Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Monitorování klienta pomocí zasílání zpráv o chybách v Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 21.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Pomocí funkce monitorování klientů nástroje System Center 2016 – Operations Manager můžete monitorovat operační systémy a aplikace a vyhledávat případné chyby a účastnit se programu Zasílání zpráv o chybách. Program Zasílání zpráv o chybách shromažďuje diagnostická data a data využití o Operations Manageru, což Microsoft využívá ke zlepšení instalace produktu, kvality a zabezpečení budoucích verzí.

Funkce Agentless Exception Monitoring (AEM) je součástí funkce monitorování klientů v Operations Manageru. Pomocí monitorování výjimek bez agentů prostřednictvím funkce AEM lze monitorovat operační systémy a aplikace v příslušné organizaci a vyhledávat případné chyby. Standardně dojde-li v aplikaci společnosti Microsoft k závažné chybě, bude v aplikaci vytvořena sestava, kterou lze odeslat společnosti Microsoft. Data budou poté konsolidována, přičemž na základě těchto dat může být následně omezen počet chyb. Pomocí funkce AEM se dají tyto sestavy nasměrovat na server pro správu nástroje Operations Manager. Operations Manager pak poskytne podrobné zobrazení a sestavy těchto konsolidovaných dat chyby. Na základě těchto dat můžete určit četnost výskytu chyb v operačním systému nebo aplikacích a počet ovlivněných počítačů a uživatelů.

Zobrazení s funkcí AEM

Standardně se v následujících zobrazeních zobrazují data funkce AEM v oblasti Monitorování v konzoli Operations Console:

Zobrazení aplikace
Zobrazení stavu, kde je uveden seznam aplikací s chybami.

Zobrazení naslouchacího procesu havárií
Zobrazení stavu, v němž jsou uvedeny počítače naslouchající chybám, k nimž dochází v jiných počítačích nebo aplikacích.

Události chyb
Zobrazení událostí, v němž jsou uvedeny sestavy chyb aplikací vygenerované při závažných chybách v aplikacích nebo operačním systému.

Zobrazení skupiny chyb
Zobrazení stavu, v němž jsou uvedeny chyby aplikací podle skupiny chyb.

Zobrazení skupiny chyb systému
Zobrazení stavu, v němž jsou uvedeny počítače, ve kterých došlo k selhání operačního systému.

Předávání sestav o chybách klienta (monitorování klientů)

Služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft (MER) shromažďuje informace ohledně toho, jak používáte programy společnosti Microsoft, a o některých problémech, které můžete zaznamenat. Společnost Microsoft použije tyto informace k vylepšení nejčastěji používaných produktů a funkcí a využije je při řešení potíží. Účast v programu je zcela dobrovolná.

Když se rozhodnete pro účast ve službě zasílání zpráv, po konfiguraci klientů pomocí zásad skupiny se zasílání zpráv o chybách přesměruje na server pro správu nástroje Operations Manager, namísto aby se odesílaly přímo společnosti Microsoft. Servery pro správu jsou nakonfigurovány, aby tyto zprávy předávaly společnosti Microsoft.

Důležité

Zprávy neobsahují vaše kontaktní údaje ani kontaktní údaje o společnosti, například jména nebo adresy.

Zprávy o chybách předané vaší organizací společnosti Microsoft spolu se zprávami od jiných organizací a jednotlivých zákazníků pomáhají společnosti Microsoft při řešení potíží a zlepšování nejčastěji používaných produktů a funkcí. Další informace o službě Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro stránku Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft.

Nastavení zasílání zpráv o chybách nakonfigurujte pomocí následujícího postupu. K účasti v programu je zapotřebí, aby server pro správu měl přístup k internetu.

 1. Přihlaste se k serveru pro správu pomocí účtu, který je členem role Operations Manager Administrators pro skupinu pro správu Operations Manageru.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Správa.

 3. V pracovním prostoru Správa rozbalte položku Správa a pak klikněte na Nastavení.

 4. V Nastavení rozbalte Typ: Obecné, klikněte pravým tlačítkem na možnost Soukromí a poté na Vlastnosti.

 5. V dialogovém okně s Globální nastavení serveru pro správu – soukromí na kartě Nastavení dat diagnostiky a použití klikněte na Ano, souhlasím s posíláním dat do Microsoftu pro posílání shromážděných dat do Microsoftu, nebo klikněte na Ne, raději nechci posílat data do Microsoftu a účast odmítněte. Pak klikněte na OK.

