Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Vytváření sestav v Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 25.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Nástroj Operations Manager obsahuje řadu sestav, které využijete po instalaci skupiny pro správu. Pomohou vám udržet si přehled o provozní telemetrii a informacích o konfiguraci, abyste mohli snadněji odstraňovat problémy, kontrolovat každodenní stav vašich IT služeb a dělat rozhodnutí, která ovlivní plánování kapacity nebo provoz služeb.

Sestava provozních dat

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft shromažďuje informace ohledně toho, jak používáte programy společnosti Microsoft, a o některých problémech, které můžete zaznamenat. Společnost Microsoft použije tyto informace k vylepšení nejčastěji používaných produktů a funkcí a využije je při řešení potíží. Účast v programu je zcela dobrovolná.

Během instalace Vytváření sestav nástroje Operations Manager se na stránce Sestavy operačních dat zobrazí možnost, jestli se chcete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, Vytváření sestav nástroje Operations Manager bude shromažďovat informace o vaší instalaci a každý týden posílat Microsoftu sestavy. Obsah těchto sestav provozních dat (ODR) můžete zobrazit vytvořením sestavy Microsoft ODR.

Vytvoření sestavy provozních dat

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který je členem role Operátor sestav Operations Manageru.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Vytváření sestav.

 3. V pracovním prostoru Vytváření sestav rozbalte položku Vytváření sestav a pak klikněte na možnost Knihovna sestav Microsoft ODR.

 4. V podokně Sestavy klikněte pravým tlačítkem na jednu ze sestav (například Sady Management Pack) a pak klikněte na možnost Otevřít.

 5. V zobrazení Sestava v oblasti Parametr klikněte na šipku dolů v poli Od, najeďte na Tento týden a potom klikněte na Neděle.

 6. Klikněte v poli Do na šipku dolů, přesuňte kurzor myši na možnost Tento týden a pak klikněte na možnost Sobota.

 7. Kliknutím na možnost Spustit zobrazte sestavu ODR.

 8. Kliknutím na Zavřít sestavu zavřete.

Vytvoření sestavy analýzy událostí

K vytvoření sestavy analýzy událostí použijte následující postup.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Monitorování.

 3. V pracovním prostoru Monitorování rozbalte nabídku Monitorování a pak klikněte na Počítače s Windows.

 4. V podokně Počítače s Windows klikněte na řádek, který obsahuje instanci služby Health Service.

 5. V podokně Úlohy v části Úlohy sestav klikněte na možnost Analýza událostí.

 6. V oblasti Sestava – Parametr klikněte na šipku dolů v poli Od a pak na možnost Včera.

  Poznámka

  Časový rámec pro sestavu můžete blíže určit pomocí dalších možností v oblasti Sestava – Parametr.

 7. V oblasti Sestava – Parametr klikněte v části Objekt monitorováníPřidat.

 8. V dialogovém okně Přidat objekt v seznamu Název objektu klikněte na šipku dolů a pak na Má na začátku.

 9. Do textového pole Název objektu zadejte název počítače, který jste vybrali v kroku 4, a pak klikněte na Hledat.

 10. V seznamu Dostupné položky klikněte na počítač, u kterého je nastavený požadovaný Typ položky Služba stavu, klikněte na Přidat a pak na tlačítko OK.

 11. V oblasti Sestava – Parametr v seznamu Objekt monitorování klikněte na záznam, u kterého není nastavená požadovaná hodnota možnosti Služba stavu, a pak klikněte na Odebrat.

 12. Po kliknutí na tlačítko Spustit se zobrazí Sestava analýzy událostí.

 13. Kliknutím na Zavřít sestavu zavřete.

Sestava dostupnosti

Následující postup uvádí příklad, jak vytvoříte sestavu dostupnosti spravovaného počítače. Zde uvedený postup můžete využít také pro vytvoření jiných typů sestav dostupnosti. V tomto případě vygenerujete sestavu za celý týden.

Poznámka

Abyste mohli spustit sestavu dostupnosti, musí být nainstalované Vytváření sestav nástroje Operations Manager.

Sestava dostupnosti poskytuje následující informace o vybraných počítačích:

 • Nespuštěný – počítač je v kritickém stavu (červený).

 • Spuštěný – počítač je v pořádku (zelený).

 • Žlutý – počítač je ve stavu varování (žlutý).

 • Nemonitorováno – během období, které pokrývá sestava, počítač neexistoval nebo nebyl monitorovaný.

 • Monitorování vypnuto – monitorování bylo vypnuto, například potlačením.

 • Monitorování nedostupné – služba stavu správy nástroje System Center, která počítač monitoruje, není dostupná.

 • Plánovaná/neplánovaná údržba – počítače je v režimu údržby. Tato možnost potlačí všechny ostatní stavy.

Vytvoření sestavy dostupnosti

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Monitorování.

