Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Konfigurace zdroje dat Operations Manageru ve Visiu

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Pokud chcete, aby Visio komunikovalo s nástrojem System Center 2016 – Operations Manager, musíte Operations Manager nakonfigurovat jako zdroj dat pro dokument Visia. Musíte také nakonfigurovat adresu webové konzoly Operations Manageru, aby bylo možné otevírat Průzkumníka stavů a zobrazení výstrahy přímo z Visia. Tyto položky musíte nakonfigurovat pro každý dokument Visia, který vytvoříte.

Konfigurace zdroje dat Operations Manageru a adresy webové konzoly ve Visiu

  1. Otevřete nový výkres ve Visiu.

  2. Na pásu karet klikněte na Operations Manager a potom klikněte na Configure (Konfigurovat).

  3. Do pole Name (Název) zadejte název počítače serveru pro správu ve skupině pro správu.

  4. Do pole Address (Adresa) zadejte adresu webové konzoly. Jedná se o konzolu, pomocí které se bude z Visia spouštět Průzkumník stavů a zobrazení výstrahy.

    Pokud tuto adresu neznáte, ale máte oprávnění správce pro Operations Manager, klikněte na Look up web console address (Vyhledat adresu webové konzoly). Pokud adresu neznáte a nejste správcem Operations Manageru, požádejte o ni správce a pak ji zadejte do pole Address (Adresa).

  5. Pokud chcete ze serveru pro správu pravidelně dostávat aktualizované informace o stavu, vyberte Automatically refresh data (Automaticky aktualizovat data) a pak zadejte interval aktualizace v sekundách.

  6. Klikněte na OK.

© 2017 Microsoft