  Poznámka

  Pokud chcete zobrazit informace o programu, včetně prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, klikněte na Prohlášení o ochraně osobních údajů k nástroji Operations Manager.

Postup konfigurace serveru pro správu pro monitorování klientů

Pomocí následujících postupů nakonfigurujete server pro správu tak, aby na něm fungovala součást serveru pro monitorování klientů, což je funkce nástroje System Center Operations Manager.

Důležité

Pokud plánujete nakonfigurovat server pro správu, aby Microsoftu posílal zprávy o chybách a abyste dostávali odkazy na dostupná řešení pro opravu těchto chyb, nebo pokud se chcete účastnit programu Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft, musíte nejdříve nakonfigurovat nastavení proxy serveru pro server pro správu, jestli tento server používá pro přístup k internetu proxy server.

Průvodce konfigurací monitorování klientů nástroje Operations Manager se používá ke konfiguraci součásti serveru pro funkci na serveru pro správu Operations Manageru. Pokud chcete součást serveru pro monitorování klientů nainstalovat na několik serverů pro správu, spusťte průvodce postupně pro každý z těchto serverů. Nakonfigurovat několik serverů pro správu pro monitorování klientů je vhodné například v situaci, kdy je díky tomu spojení mezi konkrétními klienty a servery pro správu méně finančně nákladné.

Důležité

Server pro správu a klienti oznamující chyby se musejí nacházet ve stejných nebo plně důvěryhodných doménách.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Správa.

 3. V pracovním prostoru Správa klikněte na Servery pro správu.

 4. V podokně Servery pro správu klikněte pravým tlačítkem na server pro správu, na kterém chcete povolit monitorování klientů, a pak klikněte na Konfigurovat monitorování klientů. Tím spustíte Průvodce konfigurací monitorování klientů. Pokud chcete na serveru pro správu Zakázat monitorování klientů, použijte stejný postup. Také musíte zakázat monitorování klientů přímo v klientech.

  Poznámka

  Pokud je vybraný počítač server brány, možnost Konfigurovat monitorování klientů nebude dostupná.

 5. Na úvodní stránce Průvodce konfigurací monitorování klientů klikněte na Další. Pokud už jste tohoto průvodce někdy spustili a zaškrtli políčko Tuto stránku již příště nezobrazovat, úvodní stránka se přeskočí.

 6. Na stránce Data diagnostiky a použití proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud nechcete, aby se vaše organizace programu účastnila, ponechte zadanou výchozí volbuNe a pak klikněte na Další.

  Nebo

  1. Pokud chcete, aby se vaše organizace programu účastnila, vyberte Ano.

  2. Pokud máte na serveru pro správu nainstalovaný certifikát, ponechte vybranou možnost Použít protokol SSL (Secure Socket Layer). Pokud chcete, aby server pro správu ověřoval klientské počítače, ponechte vybranou možnost Používat ověřování systému Windows. Když tyto možnosti nechcete používat, zrušte jejich zaškrtnutí.

  3. Zadejte příslušný Port nebo ponechte výchozí port 51907 a pak klikněte na Další.

 7. Na stránce Sběr chyb udělejte toto:

  1. Do pole Cesta ke sdílené složce zadejte cestu na místní nebo připojené jednotce, například C:\ErrorData, kterou bude server pro správu používat ke sběru zpráv o chybách. Sdílená složka se vytvoří v místní cestě na serveru pro správu a pro její sdílení budou nutná oprávnění.

   Důležité

   Sdílená složka musí být umístěná v oddílu NTFS a na disku pro ni musí být nejméně 2 GB volného místa. Doporučuje se, aby cesta k ní nebyla delší než 120 znaků. Cestou ke sdílené složce může být cesta na místní jednotce na vybraném serveru pro správu, například C:\ErrorData, nebo cesta UNC ke stávající sdílené síťové složce, například \Server\FileShare\ErrorData.

