Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Jak vytvořit nový účet akce v Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Pro vytvoření nového účtu akce na serveru pro správu postupujte následovně. Nový účet akce nemá ve výchozím nastavení přístup do databáze nástroje Operations Manager, pokud ho nezdědí v pověření, které účtu akce přiřadíte. Pokud se tak nestane, bude nutné vytvořit nový účet pro přístup do databáze nástroje Operations Manager.

Vytvoření nového účtu akce

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Správa.

 3. V pracovním prostoru Správa klikněte pravým tlačítkem na Účty Spustit jako a pak klikněte na Vytvořit účet Spustit jako.

 4. V části Průvodce vytvářením účtu Spustit jako na úvodní stránce klikněte na Další.

 5. Na stránce Obecné proveďte následující akce:

  1. V seznamu Typ účtu Spustit jako vyberte Účet akce.

  2. Do textového pole Zobrazovaný název zadejte zobrazovaný název.

   Poznámka

   Zde zadaný zobrazovaný název bude představovat účet Spustit jako, který pomocí následujících kroků přidáte do nového profilu Spustit jako.

  3. Do textového pole Popis můžete také zadat popis.

  4. Klikněte na Další.

 6. Na stránce Účet zadejte uživatelské jméno, heslo a pak vyberte doménu, jejímž členem se má tento účet Spustit jako stát, a pak klikněte na Další.

 7. Na stránce Zabezpečení distribuce je vybraná možnost Bezpečnější a nejde ji změnit. Klikněte na Vytvořit.

 8. V pracovním prostoru Správa klikněte na Profily Spustit jako.

 9. V části Profily Spustit jako klikněte na Účet výchozí akce a pak na Vlastnosti.

 10. Na úvodní stránce a na stránce Obecné vlastnosti klikněte na Další.

 11. Na stránce Účty Spustit jako klikněte na Přidat, vyberte účet Spustit jako, který jste vytvořili, a pak dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 12. Klikněte na Uložit.

Další kroky

© 2017 Microsoft