Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Jak povolit nebo zakázat pravidlo nebo monitorování

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Pokud v 2016 System Center – Operations Manageru výchozí nastavení Management Packu obsahují monitorování nebo pravidlo, které ve vašem prostředí není nezbytné, můžete pravidlo nebo monitorování zakázat pomocí přepsání. Kromě toho se některé Management Packy dodávají s některými pravidly nebo monitorováními zakázanými. Měli byste si přečíst průvodce k Management Packu, abyste identifikovali pracovní postupy, které jsou ve výchozím nastavení zakázané, a mohli rozhodnout, jestli je některé z nich pro vaše potřeby monitorování potřeba povolit. Třeba Management Packy pro monitorování sítě obsahují pravidla a monitorování, která jsou specifická pro konkrétní dodavatele. Hodně pravidel a monitorování, která jsou v Management Packu pro sítě specifická pro konkrétní dodavatele, je zakázaných, aby neměla negativní dopad na výkon. Měli byste identifikovat zařízení používaná ve vašem prostředí a pomocí přepsání povolit pravidla a monitorování specifická pro vaše zařízení.

Povolení nebo zakázání monitorování nebo pravidla pomocí přepsání

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který je členem role Pokročilý operátor Operations Manageru.

 2. V konzole Operations Console klikněte na Vytváření obsahu.

 3. V pracovním prostoru Vytváření obsahu klikněte na Monitorování (nebo Pravidla, pokud chcete zakázat pravidlo).

 4. V sekci Monitorování nebo Pravidla klikněte na monitorování nebo pravidlo, které chcete zakázat.

 5. Na panelu nástrojů konzoly Operations Console klikněte na Přepsání a pak najeďte na Přepsat monitorování ( nebo Pravidlo). Můžete zvolit, aby se monitorování nebo pravidlo přepsalo pro objekty určitého typu nebo pro všechny objekty ve skupině. Až zvolíte, jakou skupinu typů objektů chcete přepsat, otevře se dialogové okno Potlačit vlastnosti, ve kterém se můžete podívat na výchozí nastavení obsažená v tomto monitorování nebo pravidle. Další informace o používání přepsání najdete v tématu Používání tříd a skupin pro přepsání.

 6. V dialogovém okně Potlačit vlastnosti zaškrtněte políčko Přepsat, které odpovídá parametru Povoleno.

  Poznámka

  Pokud vyberete Zakázáno místo Přepsat, dialogové okno Potlačit vlastnosti se otevře se zaškrtnutým políčkem Přepsat a hodnotou Povoleno nastavenou na Nepravda.

 7. Ve sloupci Přepsat nastavení klikněte na Pravda, pokud chcete pravidlo nebo monitorování povolit, nebo na Nepravda, pokud chcete pravidlo nebo monitorování zakázat.

 8. V seznamu Vybrat cílovou sadu Management Pack klikněte na příslušný Management Pack, ve kterém se má přepsání uložit, nebo kliknutím na Nový vytvořte nový nezapečetěný Management Pack. Další informace o výběru cílového Management Packu najdete v tématu Vytvoření sady Management Pack pro přepsání.

 9. Po provedení všech potřebných změn klikněte na OK.

Další kroky

© 2017 Microsoft