  2. Pokud pomocí Operations Manageru spravujete operační systém Windows Vista nebo novější systémy, vyberte možnost Shromažďovat chyby aplikací z klientů se systémem Windows Vista nebo novějším. Do pole Port zadejte číslo, nebo ponechte výchozí hodnotu 51906. Pokud máte na serveru pro správu nainstalovaný certifikát, ponechte vybranou možnost Použít protokol SSL (Secure Socket Layer). Pokud chcete, aby server pro správu ověřoval klientské počítače, ponechte vybranou možnost Používat ověřování systému Windows. Když tyto možnosti nechcete používat, zrušte jejich zaškrtnutí.

  3. Zadejte Používaný název organizace (použijte maximálně 22 znaků) a pak klikněte na Další.

 8. Na stránce Konfigurace předávání chyb společnosti Microsoft proveďte jednu z následujících akcí:

  • Políčko Předávat všechny shromážděné chyby společnosti Microsoft (doporučeno) ponechte bez zaškrtnutí a pak klikněte na Další.

  Nebo

  1. Pokud je server pro správu připojený k internetu a vy chcete předávat zprávy o chybách Microsoftu a dostávat odkazy na dostupná řešení těchto chyb, zaškrtněte políčko Předávat všechny shromážděné chyby společnosti Microsoft (doporučeno).

  2. Pokud chcete zajistit řešení problémů od společnosti Microsoft, vyberte možnost Podrobné (identifikace chyb a vyžádaná další data) nebo nechejte vybrané výchozí nastavení Základní (pouze identifikace chyb).

  3. Klikněte na Další.

 9. Na stránce Vytvoření sdílené složky proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu vyberte Existující uživatelský účet a pak klikněte na Další.

  • Vyberte možnost Jiný uživatelský účet (nebude uložen), zadejte údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo a v seznamu vyberte položku Doména. Pak klikněte na Další.

   Důležité

   Účet musí mít potřebná oprávnění pro vytvoření sdílené složky v cestě zadané v kroku 7a.

 10. Až bude sdílená složka úspěšně vytvořená, na stránce Vytvoření sdílené složky: stav úlohy klikněte na Další.

  Poznámka

  Pokud chcete upravit nastavení monitorování klientů na serveru pro správu, třeba nastavení sdílené složky, musíte na něm monitorování klientů zakázat a pak znovu povolit. V klientských počítačích pak musíte upravit také zásady skupiny Monitorování klientů.

 11. Na stránce Nastavení konfigurace klienta zadejte umístění, kam chcete uložit nastavení Průvodce konfigurací monitorování klientů, nebo do tohoto umístění přejděte kliknutím na tlačítko Procházet. Tato nastavení se uloží do souboru šablony zásad skupiny s názvem ServerNameFQDN.ADM. Klikněte na Dokončit.

  Důležité

  Pomocí souboru ServerNameFQDN.ADM musíte nakonfigurovat klientské počítače, aby data o monitorování klientů přesměrovaly na server pro správu. Další informace najdete v postupu níže.

Postup konfigurace klientů pro monitorování klientů

 1. Spusťte Editor objektů zásad skupiny (gpedit.msc) pro danou doménu nebo místní počítač.

  Poznámka

  Další informace o zásadách skupiny najdete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=156845.

 2. V případě potřeby zakažte zásadu Vypnout funkci Zasílání zpráv o chybách systému Windows. Tuto zásadu najdete ve složce Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Systém/Správa internetové komunikace/Nastavení internetové komunikace.

 3. Šablonu pro správu zásad skupiny funkce Agentless Exception Monitoring (ServerNameFQDN.ADM) přidejte do zásad domény nebo místního počítače. Soubor ADM se vytvoří při spuštění Průvodce konfigurací monitorování klientů.

  Poznámka

  Stejný postup použijte, pokud chcete Zakázat toto nastavení zásad skupiny. Tím zakážete monitorování daných klientů.

Postup přizpůsobení shromažďování dat monitorování klientů a adres URL odezvy řešení pro skupiny chyb

Čas potřebný k diagnostikování a vyřešení chyb operačního systému a aplikací ve vaší organizaci můžete pomoct zkrátit tím, že přizpůsobíte data shromažďovaná ve zprávách o chybách v počítačích, ve kterých dochází k chybám, a adresu URL odezvy řešení pro skupiny chyb. Adresa URL odezvy řešení může odkazovat na příslušné místo ve znalostní bázi.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Monitorování.

