Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Konfigurace agentů Windows

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Když v nástroji System Center 2016 – Operations Manager nainstalujete agenta do počítače, přidá se do Ovládacích panelů aplikace Microsoft Monitoring Agent. Aplikaci můžete použít ke změně účtu, který bude agent používat při provádění akcí požadovaných serverem pro správu, k odebrání skupiny pro správu z konfigurace agenta a ke konfiguraci nastavení integrace služby Active Directory pro agenta. Abyste mohli provádět tyto úlohy, musíte mít v počítači oprávnění místního správce.

Poznámka

Pokud chcete proces přidávání nebo odebírání skupin pro správu v rámci agenta automatizovat, můžete použít rutiny nástroje Operations Manager nebo rozhraní API agenta z knihovny konfigurací agenta nástroje Operations Manager, díky čemuž budete moci vytvářet skripty umožňující automatizovat proces konfigurace agenta.

Poznámka

Při uložení změn v aplikaci Microsoft Monitoring Agent se služba Microsoft Monitoring Agent zastaví a restartuje.

Konfigurace agenta na generování sestav pro více skupin pro správu

Pomocí následujícího postupu můžete nastavit, aby byl agent nástroje Operations Manager členem více skupin pro správu, což se také označuje jako multihoming. Agent může být například nakonfigurován tak, aby hlásil údaje služby Active Directory skupině pro správu adresářové služby a údaje Exchange skupině pro správu zasílání zpráv. Agent může být členem až čtyř skupin pro správu.

Nemusíte používat stejnou metodu nasazení pro všechny skupiny pro správu.

Poznámka

Může trvat den i déle, než se zjištěné instance agenta stanou součástí nové skupiny pro správu. Budou přidány po uplynutí dalšího intervalu zjišťování.

Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Na počítači spravovaném pomocí agenta poklikejte v Ovládacích panelech na možnost Microsoft Monitoring Agent. V aplikaci Microsoft Monitoring Agent klikněte na kartě Operations Manager na Přidat, zadejte údaje nové skupiny pro správu a klikněte na OK.

 • Spusťte Průvodce zjišťováním z konzoly Operations Console nástroje Operations Manager, která je připojená k nové skupině pro správu, vyberte požadované počítače a nasaďte na ně agenta. Další informace najdete v tématu Instalace agenta do systému Windows pomocí Průvodce zjišťováním. (Položka nabídky v konzole Operations Console s názvem Průvodce zjišťováním otevře průvodce správou počítačů a zařízení.)

 • Spusťte balíček instalační služby systému Windows MOMAgent.msi na požadovaných počítačích a upravte instalaci přidáním nové skupiny pro správu. Další informace najdete v tématu Ruční instalace agenta pro Windows pomocí souboru MOMAgent.msi.

Změna konfigurace účtu pro agenta

Pomocí následujícího postupu můžete změnit účet, který bude agent používat při provádění akcí požadovaných serverem pro správu.

 1. Na počítači spravovaném pomocí agenta poklikejte v Ovládacích panelech na možnost Microsoft Monitoring Agent.
 2. Na kartě Operations Manager vyberte skupinu pro správu a klikněte na Upravit.
 3. V části Účet akce agenta upravte informace o účtu a klikněte na OK.

Odebrání skupiny pro správu z agenta

Pomocí následujícího postupu můžete odebrat skupinu pro správu z konfigurace agenta.

 1. Na počítači spravovaném pomocí agenta poklikejte v Ovládacích panelech na možnost Microsoft Monitoring Agent.
 2. Na kartě Operations Manager vyberte skupinu pro správu a klikněte na Odebrat.
 3. Klikněte na OK.
Poznámka

Můžete odebrat všechny skupiny pro správu a ponechat agenta nainstalovaného. To je užitečné v situacích, kdy například chcete počítač připravit pro vytvoření bitové kopie, přičemž chcete, aby bitová kopie obsahovala nainstalovaného agenta avšak bez přiřazení ke konkrétní skupině pro správu.

Změna nastavení integrace služby Active Directory pro agenta

Pomocí následujícího postupu můžete změnit nastavení integrace služby Active Directory pro agenta.

 1. Na počítači spravovaném pomocí agenta poklikejte v Ovládacích panelech na možnost Microsoft Monitoring Agent.
 2. Na kartě Operations Manager zaškrtněte políčko Automaticky aktualizovat přiřazení skupin pro správu ze služby AD DS nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Pokud políčko zaškrtnete, agent zadá při spuštění dotaz službě Active Directory na seznam skupin pro správu, ke kterým byl přiřazen. Tyto skupiny pro správu (pokud nějaké takové existují) budou přidány do seznamu. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou všechny skupiny pro správu přiřazené agentovi v rámci služby Active Directory odebrány ze seznamu.
 3. Klikněte na OK.

Další kroky

© 2017 Microsoft