky

© 2017 Microsoft