 3. V pracovním prostoru Monitorování rozbalte položku Agentless Exception Monitoring a pak klikněte na Zobrazení skupiny chyb.

 4. V Zobrazení skupiny chyb vyberte položku.

 5. V podokně Úlohy klikněte na Zobrazit nebo upravit vlastnosti skupiny chyb.

 6. V dialogovém okně Odezvy skupiny chyb vyberte možnost Vlastní shromažďování a potom klikněte na Upravit.

 7. V dialogovém okně Konfigurace shromažďování dat diagnostiky určete Soubory, Dotazy WMI a Klíče registru, které chcete shromažďovat z počítačů, ve kterých dochází k chybě, a potom klikněte na OK. Počítač pošle zadaná data ve zprávě o chybách serveru pro správu při příštím výskytu chyby ve skupině chyb.

  Poznámka

  V cestě k souborům můžete používat proměnné, například %ProgramFiles%. Informace o rozhraní WMI najdete v dokumentaci k rozhraní WMI.

 8. V dialogovém okně Odezvy skupiny chyb vyberte možnost Vlastní informace o chybě, zadejte adresu URL vlastních informací o chybě, například http://server/errors/100.htm, klikněte na Testovat odkaz a potom klikněte na OK.

Postup konfigurace nastavení přenosu chyb pro monitorování klientů

Když povolíte monitorování klientů pro skupinu pro správu, můžete ho nakonfigurovat tak, aby předávalo zprávy o chybách produktů Microsoftu společnosti Microsoft. V nastavení přenosu chyb můžete určit, jaké zprávy o chybách se budou společnosti Microsoft posílat a jaká další diagnostická data se budou do těchto zpráv zahrnovat.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Správa.

 3. V pracovním prostoru Správa klikněte na Nastavení.

 4. V podokně Nastavení rozbalte Typ: Obecné, klikněte pravým tlačítkem na možnost Soukromí a pak klikněte na Vlastnosti.

 5. V dialogovém okně Globální nastavení serveru pro správu – soukromí klikněte na kartu Přenos chyb.

  Poznámka

  Prohlášení zobrazíte kliknutím na možnost Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Postup filtrování chyb odesílaných společnosti Microsoft

 1. Na kartě Přenos chyb v dialogovém okně Globální nastavení serveru pro správu – soukromí klikněte na Filtr.

 2. V dialogovém okně Filtry pro předávání chyb vyberte jednu nebo více možností pro zdroje chyb, které nechcete předávat společnosti Microsoft, například ty, které pochází z určitých počítačů.

 3. V textovém poli Popis kritérií klikněte na možnost konkrétní a zadejte hodnoty pro kritéria chyb, které nechcete předávat společnosti Microsoft, například contoso.com.

 4. Dvakrát klikněte na OK.

Postup konfigurace diagnostických dat posílaných společnosti Microsoft se zprávami o chybách

 1. Na kartě Přenos chyb v dialogovém okně Globální nastavení serveru pro správu – soukromí proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Vyberte možnost Odesílat požadavky na sběr dat diagnostiky. Vyberte další data diagnostiky, která chcete odeslat se zprávami o chybách z počítačů hlásících chyby serverům pro správu. Potom je předejte ze serveru pro správu společně se zprávami o chybách společnosti Microsoft.

  2. Nastavením možnosti Maximální počet souborů CAB k odeslání společnosti Microsoft na jednu skupinu chyb můžete pomoci společnosti Microsoft diagnostikovat chyby. Doporučený počet je&10;.

  3. Vyberte možnost Zobrazovat odkazy na řešení společnosti Microsoft pro počítače, které zasílají zprávy o chybách. Při prvním výskytu chyby se koncovým uživatelům zobrazí odkaz na dostupná řešení a daný odkaz na řešení se stáhne na server pro správu.

  4. Vyberte možnost Zobrazovat odkazy na průzkumy společnosti Microsoft o počítačích, které zasílají zprávy o chybách.

  5. Zadejte nastavení Výchozí odkaz na řešení, pokud není k dispozici řešení společnosti Microsoft. Může to být například interní webová stránka technické podpory.

 2. Klikněte na OK.

© 2017 Microsoft