 3. V pracovním prostoru Monitorování rozbalte nabídku Monitorování a pak klikněte na Počítače s Windows.

 4. V podokně Počítače s Windows klikněte na řádek nebo řádky, které představují počítač, jehož sestavu dostupnosti chcete vygenerovat.

 5. V podokně Úlohy v části Úlohy sestav klikněte na Dostupnost.

 6. V zobrazení Sestava v oblasti Parametr klikněte na šipku dolů v poli Od, najeďte na Tento týden a potom klikněte na Neděle.

 7. V poli Do klikněte na šipku dolů, přesuňte kurzor myši na možnost Tento týden a poté klikněte na možnost Sobota.

 8. Klikněte na Použít pracovní dobu.

  Poznámka

  Časový rámec pro sestavu můžete blíže určit pomocí dalších možností v oblasti Parametr.

 9. Po zadání časového rámce pro sestavu klikněte na tlačítko Spustit. Tím zobrazíte sestavu dostupnosti.

 10. Pokud chcete vytvořit podrobnější sestavu, například sestavu s grafem pro každý den, klikněte na vodorovný pruhový graf pod položkou Sledovací modul dostupnosti.

 11. Na panelu nástrojů klikněte na Zobrazení, najeďte na Přejít na a potom se kliknutím na Zpět k nadřízené sestavě vraťte k původní sestavě.

 12. Kliknutím na Zavřít sestavu zavřete.

Sestava výstrah

Sestava výstrah nabízí souhrn výstrah, které se objevily na spravované entitě. Následující postup uvádí příklad, jak vytvoříte sestavu výstrah spravovaného počítače. Zde uvedený postup můžete využít také pro vytvoření jiných typů sestav výstrah. V tomto případě vygenerujete sestavu za období předchozích 24 hodin.

Poznámka

Abyste mohli spustit sestavu výstrah, musí být nainstalované Vytváření sestav nástroje Operations Manager.

Vytvoření sestavy výstrah

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Monitorování.

 3. V pracovním prostoru Monitorování rozbalte nabídku Monitorování a pak klikněte na Počítače se systémem Windows.

 4. V podokně Počítače s Windows klikněte na řádek s instancí služby stavu.

 5. V podokně Úlohy v části Úlohy sestav klikněte na Výstrahy.

 6. V oblasti Sestava – Parametr klikněte v poli Od na šipku dolů a pak klikněte na Včera.

  Poznámka

  Časový rámec pro sestavu můžete blíže určit pomocí dalších možností v oblasti Sestava – Parametr.

 7. Po kliknutí na možnost Spustit se vygeneruje Sestava výstrahy.

 8. Kliknutím na Zavřít sestavu zavřete.

Sestava latence protokolování výstrahy

Následující postup uvádí příklad, jak vytvoříte sestavu latence protokolování výstrahy pro spravovaný počítač. Sestava latence protokolování výstrahy vám ukáže, kolik času uplynulo mezi vygenerováním výstrahy a jejím zapsáním do databáze nástroje Operations Manager. Výstraha se nezobrazí v konzole Operations Console, dokud není zapsaná v databázi nástroje Operations Manager. Latence výstrahy může být způsobená zpožděním v síti ve vašem prostředí.

Tyto informace jsou užitečné, když přemýšlíte o uzavření smluv o úrovni služeb. Pravděpodobně by pro vás bylo nevýhodné uzavřít smlouvu garantující doručení zpráv do dvou minut, pokud zápis výstrah do databáze nástroje Operations Manager trvá déle.

Poznámka

Abyste mohli spustit sestavu latence protokolování výstrahy, musí být nainstalované Vytváření sestav nástroje Operations Manager.

Vytvoření sestavy latence protokolování výstrahy

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s uživatelskou rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Monitorování.

 3. V pracovním prostoru Monitorování rozbalte nabídku Monitorování a pak klikněte na možnost Počítače s Windows.

 4. V podokně Počítače s Windows klikněte na řádek s instancí služby stavu.

 5. V podokně Úlohy v části Úlohy sestavy klikněte na možnost Latence protokolování výstrahy.

 6. V oblasti Parametr klikněte na šipku dolů v poli Od a pak na možnost Včera.

  Poznámka

  Časový rámec pro sestavu můžete blíže určit pomocí dalších možností v oblasti Parametr.

 7. V seznamu Prahová hodnota klikněte na šipku dolů a vyberte prahovou hodnotu latence, kterou chcete změřit.

 8. V seznamu Typ agregace klikněte na šipku dolů a pak na hodnotu, kterou chcete v této sestavě použít.

 9. Po kliknutí na tlačítko Spustit se zobrazí Sestava latence protokolování výstrahy.

 10. Kliknutím na Zavřít sestavu zavřete.

Další kroky

© 2017 Microsoft